4 Muž

Kľúčové slová: Sila vôle, systém, disciplína, pevnosť, láskavá moc, múdra sila, ochrana, stabilita, mužský princíp, otec, starostlivá láska, vodca.

Obraz: Toto je pre mňa emocionálne veľmi silný obraz. Muž, vyčerpaný a zraneniami zušľachtený po mnohých krvavých bojoch. Mnoho zbytočných obetí, preliatej krvi, ničenia... Vesmírny zákon cyklu mu dovolil po bolestivých skúsenostiach spôsobených nevedomosťou a agresiou v temnej noci ľudstva - poznať skutočnú hodnotu života. Po 13 000 rokoch sa stal ochrancom ženy, rodiny, života, ochrancom Gaii, pravdy, zákonov prírody, starostlivou láskou a mierotvorcom.Na hlave má svetelnú magnetickú mriežku Zeme. Pero symbolizuje pokoj, slobodné jemné rozlišovanie a múdrosť napojenia. Telo pevné ale odhalené – otvorenosť a sila, cez prijatú zraniteľnosť.

Posolstvo:
Dovoľ si cítiť a prejaviť svoju zdravú silu a vedieť, čo chceš. Presaď sa, pokiaľ vieš, že si v práve. Prestaň o sebe pochybovať a dovoľ si rásť do pevnosti, pokory, vnútornej stability a istoty v seba. Je čas, aby si sa teraz nespoliehal na iných, ale uchopil moc do svojich rúk a krok za krokom postupoval smerom, ktorým máš ísť. Toto je skúška, nakoľko dokážeš stelesniť pravdu, poctivosť a zodpovednosť.
Prejav duchovných kvalít v hmote. To je jediná cesta ako preduchovniť hmotu. Preskúmaj tiež svoj vzťah s otcom a zo srdca vyjadri hlbokú vďačnosť za život. Pre muža: dôveruj svojim prirodzeným podnetom, uvoľni prevzaté mužské vzory. Srdce ťa povedie k autenticite, pravej vnútornej sile, otvorenosti i zraniteľnosti. Dovoľ si byť divoký, nežný, tvrdý, poddajný a zároveň pokojný.Objím a prijmi v sebe všetky protiklady. Tým sa stávaš skutočný a hlboko spojený sám so sebou. Pre ženy: Skúmaj a teraz prejavuj vlastnosti spojené s vnútorným mužom. Seba presadenie, odvaha, disciplína, schopnosť stáť si za svojimi rozhodnutiami a určiť si vlastné priority.

Otázky:
• V čom túžim vyjadriť svoju mužskú stránku...a ako?
• Čo vnímam ako svoje priority, cítim svoju vnútornú istotu?
• Aký je môj vzťah s otcom?

Afirmácie:
• Rastiem do vnútornej sily. pevnosti...rozhodnosti...
• Viem, kto som a čo potrebujem.
• Viem sa na seba spoľahnúť...mám to vo svojich rukách a dokončím to.

V klasickom tarote je 4 archetyp CISÁRA.
Cisár predstavuje archetyp fyzického muža, ktorý má krásne zdravé, pevné telo, ktoré mu
pomáha mať svoj život vo svojich .  
Pod sebou má krajinu o ktorú sa stará, vedie ju a aj ju ochraňuje.
Je to starostlivý človek.

Ako podporiť 4 v živote?
1. Tvoje telo je najvzácnejší nástroj . Tak cvič a staraj sa oň pravidelne.
2. Peniaze sú prostriedok, nie cieľ.
3. Disciplína a pokora je kľúč k úspechu.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂