Mantry

Život nás všetkých obdaril dušou, čo sa túži rozpínať láskou.

Spev mantier  je pre dušu ako kápeľ v rannej rose. V každom tóne ako v kvapke sa rozžiari sila vychádzajúceho slnka. Srdce sa oživí . Medicína zvuku pôsobí okamžite ako sa odovzdáme a plne sa ponoríme..

Mantry
MAN - myseľ
TRA - oslobodenie, transformácia

Mantry sú esencie Božskej múdrosti. Jednoduché vyjadrenie  oddanosti Láske, Stvoriteľovi v nekonečných podobách. Nesú Večné Pravdy, ktoré Duša pozná a rozpomína sa.

MEDICÍNA:
Mantry - (recitovaním-Džapa-alebo spievaním ) oslobodzujú myseľ uvoľňujú negatívne  mentálne vzorce.
Rozpúšťajú vnútorné napätie a transformujú strach.
Otvárajú srdce a dovoľujú nám zažiť stav bezpodmienej lásky.
Vedú nás do Vedomia Prítomnosti.
Odkývajú naše dary od Stvoriteľa.
Vedú nás k pochopeniu Vyšších zákonov Ducha.

 

SANSKRIT:
Je prastarý jazyk , kolíska všetkých jazykov. 
POCHÁDZA Z INDIE  a doteraz sa ním dohovoríte v mnohých krajinách Indie, Nepálu, Pakistánu... Nesie dokonalé harmonické ladenie oboch mozgových hemisfér a dekóduje našu prastarú múdrosť osvieteného Ducha.  V tomnto jazyku spievame mnohé mantry a ich silu môžete pocítiť aj vy na našich koncertoch, alebo pri spievaní a načúvaní našich CD .

Otvor srdce a spievaj!

Nerieš, či vieš spiuevať, či to zneje súladne, či falošne...
Mantry ťa vyladia zvnútra.
Jednoducho sa uvoľni, usmej sa vovnútri,
nadýchni sa a spievaj....srdcom.

Prinášame Vám, naše prvé cd mantier. Je z vianočneho koncertu…
Liečivý koncert mantier nájdete na tomto už 2 CD Slnka…