6 Spojenie

Kľúčové slová:
Láska, spojenie protikladov, prijatie tvorí harmóniu, otvoriť sa vzťahu, zamilovať sa, vnímať krásu v človeku, zdieľanie a porozumenie, voľba srdcom
Obraz: Žena a muž vo vzájomnom prepojení protikladov. Muž – modrá farba - múdrosť a súcit, žena –červená symbolizuje vášeň, radosť, plodnosť..., Hľadia na seba cez energiu božského zdroja Jednoty- a tým poznávajú skúsenosť bezpodmienečnej lásky vo vzťahu:, Vidím Boha v tebe. Ja som ty a ty si ja. V tvojich očiach spoznávam krásu a dokonalosť svojej duše. ’’

Posolstvo: Karta Spojenie je v klasickom tarote je archetyp - ZAMILOVANÍ. Nesie so sebou poznávanie všetkých. odtieňov lásky, učenie prostredníctvom vzťahov. Poznávame princíp duality, protikladov, ktoré sô prítomné vo všet-
kých aspektoch bytia, ale najzreteľnejšie ich zažívame vo vzťahoch. Plne sa otvor vedomému prežívaniu čarov lásky. Uč sa rozvíjať harmóniu, spoznávať svetlo i tiene seba i partnera.
Vníma, že každý vzťah je živý, porozumenie, pochopenie a láska je umenie najvzácnejšie v pozemskom bytí. Vnímaj, ako sa túžiš cítiť vo vzťahu...a presne tú kvalitu Bytia tam vnášaj. Postupne, vedome, jemne... Práve teraz v zrkadlení nejakého vzťahu môžeš prijať, vyliečiť a zaceliť nejakú časť tvojej duše. Väčšinou tie časti ktoré sú málo rozvinuté, alebo tie, ktoré potrebuješ objaviť. A tak cez radosť a bolesť, pôžitkov a ťažkostí porozumenia i odlúčenia, to všetko ťa učí spolužitie s inými. Spoznávaš nové vlastnosti, hlbšie úrovne súcitu s inými a seba prijatia vlastnej hodnoty a sily.

Otázky:
• Aké pocity, stav bytia zažívaš, keď si zamilovaná/ý?
• Čo by teraz urobila LÁSKA?
• Čo potrebuješ prijať na sebe, alebo na svojom partnerovi

Afirmácie:
• JA SOM LÁSKA.
• Dovolím si milovať celým svojim srdcom.
• Prijímam... plne, bez podmienok.

V klasickom tarote je 6  archetyp  MILENCI, Spojenie
Zamilovaný predstavujú dar spojenia, nehy, lásky, vzťahov, rozhodnutí.
Spojenie aj muža a ženy v sebe, spojenie aj obchodné, pracovné,  rodinné....spojenie aj
fyzického muža a ženy. Lásky. Toto spojenie je nepripútané, láskavé.

Ako podporiť 6 v živote ?
1. Ak čelíte perfekcionalizmu, nezabudni si povedať ,, Je to dosť dobré´´
2. Nejde o to čo robíš , ale KTO SI.
3. Oceňovaním otváraj srdce láske.
4. Raduj sa z toho kto si TERAZ A TU.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂