1 Tvorca

Kľúčové slová: Zámer, vízia, jasnosť, materializácia, ak-
tívna sila tvorenia, inšpirácia pretavená v čin, ľahkosť tvorenia

Obraz a symbolika: Horus je egyptský princíp múdrosti, vedomého tvorenia v súlade s kozmickými zákonmi. V pravej ruke drží ANKH posvätný Nílsky kríž nástroj vedomého tvorenia. V pravej ruke drží kvet života – matricu živého, pulzujúceho vesmíru, svetelnú štruktúru celého stvorenia. Nad hlavou mu žiari Slnko - zdroj života a nekonečnej radosti božského tvorenia a bytia.

Posolstvo vo výklade: Dôveruj svojim spontánnym vnútorným podnetom, zábleskom svojich myšlienok. Dovoľ si ich spontánne vyjadriť.
Plne sa otvor tvorivej energii, ktorá teraz cez teba sa chce prejaviť.

Vnímaj vhľady a vízie, prebúdzajúce tvoju predstavivosť. Vo svojom vedomí máš nekonečné pole možností vyjadriť svoju kreativitu tebe vlastným a blízkym spôsobom. Nič nezadržuj, hraj sa. Neber seba ani svoj život tak vážne. Tvorenie ti prináša ľahkosť Bytia a navyšuje tvoje vibrácie veľmi prirodzene. Život ti priniesol do vienka pre toto vtelenie výnimočné dary a talenty. Je čas ich objaviť a zušľachtiť. Poznáš ich podľa toho, že ich rozvíjanie ťa napĺňa pocitom šťastia a vnútornej radosti. To je energia tvorivého Zdroja, ktorá rozpína tvoje vedomie, vedie ťa k vnútornej múdrosti a plnosti života.

Výzva:
Nezaoberaj sa tým, čo o tebe hovoria iní. Buď sám sebou, oživený/á
vlastným tvorením.
Tvorenie ťa vedie k poznaniu prijať zodpovednosť za svoje myšlienky
i pocity. Sú hybnou silou utvárania tvojho života. Na čo myslíš, to
priťahuješ.

Otázky:
• Čo túžiš povedať iným?
• Ako môžeš obdarovať ľudí tým, čo ti robí radosť?
• Aká je vízia tvojho šťastného, zmysluplného života?

Afirmácie:
• Ja som vedomý tvorca svojho života
• Ďakujem za dary, poznám svoju hodnotu a rozvíjam ju.
• S ľahkosťou komunikujem s ľuďmi, jasne vyjadrujem svoje zámery.

V klasickom tarote je 1 archetyp TVORCU/MÁGA 
Mág je vedomím tvorcom svojho života.
Je to energia tvorivosti, hravosti, vízie.
Začiatok niečoho nového. Má nekonečné more nápadov a vízií.
Ako hore tak aj dole. Čo vidím to tvorím, to žijem.
K realizácií svojich vízií mu pomáhajú 4 živly.
Tvorí a má v sebe  dar intuície – kalichy,  múdrosť – palice, silu mysle – meče
a silu zhmotnenia – mince. 
Uvedomujem si vzpriamenú chrbticu ako svoju anténu, prúd svetla, energiu
spojenia sa so svojou podstatou.
Ako podporiť jednotku v živote?
1. Nadviaž spojenie  ak sa Ti to podarí , podpor ho v tvorení .
2. Nájdi spôsob komunikácie.
3. Príjmy ho takého aký je.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂