Tarotový výkladový seminár v Poprade
- 2. 12. 2023 -

Tarotový výkladový seminár v Poprade

Slnko v Srdci vás srdečne pozýva na Tarotový  výkladový seminár v Poprade.  
Je venovaný všetkým ktorých symboly tarotu priťahujú. 

KDE: v Poprad na ul. Partizánska 677/17, 058 01 Poprad - La Michaela 
KEDY:  v sobotu 2.12. 2023  od 9:00 - 17:00 hod .
Cena: 140,-€

Tešíme sa na vás  na Tarotovom výkladovom seminári.
Naučíme sa pracovať s TAROTOM - veľkej arkány.
Naučíme sa symboly Veľkej arkány tarotových kariet od karty
0 - Blázona -  po kartu 21 Svet.
Do obedu budeme spoznávať symboly každej karty o čom je každá karta ,  čo nám hovorí cez symboly na nej, čo nám hovorí a akú radu má pre nás. Odpoveď, radu, vedenie,  dostávame cez jednotlivé symboly karty.
Po obede sa naučíme praktické štyri a viac  výklady s kartami.
Výklady napríklad, na môj čakrálny systém tela, analýza vzťahu, pomoc pri rozhodovaní , a priebeh danej udalosti....

Prineste si Tarotové karty - veľkú arkánu, zápisník, obed, prezuvky.
Dostanete všetko ostatné 🙂 Skriptá, veľa zážitkov, cenné informácie, rady, pitný režim, niečo na zahryznutie ...

Prinášame vám kľúčové slová  archetypov k veľkej arkáne Tarotových kariet.
0- Blázon- vnútorné dieťa, sloboda, prirodzenosť šťastia
I- Mág- kreativita, jasný zámer, hra života
II- Veľkňažka -Intuícia, liečivé sily, duchovné dary
III- Cisárovná- vzťah k matke, ženská sila, hojnosť, radosť
IV- Cisár- Vzťah k otcovi, zodpovednosť, vnútorná istota, zdravie, práca, odvaha    života
V- Veľkňaz- Vnútorná múdrosť, duchovné vedenie, vnútorný majster, volanie duše
VI -Milenci- Stretnutie s láskou, harmónia protikladov, seba prijatie, sebaláska, liečenie vzťahov
VII- Voz- Zmena k lepšiemu, prebudenie duch. sily cez skúsenosť života, vnútorný liečiteľ
VIII- Sila -Extáza života, životná sila, rozkoš byt sám sebou, stred bytia
IX- Pustovnik -vnútorné tiene, sebapoznanie, svetlo v temnote, duchovné poslanie v živote
X- Koleso šťastia- nový začiatok , neočakávané dary šťastia,  jasnosť, život v rozprávke
XI- Spravodlivosť- rovnováha, spojenie s bytosťami svetla, očistenie karmy, božská jednota
XII - Viselec - zastavenie, vysporiadanie sa z minulosťou
XIII - Smrť a znovuzrodenie - prirodzený zánik starého a premena do nového myslenia
XIV - Pravá miera - anjelské liečenie, rovnováha
XV - Diabol - uvoľnenie vnútorných pochybností
XVI - Veža -  liečenie šokom, nevyhnutná zmena
XVII - Šťastná hviezda  - najvyššia ochrana, požehnanie,
XVIII - Luna - minulé života, vnútorná múdrosť, meditácia
XIX - Slnko - zrodenie nového cez radosť , tvorivosť, nové začiatky
XX - Súd - duchovné znovuzrodenie
XXI - Svet - naplnenie, spoločnosť, 

Bližšie informácie a prihlášky:
na emaile : slnkovsrdci@gmail.com, alebo
na mobilnom čísle 0907 808 995 Dana

S láskou a Slnkom v Srdci, JankaSofia a  Dana 🙂