14 Súlad

Kľúčové slová: Spokojnosť, zlatá stredná cesta, pravá miera, ani moc ani málo...
Protiklady sa zjednocujú, harmónia prírody, umenie vychutnávania života, ľahkosť bytia, prirodzené plynutie, živlová alchýmia, tu a teraz

Obraz: Bytosť v stave prirodzeného uvoľneného bytia. Vyvážené prvky kontrastov dobra a zla, svetla a tmy, ženské a mužské, prijímanie a dávanie... je v strede, v prieniku všetkých polarít. (oko, vesica piscis) Bez odporu necháva sebou prenikať všetko, bez pripútanosti na čomkoľvek. Tým ho nič neovláda, je slobodný. Vedomie ukotvené v prítomnosti mu dovoľuje tvoriť alchymistickú alchýmiu života. Je bdelý v strede stromu života i poznania. Prepája korene i korunu. Torus energia života plynie voľne a slobodne.

Posolstvo: V úplnom uvoľnení môžeš vnímať novú vlnu rozsiahlej a mocnej sily regenerácie, prebudenia života, obnovy harmónie. Deje sa to samovoľne. Je to návrat do prirodzenej rovnováhy v živote. Vybehni do lesa a ponor sa do liečivej sily prírody. Venuj sa svojej záhrade. Príroda je prirodzená ladička. Vyladí tvoje bytie do stavu pokoja. Spokojnosti. Táto karta tiež ťa vedie k darom alternatívnej, celostnej, prírodnej medicíny. Nechaj sa viesť intuíciou a nasleduj inštinkty svojho tela i duše. Povedú ťa k tej forme návratu do prirodzeného stavu harmónie mysle, duše i tela, ktorá je v súzvuku s tebou a tvojou cestou. Joga, akupunktúra, aromaterapia, ajurvéda, homeopatia, hudba, artterapia, tanec, umenie od výmyslu sveta... Sloboda je téma tejto karty.
S ľahkosťou nechaj nech všetko plynie,
každá bytosť má svoju cestu. Púšťaj voľne seba iných. Pravá miera je výzva v tomto období pre teba. Nachádzaj zlatý stred. Ani moc, ani málo...Rob všetko naplno, vedome všetkými zmyslami...
a s uvoľneným dychom...

Otázky:
• Čo podporuje moju vnútornú harmóniu?
• Ktorú oblasť, vlastnosť môžem uvoľniť a viac si užiť?
Afirmácie:
• Keď príliš napnem strunu, praskne, keď nedoladím, nebude hrať.
• Vyvažujem svoje bytie a nalaďujem sa na užívanie si krás a darov
života.
• Ja som pokoj a mier.

V Tarote je 14 / 5 - archetyp Pravá miera, Súlad.
Symbol liečenia tela, fyzického zdravia, hojnosti, vitality aj liečenie duše, duchovné
zdravie, našich pocitov, emócií, vzájomných vzťahov. Energia pravej miery v nás prebúdza
silu zdravia a  liečenia tela i duše.
Láskou i výživou prírody, pohybu, viery, anjelov, archanjelov  otváram sa spojeniu
s múdrosťou a vedením  duše i ducha.

 Ako podporiť 14 /5 v živote?
Podobné ako pri 5.
1. Ako vyzerá obraz môjho života v stave dokonalého zdravia, rovnováhy, spokojnosti.
2. Dôverujem anjelskej pomoci.
3. Vôľa – aká oblasť mňa ju potrebuje.
4. Sloboda – ako si túžim vychutnať slobodu.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂