13 Transformácia

Kľúčové slová: Staré musí zomrieť a uvoľňuje priestor
novému, očistný proces, pusť sa starých
vzorcov. otvor sa novému, niet cesty
späť, smrť a znovuzrodenie, Šiva.

Obraz: Šiva - kozmický princíp transformácie sedí v strede jazera Gosaikunda v Nepálskych Himalájach. Je vo výške 4400 m. Príbeh hovorí, že Siva aby očistil vodu v oceánoch vtiahol jed do seba. Aby sám seba očistil v Himalájach vrazil svoj trojzubec do zeme. Voda, čistá ako krištáľ vytryskla a naplnila úchvatné jazero. Šiva sa napil a neutralizoval jed. Jazero s vodopádom, ktorý z neho prúdi je večným symbolom očisty a transformácie na všetkých úrovniach. Ďakujem za dar životu, že som sa mohla doň ponoriť a preniesť vám tú očistnú silu cez obraz.

Posolstvo: Otvor sa novým zmenám vo svojom živote. Čas dozrel a niečo chce odísť. Prúd ťa chce očistiť od všetkých strachov a obmedzení minulosti a posunúť na novú úroveň života. Uvedom si aká oblasť v tvojom živote sa chce premeniť, pretože to už k tebe nepatrí. Daj tomu voľný priebeh. Aj keď to pre teba môže znamenať bolestivé rozlúčenie, nebráň sa tomu a oddaj sa prúdu do novej, možno nepoznanej skutočnosti. Si v plodovej vode nového zrodenia. Keď sa uvoľníš v toku života. a pustíš sa starých ale skostnatených istôt, čoskoro prejdeš pôrodnými cestami do novej reality. Je čas nájsť istotu v sebe i v proces premeny, istotu v prítomný okamih.
A dôveru v proces nového zrodenia. Čo bolí nemusí byť strastiplné. Keď sa uvoľníme, bolesť precítime, uvoľni sa a potom sa jej pustíme. Rovnako ako po každej zime svitne nová sila slnka, nová jar oživí celú prírodu, prechádzame aj my cyklami umierania a znovuzrodenia.
Čo doslúžilo sa rozloží a vytvorí priestor pre niečo nové. Prijatím smrti, prijímame nový život.

Smrť je brána do novej vyššej reality. Prijmi to.

Otázky:
• Čo je pre teba ťažké pustiť, uvoľniť?
• Čoho sa veľmi bojíš?

Liečenie:
• Vstúp pod očistný prúd Šivovho vodopádu. Proste si to predstav
a dovoľ hlboko precítiť. Požiadaj o očistu energií.
• Alebo si privolaj očistný Fialovo - modrý prúd archanjela Michaela.
Požiadaj o očistu tvojho energo - informačného poľa. Preciťuj
a prijmi liečivú očistu energií. Poďakuj.

V Tarote je 13 / 4  je   archetyp   Transformácie , Smrť a znovuzrodenie.
Symbol transformácie je koniec starého a začiatok nového. Zmena formy.
Uvoľni staré myslenie, oblečenie, zvyky..... a otvor sa novému mysleniu, tvoreniu, realite....
Prichádza nová životná sila.
Telo – pohyb, očistné techniky, disciplína, zmena životného štýlu, opustenie závislostí
Duša – láska nezaniká, len mení formu. Oslobodzujem sa.
Myseľ – smrťou začína Nový život

Ako podporiť 13 /4 v živote?
Podobné ako pri 4.
1. Uvedom si čo chceš zmeniť vo svojom živote.
2. Prijímam zmeny v živote.
3. Kedy a kde cítim bezpečie.
4. Istota je v neistote.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂