10 Kolo osudu

Kľúčové slová: Nové začiatky, dôležitý prelom, navigovať loď svojho života, neočakávané šťastie, utváranie vízie, jasnosť, vedome tvoriť radosť a spokojnosť.

Obraz:
Roztočený kruh vytvára portál, bránu k novým začiatkom. Je ako sila hurikánu. Ticho, pokoj, jasnosť nájdeš iba v jedinom bode. V strede. Len o trochu vystúp mimo stred a strhne ťa to.

Posolstvo:
V tvojom živote sa odohráva niečo veľké. Šťastný nový obrat. Začína sa nový cyklus života. Odlož a uvoľni všetko, čo ťa doteraz obmedzovalo a daj svojmu životu nový a jasný smer. Je dôležité prijať zodpovednosť za svoje myšlienky, lebo v tomto období na teba veľmi intenzívne pôsobí zákon príťažlivosti. Kam zameriavaš pozornosť, to sa deje a násobí.

Ujasni si kto si a kam smeruješ. Dovoľ si plne sa otvoriť vnútornému rozkvetu a naplneniu tvojich snov. Je čas zasievania semien pre dlhotrvajúci proces dozrievania a naplnenia. Vytvor si jasnú víziu a sformuluj do čistého zámeru. Vnímaj pritom svoje pocity ako magnetizujú a oživujú stávajúcu, novú realitu tvojho šťastia. Prístup k prameňu svojho šťastia máš v sebe. Vonkajšie podmienky a vplyvy môžeš zmeniť svojim vnútorným nastavením. Svojim svetlom, láskou, skutkami. Dbaj na to, aby tvoje zámery boli čisté a neobmedzovali a nemanipulovali iných. Ale zároveň si uvedom, že tvoje šťastie a vnútorná spokojnosť pozitívne rozpínajú a inšpirujú tvoje okolie, tvojich blízkych. Tak ako som popisovala symboliku obrazu, zameraj sa na seba, na svoje vnútorné šťastie. Sústredenosť na pozornosť, spokojnosť, uznanie a ciele iných ťa vyosí a odvedie od plánu tvojej duše. Plán tvojej duše je tam, kde cítiš šťastie a radosť. Sústreď sa na svoje vnútorné vedenie.

Otázky:

• Čo mi skutočne prináša šťastie?
• Aká je vízia môjho šťastného života?
• V akej oblasti života si roztáčam kolo šťastia?
• Afirmácie:
• Kráčam v ústrety svojmu šťastiu.
• Dovoľujem si byť šťastný/á

V Tarote je 10  archetyp Koleso šťastia
Symbol Kolesa šťastia predstavuje striedajúce sa obdobia a cykly života. Učíme sa pochopiť a
prijať, že život prechádza zmenami podobne ako ročné obdobia. Preto sa budeme venovať
svojim nápadom keď príde ten správny čas. Dovtedy zamerajme pozornosť na niečo iné.

Ako podporiť 10 v živote ?
Ako pri čísle 1.
1. Podpor ma v tvorení.
2. Tu a teraz Ja som strojca svojho života.
3. Komunikujem, hovorím o svojich pocitoch.
4: Čo Ti prináša skutočné šťastie?

S láskou
Slnko v Srdci 🙂