Slnko v Srdci - cesta k sebe

rozžiarené Slnko Božského vedomia v Srdci, v posvätnom strede môjho tela, tam, kde sídli Láska.
Božská mana jednoty kozmickej Lásky a Svetla, tá nekonečná radosť „len tak“ tryskajúca z jadra každej bunky ako svetelná láva zaplavujúca celý vesmír. To všetko Som Ja, prenikám všetkými úrovňami hustoty, v ktorých sa zrkadlí realita božskej hry života tvorená bezpodmienečnou Láskou.
Som bláznivo a zároveň usporiadane tancujúca „miliarda“ svetelných častíc vytvárajúca ucelené príbehy vývoja vesmírov, galaxií, planetárnych, ľudských, i mojich osobných. To sa dokonale prekrýva, harmonicky rezonuje a navzájom sa zrkadlí. Vytvára fascinujúce Matrice nekonečných možností a variantov. Neustály kolobeh...
Jasný lúč božského vedomia osvetľuje múdrosťou pochopený tok skúsenosti. Otázka... odpoveď cez zážitok, Uvedomenie, dokonalá symbióza spojení... Až do jednej nekonečne nádhernej symfónie.
Každá bunka môjho tela, každý okamih môjho života, mnohých mojich životov... moji blízki, ich životy... Zem, planéty, slnká, galaxie... všetky živé bytosti tancujúce vo všetkých časoch a priestoroch, cez jadrá svojich sŕdc poprepájané jemnými svetelnými vláknami, spievajúce dokonalú pieseň božského stvorenia.
Večnosť v okamihu, okamih vo večnosti. Nekonečný orgazmus boha. Vo všetkých tkanivách svojej existencie!!! To som ja. Ja som to! Láska, láska, láska... Slnko v Srdci!
Jedno je isté: Prebudenie. Tak ako sa každé ráno prebudíme do nového dňa v jeden okamih sa prebudíme z nevedomosti- zo sna ilúzie a strachu.
Prebudenie... tak mysticky nazývané osvietením, nirvánou sebarealizáciou.. je prebudením sa do Múdrosti. Do univerzálnej jednoty. Tam vieme, že existuje len Láska, ktorou Som. V každom okamihu pochopením našich životných lekcií sa stávame múdrejšími cez vlastné skúsenosti. To nám nikto nezoberie, je to súčasť nás, bubnuje to v našom vnútri, zakódované v krvi. To je skutočná hodnota života - Slnko v Srdci.
Skúsenosť je neprenosná. Avšak energia Lásky naviazaná na ňu, preniká všetkým a ukotvuje sa v podobne rezonujúcich Ja... Predstavte si Zem našu planétu ako cítiace, životom vibrujúce srdce Galaxie. Predstavte si našu matku Zem jej rozžiarené srdce, pulzujúce v jednote s miliardami vedomých bytostí, poprepájaných medzi srdcami jemnými svetelne zakódovanými vláknami Lásky...

Janka Sofia a Danka


Janka Sofia Thomková

Janka Sofia - kozmická šamanka,  pomáha nám spoznať Boha v Sebe a zjednotiť sa so svojím duchovným  poslaním. Vždy má pre nás pozitívne pohladenie na duši s veľkou múdrosťou, poznaním, láskou a porozumením. Janka Sofia má v sebe dar prinášať  vyššie poznanie a pochopenie života, prepojenia mysle, duše i tela, našich vzťahov a zdravia.
Tvorí svoj život keď sa spája v bytosťami svetla v meditáciach, keď maľuje krásne energetické a mystické obrázky...
Je šťastná keď v napojení na Lásku Božského Zdroja prináša informácie z jemnohmotného sveta. Keď  tvorí zážitkové semináre, semináre v prírode, stretnutia pri slnovratoch na lúke v Polerieke, keď cvičí jogu, keď medituje a prináša nielen sebe ale aj nám veľa krásnych inšpirácií.

Neváhajte Janku osloviť pri hľadaní svojho poslania a hlbšieho pochopenia svojho života. Vďaka meditáciam, Anjelským liečeniam a aktiváciám vyšších úrovní bytia.
S Jankou pri pravidelných cvičeniach Jogy spoznáte a prepojíte sa so svojim telom a pri pravidelných meditáciach sa spojíte so svojim srdcom a dušou precítite silu prítomného okamihu.


Dana Babková Thomková

Je čistým anjelom na Zemi. Jej dotyk vás povedie vašim KÓDOM ŽIVOTA . Prelomíte pečate tajomstiev vášho ducha a preskúmate s jej jemným svetelným vedením odkazy ukryté vo vašom dátume narodenia. Zacielením na praktické oblasti. Má dar svojou múdrosťou, ktorá spája Nebo so Zemou byť spoľahlivým sprievodcom vašou vnútornou premenou cez cielené meditácie podľa potreby vašej duše.

Zároveň vedie kurzy práce s kyvadlom, tarotové výukové kurzy a hlavne kurzy numerológie Slnka v srdci- KÓDY ŽIVOTA - praktický , čistý a jednoduchý nástroj ducha k sebaspoznaniu, uvedomenia si svojho poslania, svojej cesty, duchovného pôvodu pochopenia vzťahov a rôznych výziev v živote.

Neváhajte Danku  kontaktovať k osobnej konzultácii či inej forme duchovného poradenstva. Podľa dohody tiež vypracuje numerologický rozbor kódov života , rozbor rôznych foriem vzťahov, či rozbor mena  názvu firmy, vhodného dátumu svatby, podpisu zmluvy, či iné vzácne udalosti..


Ďakujem vám, nám za inšpiráciu na ceste k poznaniu.
Slnko v srdci  Janka Sofia a Danka