Meditácie

Čo to je meditácia?

Meditácia je stav bytia keď myseľ stíchne a duša sa prebudí radosťou z čírej prítomnosti. Tento stav môžeme zažiť, precítiť kedykoľvek a kdekoľvek.
Nedá sa dosiahnuť snažením. Snaha vytvára odpor. Cesta vychádza z otvoreného srdca a čistého uvoľnenia, z prijatia, z úplného prijatia seba, svojho vnútra a z hlbokého objatia všetkého navôkol. Rozhostí sa ticho, ktoré šepká múdrosťou.
Je mnoho spôsobov ako dosiahnuť stavu meditácia , hľadáme ten, ktorý je pre nás prirodzený. Pri ktorom duša rozkvitá. A my sa tešíme, že spočinieme. Pravidelnosť je nevyhnutná.
Meditácia je najjemnejšia svetelná výživa , ktorá preniká k nám z prameňa nášho bytia. Vyživuje , vylaďuje všetky aspekty nášho bytia Vedomie, Myseľ, Dušu, Telo.

Účinky pravidelnej meditácie:
Vyladenie sa:

* Prirodzene a ľahko uvoľniť napätie a stres – zbaviť sa stresu.
* Navodenie a posilnenie pocitov hlbokého vnútorného kľudu a mieru.
* Zvýšenie vibračnej frekvencie v našom energetickom poli
* Prečistenie všetkých bunečných štruktúr od deštrukčných štruktúr
   a spomienok
* Uzdravenie svojej bunečnej pamäte a aktivácia nových svetelných
   programov
* Regenerácia buniek , seba liečenie, vytvorenie žiarivého zdravia –byť plný
   života
* Vedomé prepojenie sa s o svojou aurou – celistvý energetický obal.
* Práca so svojimi čakrami

Otvorenie sa svojmu vnútornému vedeniu:
Pomocou dychu, mantier, bieleho svetla
Požiadanie o pomoc Archanjelske bytosti
Spojenie sa so svojim duchovným sprievodcom
Uvedomenie si svojej svetelnej rodiny, kozmických rodičov, miesta svojho hviezdneho pôvodu
Poznanie a liečenie svojich vzťahov na všetkých úrovniach vedomia a bytia.
Rozpustenie karmických a rodových záťaží a otvorenie sa vyššiemu prežívaniu lásky vo vzťahoch
Uvedomenie si a očistenie svojho emočného tela – v rámci kvality svojich vzťahov.
Schopnosť získať prístup k svojmu Božiemu plánu, alebo Božskej predlohe.
         *  Uvedomenie si svojho vlastného Božieho plánu.

Nájdenie a aktivácia kľúča k naplneniu svojej role.
Našim ukazovateľom cesty je radosť – radosť je vyjadrením Ducha v našom živote. Keď sa odovzdáme jasnému vnútornému vedeniu , náš život rozkvitá a vyjadruje plnú krásu kto sme. Po postupnom vnútornom prečistení a zušľachtení svojho bytia , našim zámerom a motivácia bude služba samotná – pracovať pre dobro celku. Riadenie svojich snov a vedenie. Prečistenie stavu snenia

Slnko v Srdci vám ponúka vedené meditácie v rámci osobných konzultácií, alebo pravidelné meditácie vedené Archanjelmi a Nanebovstúpenými majstrami. Prinášajúce vzostup vedomia a seba spoznania. S radosťou vám ponúkame spoločné spievanie mantier , ktoré rozrezonujú dušu a pripravia vedomie na dotyk svetla.