17 Hviezda

Kľúčové slová: Svetelná rodina, spojenie s hviezdnym domovom, ochrana kozmického Zdroja, odhrnutý závoj roviny príčin, hviezdna brána, priniesť vesmírne vhľady na Zem, byť vo vedomom prepojení s galaktickou rodinou, najvyššia inšpirácia, liečenie kozmickou energiou.

Obraz: Bytosť s otvoreným vedomím. Prešiel skúškami, kde očistil svoju dušu a stal sa majstrom svojej mysle. odovzdal sa prúdu a tancu života. Stojí nahý, vo svojej ľudskej otvorenosti a zraniteľnosti. Ruky nastavené k nebu nasledujú volanie srdca. Poznať a zažiť seba ako súčasť širšej skutočnosti. Jeho energia vibruje vysoko a je pripravený sa stretnúť a vedome spojiť so svojou svetelnou rodinou. Vníma obrovské bytosti anjelov, archanjelov, vzostúpených, i kozmických majstrov. Cez otvorené vedomie vníma, že to všetko je ON – jednota - Ja Som To – To Som Ja v mnohých formách na mnohých úrovniach vedomia. Kvet života mu umožňuje prepínať vedomie a spoznávať sa vo všetkom.

Posolstvo: Duch ťa nekonečne miluje. Anjeli kľačia pri tvojich nohách a nes-
mierne ti ďakujú za tvoju cestu, za všetko, čím si prešiel, za lásku, ktorou si svoje svetlo zušľachtil.
Práve teraz je otvorená brána k vyšším realitám. Nepremeškaj tento dar božského napojenia. Nenechaj sa rozptyľovať nepodstatnými vecami a ostaň vo vedo-
mom spojení. Vnímaj, symboly a vylaď svoju intuíciu i zmysly k prijímaniu a dekó-
dovaniu posolstiev od archanjelov a hviezdnej rodiny. Duch s tebou komunikuje cez Vízie, vhľady, myšlienky i symboly. Tento prenos je podporený vysoko - vibračným prúdom svetelných
častíc, ktoré aktivujú v tebe Duchovné dary pre toto vtelenie. Len ostaň plne uzemnený a v prepojení s praktickou realitou. Energie sú veľmi intenzívne a je nevyhnutné nastoliť energetickú rovno-
váhu. Poznanie má až vtedy zmysel, keď sme pripravení ho preniesť do života. Stať sa tým a niesť SVETLO medzi ľudí prirodzene a uvoľnene. Táto karta zároveň odkazuje, že v tvojom živote dochádza k Božiemu zásahu. Zázrak je odmenou viery. A čokoľvek sa deje, dopadne to dobre ako dotykom čarovného prútika.

Otázky:
• Čo pre teba znamená byť kanálom pre Božskú silu?
• Čo prežívaš, keď sa otvoríš tomuto napojeniu.
Iniciácia:
Ak to tak cítiš, vždy keď si vytiahneš túto kartu, môžeš vyjadriť svoju
pripravenosť posla svetla. Vyjadri to svojimi slovami, alebo sa
môžeš inšpirovať týmto:

„Milovaná Božská sila, Zdroj všetkého živého, prejaveného či ne-
prejaveného. Som tvojou súčasťou. Ponúkam ti svoj život pre spo-
lutvorenie Nového vedomia lásky na Zemi. Uvoľni zo mňa i môjho

života všetko, čo nie je v súlade. Nech sa stane tvoja vôľa. Ďakujem...
Teraz som pripravený/á pustiť to, čo už ku mne nepatrí a otvoriť sa
všetkému, čo od Zdroja chce prúdiť do môjho života. Ďakujem, že
SOM. Ďakujem za tento život.“

V Tarote 17 je archetyp Šťastná hviezda.
Šťastná hviezda symbolizuje najvyššiu ochranu, pocit istoty a bezpečia.
Máme dostatok hojnosti emocionálnej aj fyzickej.
Prináša nám  uvedomiť si silu prítomnosti. Som Tu a Teraz.
Dáva nám hojnosť ako fyzickú aj duchovnú a aby bola zachovaná rovnováha prináša nám dar
rovnováhy : dávania – prijímania,
                                   fyzického života – duchovného života ,
                                   práca – oddych
                                   telo – duša ....
Prináša nám možnosť uvedomiť si svoju životnú cestu v hojnosti a rovnováhe.
Ako symbol vody  - symbol citov - nám dáva  hojnosť emócií , našich citov, lásky, dotyku,
nehy, súcitu, odpustenia, prijatia, pochopenia, liečenia ....a máme možnosť v tejto prítomnosti
sa podeliť s touto citovou láskavou  s druhými.
Mám dostatok lásky pre seba aj druhých. Je čas dávania.
Ako symbol zeme - symbol hmoty - nám dáva hojnosť na fyzickej úrovni, ako je naše
zdravie, materiálna hojnosť, fyzická energia a je čas dávať sebe aj druhým. Svoj čas, darovať darček, venovať finančnú pomoc, podporiť niekoho v pomoci v naplnení tvorivých vízií do reality.... Mám dostatok hojnosti pre seba aj druhých v tvorení.

Ako podporiť 17 v živote?
Podobne ako pri 8.
1. Prevezmi zodpovednosť za hojnosť v rovnováhe.
2. Aká je moja najvyššia predstava o mojom bytí.
3. Verím v zázraky v mojom živote. Zázrak je Tu a Teraz.

Milé sedemnástky,  ďakujeme vám za vašu vášeň nadšenie, energiu a zdatnosť. Za  silu
tvorenia, intenzitu  života v rovnováhe. Za silu vašich skúsenosti , vďaka ktorým žijete
a žijeme hojnosť tela , duše i ducha.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂