5 Múdrosť

Kľúčové slová: Vnútorná múdrosť a vedenie, sloboda ducha, vhľad do širšej skutočnosti,
ochranná sila, duchovný radca, úcta k učiteľom života, byť sám sebe učiteľom, múdrosť v praxi,

Obraz:
Imhotep, egyptský veľkňaz, vtelenie
Thovta – princípu kozmickej múdrosti
je archetypálnym zobrazením vnútornej múdrosti. Učiteľ astrológie,
lekár, staviteľ pyramíd, spísal Kybalion...vesmírne zákony. Medzi dlaňami na úrovni srdca formuje elektromagnetické pole zobrazujúce nekonečné možnosti tvorenia, kde využívame poznanie kybalionu - zákonov Univerza a vedomú múdrosť žitia zo srdca. Trojuholník s rozkvitnutým lotosom je symbol Grálu - osvietenej múdrosti, vychádzajúcej zo skúsenosti a harmónie mysle, duše a tela.

Posolstvo: Táto karta ťa vedie k nasledovaniu svojej vnútornej múdrosti. Nechaj sa viesť volaním svojej duše. Pravda je v tvojom srdci a ty ju môžeš odhaliť a stať sa nositeľom pravdy a múdrosti. Rozpomínaš sa na svoje bytostné JA, na svoju podstatu, Tým poznávaš, že všetko je dokonalé, každý je jedinečný a má svoju cestu a čas dozrievania Ducha. Netlač na pílu a uvoľni sa. Pozoruj a uč sa od prírody, od všetkého, čo ťa obklopuje.

• Dôveruj vnútorným vhľadom a vnuknutiam a riaď sa nimi vo svo-
jom praktickom živote
• Prebuď vôľu naplniť to podstatné
• Uvoľni sa, prijmi to, čo nemôžeš zmeniť
• Vnímaj umenie jemného rozlišovania medzi situáciami kedy prebudiť
vôľu a kedy voľnosť. Kľúč je vo vedomí pozornosti a prítomnosti.
• Nebojuj proti čomukoľvek, tým len posilňuješ odpor v sebe i v okolí.
• Poznaj umenie slobody – nechaj seba i každú dušu ísť svojou cestou

Otázky:
• Čomu verím?
• Ktorí ľudia ma v živote inšpirujú v sebapoznaní a nasledovaní mo-
jej vnútornej pravdy.

Afirmácie:
• Ja som PRAVDA, ktorá žije v mojom srdci
• Dôverujem svojej vnútornej múdrosti.
• Nechávam seba a i každú dušu ísť svojou vlastnou cestou.

V klasickom tarote je 5 archetyp  VEĽKŇAZA, Múdrosť
Veľkňaz predstavuje archetyp duchovného muža, ktorý je učiteľom, poradcom na ceste nášho
života. Či už som učiteľ pre druhých, alebo hľadám  svojho učiteľa, majstra pre svoj osobný
rast. Nachádzam svoju slobodu vo svojom srdci.

Ako podporiť 5 v živote?
  1. Čo ma v živote obmedzuje, potláča ... ?
  2. Nedovoľ aby nuda prenikla do života ..
  3. Ponúkni radu, úprimne, citlivo, nenásilne.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂