19 Slnko

Kľúčové slová: Zdroj radosti, vyššie tvorenie, stred by-
tia, nadšenie, vitalita, šťastná voľba, dieťa, uvedomenie si svojej hodnoty, úspech, božská iskra, poslanie inšpirovať ľudí svojim príkladom, dary od stvoriteľa

Obraz:
Slnko ako stred každého živého systému.Zdroj života a nekonečného tvorenia&. Bytosť, ktorá nájde svoj stred bytia, prebudí slnko vo svojom srdci, uvedomí si živé prepojenie so
slnkom (jadrom, zdrojom (života v srdci matky Zeme. Tvorí v súlade s prírodou a Gaiou. Vedomie sa rozširuje a prepojí sa so slnkom. Jadrom, zdrojovou silou slnka. Slnečné vedomie ho vedie a vycentruje s centrom slnkom materskej galaxie a s centrálnym slnkom celého univerza. Poznáva, že slnko v jeho srdci je brána ku všetkému a k Božskému Zdroju života a tvorenia.

Posolstvo:
Si v spojení so svojim vnútorným slnkom. Zdrojom radosti a tvorenia. Nadšenie zaplavuje a otvára tvoju dušu bezpodmienečnej láske. Využi túto vlnu energie na tvorenie toho, čo rozširuje tvoj život. Nechaj sa viesť prebudenou vášňou a učiň svoj život podľa svojich predstáv. Odovzdaj sa sile, ktorá tryská v tvojom vnútri, sile tvojho pravého bytia. Nasleduj ten ťah duše a zavedie ťa do stredu slnka v tvojom srdci. Tam nájdeš základ všetkého, čo ti prináša pravú radosť a čo ťa skutočne napĺňa. Prekonáš všetky prekážky a výzvy na tvojej ceste. Oslavuj život naplno, teš sa zo svojho tela, vychutnávaj si dary života naplno a vedome, avšak dbaj na to aby si nepútal k tomu svoju dušu. Čokoľvek teraz vzniká z tejto energie tvorenia je svetlo, dielo, ktoré je dar pre teba, tvoju rodinu i ľudí zeme. Tvoja prítomnosť priťahuje šťastie, uvoľňuje cesty novým inšpiráciam z kozmického slnka. Vzniká niečo posvätné. Otvor sa spolupráci s ľuďmi, ktorých toto svetlo spojí. Rodí sa niečo mocné a cenné, čo prebudí srdcia novému poznaniu. Načúvaj deťom, nechaj sa inšpirovať ich energiou, pobývaj v prítomnosti ich slnka. Spoj sa es energiou svojho vnútorného dieťaťa. To ti pomôže uvoľniť pochybnosti o sebe, seba podceňovanie a prebudí spontánnosť a hravosť.

Otázky:
• Čo môžem teraz prežiariť svojou silou a láskou?
• Akým spôsobom môžem nechať žiariť svoje vnútorné slnko?

Afirmácie:
• Ja som živé jadro bytia
• Ja som tvorivá sila slnka.
• Ja som slnko v srdci

V Tarote 19 je archetyp Slnko.

Slnko je symbolom hravosti. Prináša nám zdroj života a tvorenia v radosti.
Je to detská čistá a úprimná energia života. Slnko nám dáva príležitosť cítiť sa a byť  ako deti
vesmíru. Tvorivé nápady k nám prichádzajú ľahko, pretože pristupujeme k životu s úprimnou
radosťou, spontánnosťou, dôverou a ľahkosťou. Slnko je karta, ktorá nám hovorí, že máme
dostatok hojnosti za to čo robíme a tvoríme v radosti bytia.
Slnko nám dáva úspech, zdravie, cestovanie.
Slnko je symbolom šťastia, seba vyjadrenia.
Prináša jednoduchosť, nevinnosť, čistotu.

Slnečnice symbolizujú fyzickú hojnosť, plodnosť. Otáča sa neustále za slnkom, aby nečerpala
slnečnú energiu ( je to symbol hľadania svetla v živote).
Pero vo vlasoch symbolizuje vitalitu, vášeň a životnú silu.
Hovorí nám, aby sme sme tvorili , to čo nám prináša radosť. Život nás za to odmení.
Ako podporiť 19 v živote.
Podobne ako pri čísle 1, 10.
1. Čo a kedy tvorím v radosti a láske.
2. Prebúdzaj dieťa svojej duše – Ja som čistá radosť bez príčiny.
3. Priamosť, Jasnosť, Otvorenosť – Ja som slnko – SILA ŽIVOTA.
4. Kedy cítim radosť bez príčiny?

S láskou
Slnko v Srdci 🙂