12 Nové videnie

Kľúčové slová: Nový uhol pohľadu, vidieť okom pravdy a Boha, prienik realít, vystúp z role obe-
te a bezmocnosti, odovzdaj sa, pozoruj a nehodnoť, trpezlivo čakaj kým uvidíš jasne, srdcom, deje sa proces dozrievania vedomia,

Obraz: Oko božského Zdroja, V špirálovom tanci
Univerza v prieniku realít žiari večne otvorené OKO VESMÍRNEJ PRAVDY a múdrosti. Fialová farba prináša prienik duchovna a fyzična, indigová je prejav duchovnej múdrosti. V temnote sa rodí svetlo a poznanie. Bledomodrá dúhovka zračí krištáľovú jasnosť studničky života a v strede oka je postava z tarotovej karty viselca. Symbol odovzdania sa a pohľadu zrkadlenia. Opak je pravdou.

Výklad: Prechádzaš procesom dozrievania. Úplne sa odovzdaj prúdu života. Vnímaj ako sa vynára vnútorný odpor. Nesie v sebe mentálne progra-
my obete a bezmocnosti z minulosti a nespracované zranenia duše. Otvára a sprítomňuje sa to, aby to bolo tebou uznané, s láskou prijaté a liečivo uvoľnené. Pozoruj a nehodnoť. Teraz nie je čas konať. Je čas hlboko sa uvoľniť a preskúmať vnútorný odpor. Dotknúť sa láskou Božského svetla všetkého, čo viaže tvoju Dušu. Plyň na vlne prítomnosti a nestrácaj bdelosť vedomia. Odovzdanie sa je najvyššou vierou v život. Nie je vzdaním sa. Je zladením svojho osobného vedomia s prúdom vesmírneho vedomia. Je naladením tvojho pulzu, dychu s Božím. Je prepojením tvojho cyklu s univerzálnymi.
Uvoľni sa a pozoruj ako sa vesmír o teba stará. Pozoruj vo svojich vzťahoch realitu očami partnera. Bez hodnotenia a posudzovania sa objaví oslobodzujúce poznanie a súcit. Prebudí sa nové videnie re-
ality. Všetko, čo sa deje sa nedeje tebe, ale pre teba. Nie si obeť ale tvorca reality. Stačí zmeniť uhol pohľadu a z utrpenia sa stáva cenné poznanie.

Otázky:
• Proti čomu bojujem alebo vytváram odpor?
• Cítim sa uviaznutá/ý v nejakej situácii?

Liečenie:
• Uvedom si ako sa teraz cítiš. Buď k sebe absolútne úprimná/ý.
• Daj priestor všetkým svojim emóciám ako napríklad, strach,
úzkosť, bezmocnosť, smútok, sklamanie...
• Pozoruj prejavy, uloženie v tele...dýchaj pritom mäkko a vedome
a nechaj nech sa všetko odohráva a plynie. Len pozoruj a vnímaj
bdelo. Uvoľni sa tak hlboko, ako môžeš.
• Skúmaj, čo sa mení, keď sa vzdáš odporu a boja.
• Zapíš si svoje uvedomenie.

V Tarote je 12 / 3 je archetyp Viselca – sila osvietenej mysle, Nové videnie
Symbol viselca je symbolom zastavenia sa a odovzdania sa životu. Udržuj pozitívne
myšlienky, lebo len tie ti pomôžu uvoľniť nohy a ruky.  Pohnúť sa v živote ďalej.
Pochopenie a uvedomenie si seba v danej situácii prichádza keď si dokážete dať odstup,
nadhľad, vidieť iný uhol pohľadu. Potom prichádza pochopenie, uvoľnenie, pohyb, ľahkosť .
Symbol 12 /3  svätej trojice je ako  symbol : otec, syn i duch svätý
                                                                    :  minulosť, prítomnosť, budúcnosť.
                                                                    :  mama, otec, dieťa
                                                                    :  myseľ, duša, telo.

Ako podporiť 12 /3 v živote?
Podobné ako u 3. ale aj :
1. Uvedom si čo ťa učí každý vzťah.
2. Prijmi obdobie zastavenia a odovzdaj sa životu.
3. Každý vzťah je tu pre mňa požehnaním.. Slúži a pomáha  mi v raste.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂