18 Luna

Kľúčové slová: Moc podvedomia, hĺbka, minulosť sa vynára a ovplyvňuje prítomnosť, na prahu do neznáma, ďaleké cesty, smútok, temná noc duše, sila minulých životov, akáša, karmické úlohy, posledné skúšky pred zasvätením,

Obraz: V hlbokej noci jasne žiari strieborný mesiac. Jeho magnetická energia priam magickou silou prestupuje a odhaľuje hlboké úrovne podvedomia a nevedomia. Semeno života odhaľuje tajomstvá duše, ukryté po eóny rokov. Bytosť na člne uprostred oceánu plne otvorená mágii mesiaca. Luna mu pomáha svojou silou odhaliť poklady na dne, v najväčšej hĺbke minulosti. Vlci, silové zvieratá strážia a chránia ho pred vplyvom temných síl. Fázy luny pripomínajú súlad ľudskej a vesmírnej prirodzenosti cyklov.

Posolstvo: Luna ťa sprevádza odhaľovaním duše a emocionálnym liečením. Jej sila je obrovská. Dokáže pohnúť oceánom. Príliv a odliv sa striedajú a menia ako naše pocity a emócie. Luna poukazuje na čas vnútornej temnoty. Možno máš niekedy pocit, že nechápeš seba ani svet. Prípadne prechádzaš nejakou emocionálnou krízou, alebo odlúčením. Možné sú aj ilúzie, klamy a bludné cesty. Avšak tieto skúsenosti majú hlboký význam. Slúžia ti k objaveniu dosiaľ nepoznaných častí seba. Je to prechod k vyššiemu stupňu sebapoznania. Teraz je dôležitá tvoja bdelosť. Zodpovedne konaj, čo je potrebné, s otvorenými očami vnímaj realitu. Uvedomuj si však tvoj intenzívne oživený svet emócií a hlbokých inštinktov. Dbaj na to aby si príliš neunikal/a. Rozpomeň sa na podstatné. Teraz ťa oživí fyzické cvičenie, pobyt v prírode...toto všetko ale pravidelne a poctivo a zodpovedne. Komunikácia s inými ľuďmi je tajomná a záhadná, teraz možno túžiš byť sám. Priťahuješ ľudí z minulosti.

Čas odpustiť a uvoľniť... Karmické záťaže z minulých vtelení pomôže uvoľniť regresná terapia, systémové i rodové vhľady a konštelácie, anjelské liečenia, tvoja osobná púť a modlitba. Až po očistení a zvedomení bolestivých vtelení si pripravený/á uvedomiť si svoje osvietené vtelenia. Tie sú zdrojom múdrosti, ktorá ti patrí, darov tvorenia a liečenia...to všetko pri postupnom navyšovaní osobnej vibrácie sa stáva tvojou súčasťou, ktorou môžeš vedome žiť a tvoriť. Tvoja akáša – knižnica záznamov, obrovský rezervoár informácií od počiatku stvorenia sa sprístupňuje v tvojom vedomí. Strážcovia akáši vstúpia do tvojho povedomia, keď budeš pripravený/á.
Otázky:
• Ako prijímam svoju minulosť?
• Čo mi pomáha ponoriť sa do hĺbky a liečiť minulosť?

V Tarote 18 je archetyp Luna.
Luna symbolizuje energiu nášho podvedomia, hĺbky poznania, pochopenia súvislostí,
nachádzania pravdy a poznania tohto života v spojení s minulými inkarnáciami. 
Luna nám dáva príležitosť ísť hlbšie do svojich pocitov, myšlienok , skúseností, zážitkov.... ,
v  ktorých máme možnosť liečenia a pochopenia súvislostí z hlbším poznaním života.
Luna nám prináša hlboké , prorocké, živé a silné sny, alebo nespavosť a prebdeté noci.
Nastal čas na rozhovor so svojou dušou cez meditáciu, písanie, maľovanie, tvorenie, umenie.
Daj von všetko čo cítiš.
Ako podporiť 18 v živote?
Podobne ako pri 9.
1. Ako vnímam samotu.
2. Cítim, teda som.
3. Cítim v sebe silu duchovného poznania.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂