Archanjel Orifiel

S dôverou sa otváram prebudeniu a vnútornej premene.

PREJAV:
Intenzívna energia smerujúca do stredu bytosti. Koncentrovaný lúč olivovozeleného svetla. Sila života a smrti. Sila
nového znovuzrodenia do večnosti a nekonečnosti bytia.

PÔSOBENIE:
 V čase krízy vedie k podstate – do srdca, k zdroju osobnej sily.
 Prebúdza novú perspektívu, oslobodenú od strachu a obmedzení.
 Prevedie ťa smrťou ega a znovuzrodením vedomia jednoty.
 Poznanie hlbokej pravdy o sebe novými očami srdca.
 Schopnosť rozhodnúť sa jasne a vedome, majstrovstvo mysle.
 Rytierstvo svätého grálu.
 Moc prameniaca z vlastnej transformácie.
 Opustenie pripútanosti a závislostí.
 Duchovné hodnoty ako sila života a hojnosť ducha.
 Pri procese umierania odprevádza duše do náruče svetla – domov.

KARTY:
29 – TY VIEŠ!
30 – MAJSTROVSTVO MYSLE
31 – JEDNAJ
32 – NOVÉ VIDENIE

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Škorpión
PLANÉTA: Pluto
ASTROLOGICKÝ DOM: 8. Duchovné hodnoty, znovuzrodenie do novej formy, do nového vedomia

29/ TY VIEŠ!

Áno, ty vieš, čo urobiť. Ty vieš, čo je skutočnosť. Rozhoduj sa za seba a nasleduj svoje pocity... Dôveruj svojej intuícii a
spoľahlivo ťa povedie na každom kroku.
Na tomto úseku cesty je dôležité prijať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Dôveruj a uč sa neodkladne nasledovať
svoj vnútorný hlas. V skúsenosti vedomého tréningu jemného rozlišovania a oddeľovania plevy od zrna rozpoznáš
navigáciu, ktorá ťa vedie správne.
Nespoliehaj sa na druhých a na ich potvrdenia o tom, čo cítiš. Nespochybňuj svoj vnútorný hlas. TY VIEŠ!
Rozhoduj sa vtedy, keď si v neutralite, v emocionálnom strede a myseľ je pokojná. Vtedy šepkanie Ducha v tvojom vnútri
je zreteľné a čisté.
V láskyplnom, ale jasnom konaní je urýchlenie sily osobného vzostupu.
Stávaš sa sám sebou. Už nie zablúdená ovečka Boha. Si živým Bytím.
Sme s tebou a vedieme ťa aby si na základe svojich vedomých zámerov činil vedomé rozhodnutia, vložil do nich vedomú
silu Ducha a zhmotnil si vo svojom živote šťastie. A ty vieš ako to urobiť.
Vzpriam sa, nadýchni sa, usmej sa a vyslov JA VIEM!
Boh ti žehnaj, odvážna duša na ceste Domov.
AFIRMÁCIE:
 JA VIEM.
 Rozhodujem sa sám za seba.
 Dôverujem svojim pocitom a neodkladne ich nasledujem.
 Rešpektujem pravdu druhých – ale jednám v súlade so sebou.

30/ MAJSTROVSTVO MYSLE

Osloboď svoju myseľ od sebadeštrukčných programov. Uvedom si, že myseľ je nástroj tvorenia. Pover ju vedomým
vytváraním reality a umením bdelej pozornosti.
Skutočné majstrovstvo života je majstrovstvom vedomého tvorenia. A ten proces začína poznaním, že myseľ je nástroj.
Je prostredník, ktorým ohmatávate, definujte a tvoríte realitu v sebe i okolo seba. Je čas poznať ju, spriateliť sa s ňou
a oslobodiť sa z jej otroctva.
Myseľ má slúžiť vedomiu vytvárať obrazy, predstavy, vízie kam túžite smerovať.
Duša ohmatáva obrazy, napĺňa ennrgiou lásky, či strachu a formuje do hmotnej roviny. Všetky úrovne sú vzájomne
prepojené a zrkadlia vyspelosť vedomia.
Myseľ môžete trénovať ako ktorýkoľvek nástroj tvorenia. Všetko už poznáš, tak len pripomíname:
- Poznaj silu vedomia prítomnosti. Myseľ sa očisťuje a neutralizuje.
- Pozoruj svoje myšlienky, nehodnoť, nerozvíjaj ich, len buď svedkom. Uvedom si, na čo myslíš, to priťahuješ,
to žiješ.

- Dýchaj vedome a zhlboka a pozoruj ako sa myseľ očisťuje a upokojuje.
- Pokiaľ cítiš, požiadaj nás anjelov o uvoľnenie príčiny hlbokých programov strachu, krivdy, bezmocnosti, obete,
chudoby... uložených v podvedomí.
- Vnímaj opačnú polaritu pocitov ( bezmocnosť – vnútorná sila) a dovoľ nech zaplavia tvoju myseľ i dušu.
Vnímaj účinok v tele.
- Používaj afirmácie modelujúce a usmerňujúce vedomie k láske ľahkosti.
- Vyberaj si také myšlienky a pocity v ktorých sa cítiš dobre. Najvyššia myšlienka plná radosti a šťastia. Tá ťa
vedie k láske.
AFIRMÁCIE:
 Očisťujem myseľ silou prítomnosti.
 Myseľ je môj nástroj. Slúži mi tvoriť šťastie.

31/ JEDNAJ

Teraz je čas. Neodkladaj rozhodnutia. Ujasni si priority a konaj. A celý vesmír sa spojí, aby sa naplnil tvoj zámer.
Vesmír má rád synchronicitu a plynulosť. Pohyb, pulzovanie a zmenu. Teraz je čas konať! Všetko je pripravené a božské
načasovanie je dokonalé.
Už neodkladaj rozhodnutie a konaj.
Tým rozhýbeš súkolie životných príležitostí rásť a rozpínať svoju energiu.
Tvoja svetelná rodina, aspekty tvojho multidimenzionálneho Ja pozorujú, podporujú a vedú tvoje kroky. Sme ti nablízku a
milujeme ťa. Si tak mocná bytosť !
Tvoja sila je v tvojej viere v seba, v život, v moc lásky a v jednotu Univerza. Skoč do toho a uži si naplnenie tvojich
rozhodnutí v skúsenosti, čo na teba čaká.
AFIRMÁCIE:
 Odvaha, láska a múdrosť vedie moje kroky.
 Moje činy sú jasné a pravdivé.
 Konám – ako cítim – ako myslím.
 Ja som Duch v akcii.

32/ NOVÉ VIDENIE

Nesúď, nehodnoť, nekritizuj, nesťažuj sa. Prijímaj všetko ako dar. Všetko slúži rastu a prebudeniu. Na všetko sa pozeraj
očami lásky. Začni u seba, milovaný.
Doba temnoty, v ktorej ste prežili tisícročia zanechala vo vašej DNA hlboké jazvy a zápisy bolesti a strachu. Niesli ste
svetlo v každom vašom vtelení. Toľkokrát ste boli zabití, potupení a toľkokrát vaše svetlo bolo zhanobené a uhasené.
Znovu a znovu ste prichádzali a rozsvecovali iskry pravdy, pomoci a lásky. A znovu a znovu bolestivo bojovali...
Ste poslovia nového svitania. Ste úsvitom novej doby prebudenia.
Je čas aby ste sa uvoľnili milovaní a pustili program bezmocnosti a krivdy. Vedome odpustili a vystúpili z role obete.
Zem vstúpila do nového cyklu, kde nie je treba bojovať. Kde pravda sa jasne zrkadlí v okamžitej skúsenosti. Niet obete.
Niet vinníka. Je sloboda tvorenia a prejavu. Všetko má vyšší zmysel. Opustiť dualitu a vyrásť k Jednote.
Vystúp zo zacyklenia mysle a spoznaj, že si tvorca svojho života. Že svojimi rozhodnutiami utváraš svoje skúsenosti. Že
tvoj pohľad určuje a formuje tvoju realitu. Už môžeš byť slobodne sám sebou. Cítiš to?
Poznaj, že všetko je dar, ktorý slúži tvojmu prebudeniu a napomáha rásť do plného Bytia. Pripomínaj si to stále na
každom kroku tvojho nového oslobodeného putovania.
AFIRMÁCIE:
 JA SOM oko božskej pravdy.
 Vo všetkom vidím lásku a dobro.
 Vidím očami neutrality. Spoznávam Pravdu.
 Všetko má vyšší zmysel.
 Som vedomý tvorca – uvoľňujem program obete.
 Vystupujem z duality – chápem súvislosti.