Archanjel Rafael

Prijímam liečivú silu prírody i celého Univerza.

PREJAV:
Zelená energia, sila prírody, boží liečiteľ.

PÔSOBENIE:
 Lieči, hojí, uzdravuje.
 Uvoľňuje príčiny nemocí.
 Vedie k prepojeniu mysle, duše a tela.
 Vnáša mier a harmóniu.
 Spája so silou prírody, s láskou a liečivou mocou Matky Zeme.
 Prebúdza dar liečiť a pracovať s kozmickou energiou kontaktne i na diaľku pri uzdravovaní.

KARTY:
 5 – VÝŽIVA
 6 – SPOJENIE
 7 – LIEČENIE
 8 – PROCES VZOSTUPU

ZNAMENIE ZVEROKRUHU:Býk
PLANÉTA: Zem, (Gaia)
ASTROLOGICKÝ DOM: 2. Pozemské hodnoty, telo, výživa

5/ VÝŽIVA

Venuj pozornosť ako a čím vyživuješ svoje bytie. vedomý dych oslobodzuje tvojho Ducha; pramenitá voda vyživuje tvoju
Dušu láskou, živá potrava prebúdza živé vedomie tvojho tela. Výživa zrkadlí úroveň tvojho vedomia.
Všetko je energia. Si súčasť pulzujúceho, dýchajúceho živého Univerza. Tvoje telo je súčasť vzostúpeného organizmu
Matky Zeme. Všetko je navzájom prepojené, zrkadlí sa, ovplyvňuje, vyživuje. Výživa je proces prenikania kozmickej
energie tvojim bytím.
V procese vzostupu je veľmi dôležité kvalita energie, ktorou vyživuješ svoje bytie. Pozoruj aký spôsob života ťa nabíja
pozitívnou energiou a kedy sa cítiš „vybitý“. Výživa je energia a patrí sem úplne všetko. Od myslenia, cez pocity, vzťahy,
bývanie, výživa sú knihy, či informácie, ktoré do seba vpúšťaš, je to prostredie, kde pobývaš, stretnutia ktorými živíš
svoje energetické pole, je to pevná, tekutá strava i výživa pohybu, či dychu.
Nie je jednotný recept a neexistuje návod na dokonalú výživu pre všetky úrovne bytia. Pre každého iné platí, pre každú
etapu života iná výživa prebúdza vedomie. Pozoruj svoje pocity a nechaj sa viesť inšpiráciou pri ktorej pocítiš radosť,
ľahkosť, silu a živosť. To je tá výživa.
Podobné priťahuje podobné a preto zmenu vo vedomí môžeš rozpoznať tým, že ti iné veci na chuť prichádzajú, že
odľahčuješ stravu, meníš šatník, púšťaš konfliktné vzťahy, vypínaš správy, zapínaš intuíciu, piješ vodu z prameňa
a sadíš vlastný šalát. Namiesto do baru vybehneš do lesa.
Uvedomuj si, že myseľ, pocity... vytvára pole vedomia, ktoré preniká vibráciou a mení, nalaďuje, požehnáva to, čo do
seba prijímaš.
Uvedomuj si, ako všetko na teba pôsobí a prevezmi zodpovednosť za energie, čo do seba vpúšťaš.
Každé jedlo nech je obradom. Poďakuj a požehnaj láskou.
Voda – požehnaná voda naplnená vibráciami lásky je najlepším liekom. Vedomý dych je kľúč k oslobodeniu mysle. A
úsmev je výživa pre dušu celého ľudstva.
AFIRMÁCIE:
 Vyživujem svoje telo vedomým bytím.
 Viem, čo je pre mňa dobré a s radosťou si to doprajem.
 Poznám pravú mieru vo všetkom.

6/ SPOJENIE

Láskyplné spojenie vytvára harmóniu, pokoj, zdravie. Je podstatou stvorenia. Všetko je navzájom prepojené na všetkých
úrovniach, všetko je súčasťou Jedného pulzujúceho, dýchajúceho Univerza.
Nosnou niťou každého spojenia je Láska. Uvedom si spojenie so svojou mysľou, dušou i telom. To je základ vedomého
spojenia s kozmickým Vedomím. Nadviaž spojenie so svojou bytosťou, so svojím životom... to je základ na otvorenie sa
vedomého napojenia na Akášu – kroniku všetkých vtelení.
Začni od seba. Tu a teraz. Vlákno po vlákne vytváraj ľahučké spojenia so všetkým okolo seba, so všetkým v sebe.
Nechaj lásku, svetlo, dych, energiu prúdiť všetkými smermi vo vesmíre tvojho bytia.

Spojenie je živou nemennou základňou Vesmírnej lásky. Nikdy a nič nebolo oddelenéod zdroja, lásky, Boha. Bytie
funguje na princípe Jednoty a rovnováhy. Keby len malinká častica bola vydelená od celku – celý vesmír by sa zrútil.
Zrútil by sa. Chápeš? Oddelenie je ilúzia. Je to hra ega. Si láskou, ktorá ego vezme do náručia a poďakuje za nekonečnú
rozmanitosť hry na život.
Spoj sa so všetkými časťami tvojho bytia, ktoré v dráme vtiahnutia do hry života strachom boli zatiahnuté do ilúzie
oddelenia a roly obete. Spoj sa láskou a pozvi ich späť do stredu mandaly tvojej duše. Do jediného kruhu nekonečnej
nádhery spojenia Boha, Bohyne, Všetkého, čo Je.
AFIRMÁCIE:
 Ja som vedomé spojenie života.
 Spájam myseľ, dušu i telo svojim vedomím
 Zažívam zázraky Božského spojenia
 Láskyplne sa spájam s ......................... na všetkých úrovniach bytia.

7/ LIEČENIE

Si sám sebe lekárom i liečiteľom. Spoj sa s liečivou silou prírody. Vylaď svoj život s prírodnými zákonmi i cyklami.
Zjednoť sa s láskou Matky Zeme. A miluj svoje telo. Je dar Ducha – je dokonalé.
To, čo nazývate liečením je proces návratu do prirodzenej rovnováhy a spojenia s prírodou. Vašim prirodzeným stavom
je zdravie, osvietenie a jednota.
Ste tak požehnaní, že žijete v dobe, ktorá je návratom k Jednote a zdraviu na všetkých úrovniach. Preto liečenie je veľmi
prirodzeným a jednoduchým procesom, ktorý je v každom z vás ukotvený.
Prebúdza sa v tebe dar a schopnosť porozumieť zákonitostiam ducha v hmote. Poznávaš ako nadviazať spojenie
s telom. Uvedomuješ si, ako myseľ cez pocity ovplyvňuje telo a začínaš rozumieť múdrosti odkazov bolesti a nepohody.
Vieš, že nemoc je pomoc, ktorá ťa vedie k poznaniu a uvoľneniu príčiny v karmických záznamoch, alebo k nastaveniu
energetickej rovnováhy v čakrách.
Spoj sa so svojim telom – načúvaj mu a vnímaj cez symboly a pocity navigáciu k tej forme liečenia, kam ťa to vedie.
Nezabúdaj, že príroda a spojenie so živlami je prirodzenou ladičkou mysle, duše, tela i vedomia. Liečivá sila prírody
preniká celým bytím a vyvažuje cely systém.
Otvor sa a požiadaj nás o pomoc; povedieme ťa k pochopeniu posolstva nemoci, uvoľneniu na všetkých úrovniach
a prebudeniu životnej sily. Teraz je ten čas.
AFIRMÁCIE:
 Moje telo je môj chrám.
 Ja som sila liečenia.
 Otváram sa liečivej sile Archanjela Rafaela.
 Živá sila prírody mnou preniká a lieči ma na všetkých úrovniach.

8/ PROCES VZOSTUPU

Pocity, ktoré prežívaš sú fyzickým prejavom transformácie. Dopraj si oddych, čistú energiu živej stravy, prepoj sa
s liečivou silou prírody. Nadviaž vedomé a láskyplné spojenie so svojim telom.
Vaše telo je zázrak, milovaní. Je tvorené na obraz Boha a je dokonalým chrámom nesmrteľného Ducha. To, čo
potrebujete teraz vedieť je, že procesom premeny môžete prejsť jedine v plnom spojení s vašim telom. Vaše telo je vo
vibračnom prepojení s Matkou Zemou. Stáva nosičom vysokých vibrácií kozmického žiarenia zaplavujúcich Zem po tom
ako sa otvorila brána pre Vzostup Gaii do úrovní lásky. Tým sa všetky vedomia, žijúce na Zemi ladia s týmto kurzom. Vo
vašom tele sa prebúdzajú nové centrá nadzmyslového vnímania, aktivujú sa nové procesy poznania, vnímania, rozvíja
sa dar liečiť kozmickou energiou v nespočetných nových spôsoboch, vynorených z nadvedomia. Vaše telo zažíva
reštrukturalizáciu 12-vláknovej DNA, vaša bunečná základňa odkrýva kryštály schopností vynárajúcich sa zo zlatého
veku Svetla. Vy ste boli jej súčasťou. A teraz sa stávate živým mostom pre celé ľudstvo. Vaše telo je viac ako hmota. Je
to živá hmota so živým vedomím nesúcim v sebe kľúče k prebudeniu.
Som tu a vediem vás aby ste poznali, že teraz sa vo vašom tele ukotvuje vaše vyššie Ja. Sprevádza to množstvo
procesov. Sú zvláštne a často klasickou medicínou neuchopiteľné, logickou mysľou nepochopiteľné. Vy máte k tomu
kľúč, vy žijete vo svojom tele a spojte sa s ním, odovzdajte sa celému tancu premeny s dôverou Pripomínam vám
dôležité kľúče ako vedome a s ľahkosťou prejdete touto fázou vašej cesty.
1 – Vaše telo teraz potrebuje vedomé spojenie cez lásku, dotyk, mier, oddych...
2 – Sledujte čo vás napĺňa životnou energiou, a doprajte si to.
3 – Prepojte sa s prírodou a vyživujte svoje telo živou silou a esenciami prírody.
4 – Pohyb, ktorý vo vás rozozvučí radosť – je dar pre vás.
5 – Vedome sa napojte na proces premeny prechádzajúci vašim telom.
6 – Dýchajte vedome a hlboko. Rozlievajte svetlo dychom.
7 – Požiadajte o pomoc. Sami pocítite, či to zvládnete sami, alebo vyhľadáte človeka – lekára, liečiteľa, terapeuta... ktorý
Vám pomôže otvoriť tok energie a pozdvihnúť vibračnú frekvenciu. Požiadajte nás – Archanjelov o pomoc.

AFIRMÁCIE:
 Dôverujem premene, ktorou moje telo prechádza.
 Otváram sa, prijímam, ďakujem...
 Som v bezpečí, svetelné bytosti ma chránia a vedú.
 Som v jednote so svojim telom. Milujem svoje telo.