Archanjel Rafael

S ľahkosťou vyjadrujem svoje pocity.

PREJAV:
Zlato-biela energia radosti, ľahkosti a mieru. Je Božím poslom a zvestovateľom.

PÔSOBENIE:
 Umenie komunikácie, ľahkosť vyjadrenia pocitov.
 Uvoľnenie programov obete a bezmocnosti, sebadeštrukcie a sebaobetovania – prebudenie radosti cez seba lásku a
seba prijatie – vstúpiť do seba a objaviť vlastné svetlo.
 Rozžiariť sa čistotou mysle i duše.
 Prirodzenosť v zdieľaní myšlienok, inšpirácií, pocitov.
 Umenie načúvať, v tichu byť súčasťou hudby sfér.
 Schopnosť prejaviť sa tvorivo na všetkých úrovniach.

KARTY:
9 – SAMOTA
10 – SILA SLOVA
11 – NAPOJENIE NA ZDROJ
12 – ODOVZDAJ SA

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Blíženci
PLANÉTA: Merkur
ASTROLOGICKÝ DOM: 3. Komunikácia a zdieľanie, čistota mysle

9/ SAMOTA

Vstúp do svojho ticha – nájdi prameň lásky – Zdroj sily, múdrosti a čistého Svetla. Tam je všetko, čo hľadáš – tam nájdeš
spojenie s Bohom v tvojom vnútri. Poznáš, že nikdy nie si sám
Prechádzaš procesom, ktorý je veľmi posvätný. Je to cesta k Sebe. Každý hľadajúci týmto úsekom cesty musí prejsť.
Ponor sa do seba a nájdi vlastné svetlo. Je to Zdroj všetkých svetiel. Je to tvoja i Božská podstata.
Využi tento čas na to, aby si sa započúval do seba, naladil struny svojho nástroja, poznal farby a odtiene svojej duše,
rozpoznal svoj vnútorný svet túžob, stretol sa s podosobnosťami – hercami svojej hry života.
Bude ťa sprevádzať ticho. Len v ňom nájdeš vnútorný hlas čistého sprievodcu vyššieho Ja.
Bude ťa viesť smútok, – len v ňom a v jeho prijatí vytryskne iskrivá radosť bez príčiny. Zahalí ťa temnota, lebo v nej sa
rozžiari svit jasného svetla tvojho vedomia.
Prenikne ťa prázdnota – v nej tvoje srdce rozprestrie krídla nekonečnosti ducha.
Dovoľ, nech týmto prerodom z osamelosti v ruchu sveta sa zrodíš do samoty v nehynúcom spojení so sebou Samým. Je
to najvznešenejšie spojenie, ktorého žiara rozsvieti srdcia pripravených.
Na tej ceste nikdy nie si sám. Objavíš nás, tvoje vyššie reality Seba – Ducha – jediného Zdroja. Sme s tebou, sme
Tebou. Sme tým svetlom, čo v tme ti na cestu Sebapoznania svieti z tvojho stredu. Vedie ťa Domov.
AFIRMÁCIE:
 V samote nachádzam Seba.
 Prijímam samotu ako proces sebapoznania.
 Dýcham seba.
 V sebe sa spájam s celým Vesmírom.

10/ SILA SLOVA

Slová majú nesmiernu moc. Sú nosiče energie. Uvedomuj si ich silu a využívaj ich múdro k zhmotneniu si svojho šťastia.
Milovaní, vaše slová majú nesmierny význam pre tvorenie vašej reality. Sú vyjadrením vašich myšlienok a pocitov,
postojov a pohľadov. Sú zhmotnenou vibráciou vašich vedomých aj nevedomých zámerov. Sú energetické nosiče vašich
emócií. Sú veľmi mocné. Môžu pohladiť, liečiť, robiť zázraky, otvoriť srdce, vniesť mier a lásku... ale môžu vytvoriť aj
presný opak. Všetko je energia a jej prejav.
Ste poslovia svetla a zámer s ktorým ste sa zrodili na tejto planéte v dobe premeny je vniesť vedomie do všetkých úrovní
bytia a nástrojov tvorenia. Uvedomiť si ich tvorivú silu a využívať ich v bežnom živote. Vy, ktorí ste sa zrodili, či pobývate
na SLOVEnsku vaše povedomie o sile slova je o to dôležitejšie.
- Pozoruj svoju reč, čo najčastejšie hovoríš, aké frázy používaš – UVEDOM si prejav tých fráz v živote.
Uvedomenie prirodzene uvoľní všetko, čo neslúži.
- Mlčanie – pozoruj a mlč. Byť majstrom v slove znamená vedieť mlčať. Pozoruj reč tela, tváre, očí, výraz
neverbálnej komunikácie – tým sa prenesieš do vnímania reči energií.
- Úprimne vyjadri svoje pocity – tak ako ich vskutku prežívaš – pred zrkadlom... sebe ako najlepšiemu
priateľovi, alebo niekomu, kto je neutrálny a nebude hodnotiť,... (cítim sa smutná... cítim hnev... ) a pozoruj
ako pomenovaním a vyjadrením sa pocit uvoľňuje. Rovnako dovoľ ľuďom, aby vyjadrili svoj pocit... vedome –
len vtedy nastane liečenie

- Vyjadruj lásku – vlož svoje pocity lásky, vďačnosti, súcitu, ocenenia do úprimných slov. Sleduj energie a
vnímaj ako tvoje slová prebúdzajú lásku v srdciach.
AFIRMÁCIE A MANTRY – sú skutočne liečivé esencie slov. Užívaj tú medicínku múdro, vedome a s mierou.
 JA SOM... – najmocnejšíe slovné spojenie. V každom jazyku je napojením na energiu Zdroja. A namiešaj slová podľa
želaného stavu bytia. (JA SOM LÁSKA A SEBA-PRIJATIE, JA SOM HOJNOSŤ, JA SOM MILOVANÁ, JA SOM
ODDYCH. :–)

11/ NAPOJENIE NA ZDROJ

Precíť vedomé napojenie na svoje posvätné srdce, vnímaj krásu a vyšší zmysel vo všetkom. Hľadaj stav Bytia Vedomej
prítomnosti, otvor sa spojeniu so svojim Božstvom v Sebe, v každom okamihu. Nadviaž spojenie s Božským Zdrojom. To
je to najdôležitejšie, čo si potrebujete stále na Vašej ceste pripomínať.
Vtedy sa vaše vedomie navráti do prirodzeného stavu rovnováhy. Vtedy sa vlákna pozemského bytia prepoja s vyšším
vedomím. Vtedy sa všetko nastaví na súzvuk s dokonalým prameňom živého svetla, lásky a múdrosti. Ten prameň
nesieš v sebe. Vo svojom strede. Tam je priesečník všetkých napojení. Tam je zjednotenie všetkých polarít. Všetkých
multidimenzionálnych realít existujúcich v štruktúre Univerza.
Nezáleží na tom akou cestou kráčaš, čo máš za sebou, Zdroj nekonečnej Božskej podstaty je stále od prvého
nadýchnutia v tebe. Miluje ťa, vedie ťa, napája ťa – keď si smädný, učí ťa, sprevádza ťa. Je bratom i sestrou, otcom
i matkou, milenkou i mužom, je učiteľom i žiakom. Je všetkým. Je Bohom i tebou. Nadviaž spojenie. S Láskou.
Tak ako to cítiš práve teraz.
Meditácia:
Precíť svetelné napojenie na Kozmický stred vo svojom Strede.
Precíť svetelné napojenie na jadro – stred Gaii vo svojom strede. A vnímaj že v tvojom strede pulzuje prúd svetla
prepájajúci srdce Univerza i srdce Zeme. Precíť Slnko vo svojom srdci.
Vnímaj každú bunku prežiarenú jediným svetlom Ducha.
Dovoľ, nech každá myšlienka je požehnaná týmto napojením. Stávaš sa živým nositeľom Božskej Lásky. Udržuj toto
vedomie v každom okamihu. Uvedomuj si napojenie so všetkým živým, s každom bytosťou cez tento prúd svetla zo
svojho posvätného srdca. Stretáva sa v ňom Boh s Bohom.
AFIRMÁCIE:
 Ja som vedomé živé napojenie na Zdroj Božskej Lásky a Svetla.
 Nechávam sebou prúdiť Vedomie Kozmickej Jednoty.
 Ja som Prameň Lásky.
 Ja som...

12/ ODOVZDAJ SA

Nemusíš všetkému rozumieť. Prechádzaš procesom, ktorý logická myseľ nedokáže spracovať. Pusť sa! Uvoľni sa spod
kontroly vôle a odovzdaj sa prúdu života. Dôveruj – Vesmír je múdry a láskavý. Zámer ducha čoskoro rozpoznáš.
Si v procese, ktorý vyžaduje úplné odovzdanie sa prúdu života. Pusť sa! Vzdaj sa akéhokoľvek odporu. Teraz –
snažením sa a bojovaním nemôžeš nič dosiahnuť.
Uvoľni sa a pozoruj – ako sa Vesmír o teba stará. Vnímaj, že všetko sa dokonale ladí podľa vyššieho Božieho plánu, že
všetko je navzájom prepojené a má vedomie.
Pozoruj v sebe – ako sa vynárajú mentálne programy strachu zo straty kontroly. Tento krok na tvojej ceste prebudenia –
je v „rukách“ Univerza.
Pusť všetko, čo cítiš, že viaže tvoju dušu. Plyň na vlne prítomnosti, ale nestrácaj bdelosť Vedomia.
Odovzdanie sa je najvyššou vierou v život. Nie je vzdaním sa. Je zladením svojho vedomia s prúdom božského
Vedomia. Je naladením tvojho pulzu, dychu s Božím.
Je prepojením tvojich cyklov s Univerzálnymi.
Sleduj ako sa tvoj strach premieňa v dotyku tvojho vedomia na mäkkú odovzdanosť a sú – zvuk s každým okamihom. Si
pod ochranou najvyššieho Zdroja. Tam je tvoje ukotvenie. V bdelom odovzdaní sa vyššej sile Lásky Jednoty.
AFIRMÁCIE:
 Odovzdávam sa prúdu Života.
 Dôverujem vyššiemu zmyslu.
 Púšťam vnútorný odpor.
 Plyniem vedome.