Deň narodenia 15 - Odvaha

V  TAROTE je 15 archetyp DIABOL.
Diabol symbolizuje totálne, absolútne a bezpodmienečné SEBA PRIJATE.
Prináša nám možnosť oslobodenia sa od všetkého na čom sme pripútaný , v neslobode.
Učí nás uvoľniť energiu podmienenej lásky, pripútanosti , tlaku, neslobody....
OD KOHO, OD ČOHO SA MÁM OSLOBODIŤ ?
- sú to myšlienky, predstavy, ktoré nám bránia byť v láske a spokojnosti ?
- sú to pocity, emócie, .... ?
- sú to fyzické pripútanosti na človeku, majetku na schudnutých kilách........?
Až keď schudnem sa budem milovať, až keď budem mať červený diplom budem šťastná/ý ...
Až keď ma rodičia, deti , parter, šéf ocení budem spokojná/ý......
Diabol je archetyp našich pochybností, strachov, pripútaností, pokušení.....
Vedie nás k rozhodnutie a prijatiu.
Ako podporiť 15  živote?
1. Som sám / sama sebou.
2. Humor, úprimnosť a nadhľad.
3. Kde strácam pravú mieru?
4. Oceňovaním otváraj srdce láske.

Ďakujeme vám  ako s nadšením a slobodne prejavujete svoje ideály  a predstavy svetu. Za Vašu odvahu slobodnej lásky.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂