11 Božská spravodlivosť

Kľúčové slová: Dokonalá rovnováha, vyrovnanie, všetko je tak, ako má byť, si pod ochranou Boha, pôsobenie vesmírnych zákonov, vyladenie s plánom duše. Napojenie na Božský zdroj, požiadaj anjelov o pomoc

Obraz: Archanjel Michael drží meč jasnosti a božskej spravodlivosti. Jeho pohľad je
bdelý, jasný, ale neutrálny. Vedomie zamerané do centra vyššieho
vnímania, do tretieho oka, vidí podstatu všetkého cez pôsobenie
kozmických zákonov.
Na obraze sú prejavené všetky zákony Kybalionu.
Zákon mentalizmu, polarity, zrkadlenia, rytmu, pohybu, príťažlivosti, rodu...

Posolstvo: Teraz sa v tvojom živote všetko zosúlaďuje podľa vyšších plánov
duše pre toto vtelenie. Všetko, čo bolo v nerovnováhe teraz môže
nájsť svoju vyváženosť.
Tomu môže slúžiť každá skúsenosť. Každá radosť i bolesť ak si dovolíš sa otvorene a úprimne poddať a odovzdať tak ako je to len možné. Si pod Svetelnou ochranou. Všetko je dôležité a nič nie je náhoda.
Vnímaj pocity a podnety vo svojom vnútri. Duša ťa povedie k ľuďom, ktorých máš vyhľadať alebo niečo urovnať, odpustiť. Možno v tomto období je čas sa s niekým, alebo niečím rozlúčiť. Nechať ísť. Odovzdaj sa a vnímaj pokojné bezpečie v božích rukách. Všetko vo vesmíre je v rovnováhe. Uvoľni vnútorný odpor, prijmi veci a udalosti také aké sú. Poďakuj pokorne ak ťa život zahrnie šťastím, je to čo ti patrí. Ak bolesť a stratu, tvoja bytosť to potrebuje. Zákon príčiny a následku, zákon karmy ti do cesty prináša to, čo je pre tvoj rast a rozvoj potrebné. Dôveruj a odovzdaj sa. Ostaň vo svojom strede.
V ťažisku svojho bytia.

Otázky:
• Čo mi pomáha sa vnútorne ukotviť a vyvážiť? • Čo sa teraz v mojom živote vyrovnáva?
Svetelná aktivácia:
Polož ruku na srdce.

V Tarote je 11 / 2  archetyp  Božská spravodlivosť
Symbol Božskej spravodlivosti je neutralita. Všetko je v rukách osudu.
Urob čo cítiš nemôžeš sa pomýliť. Nepozeraj sa na život ako vyzerá navonok , ale nasleduj svoj pocit. Riaď sa prítomnosťou. Pokiaľ sa nevieš rozhodnúť daj si na misky váh pre a proti a život ti
pomôže sa rozhodnúť. Utriediš si myšlienky a upokojíš dušu. Odovzdáš sa vedeniu života.

Ako podporiť 11 / 2 v živote?
Ako pri čísle 2.
1. Zavri oči, stíš sa a načúvaj hlas SRDCA.
2. Dôveruj prítomnosti a vedeniu JA  a  BOH sme JEDNO.
3. Všetko je dokonalé také aké je.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂