7 Cesta

Kľúčové slová: Pohyb, zmena, vykročenie, skúsenosť
ako najvyššia múdrosť, otvoriť sa pomoci, dôvera na ceste, odvaha, liečenie, duchovný rast a praktická služba ľuďom,

Obraz: Bytosť na ceste k vyššiemu ja, DNA každým krokom uvoľňuje záznamy skúseností, silu i múdrosť, Nahota je symbol otvorenosti, prirodzenosti i zraniteľnosti. Každým krokom sa bytosťstáva jasnejšia, rozžiarená zlatou energiou, Poznáva, že jeho viera ho chráni ako obrovský anjel a vedie k poznaniu, že CESTA JE CIEĽ.

Posolstvo:
Si pripravený na nové vykročenie. Je čas na zmenu. Ty vieš, ktorá oblasť tvojho života túži po zmene. Teraz je ten čas. Prišiel čas vydať sa na veľkú cestu. Neostávaj v prístave, keď ťa vo lajú vzdialené brehy. Svoju navigáciu i mapu máš v sebe. A prístup k nej máš vo vedomí prítomnosti. Možno vôbec netušíš kam ideš a čo ťa čaká. Toto nie je cesta na konkrétne miesto. Je púťou k svojmu srdcu. Viera ťa obdarí odvahou na každý ďalší krok a tvoje skúsenosti ťa obdaria múdrosťou. Tak neváhaj a vykroč. Ak ťa strach zastaví, príležitosť ako vietor odveje a...už ju nechytíš. Teraz je čas na zmenu. Vykroč. Krok za krokom bude rásť tvoja odvaha, rozžiari sa svetlo tvojej duše, omladí telo, oživí sa myseľ a rozšíri Vedomie. Dôvera v seba i v cestu, v život ťa naplní a poznáš, nezameniteľnú skúsenosť, ktorú získaš len na ceste, Duch ťa chráni v každom okamihu. V tých najmocnejších zážitkoch spoznáš božiu prítomnosť v sebe. Všetky tvoje skúsenosti sú tým najväčším bohatstvom života. To je to svetlo, čo vytvorí formu, ktorou budeš pomáhať iným na ich ceste života.

Otázky:
• Aké zmeny ťa čakajú? • Aké to je, keď už sa to zmení? Ako sa cítiš? Afirmácie:
• JA SOM ZMENA, ktorú chcem vidieť okolo seba.

V klasickom tarote je 7 archetyp VOZ, Cesta
Voz symbolizuje pohyb dopredu, zmenu, skúsenosti.. ...
Beriem si opraty svojho života do svoji rúk a vykračujem do ďalších skúseností.
Má v rovnováhe Myseľ, Dušu i Telo.
Myseľ symbolizuje jeden kôň,
Dušu – symbolizuje druhý kôň a Ja si sadám do voza – symbol Tela.

Ako podporiť 7 v živote ?
1. Tvoje chyby, ( pády, omyly ) sú tvojim najväčším zdrojom múdrosti a skúseností.
2. Vylieč svoje telo, dušu, myseľ i ducha.
3. Pomáhaj , aby si druhý pomohli sami.
4. Otvor sa viere a dôvere v seba , v život.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂