Osobné konzultácie

a

Online konzultácie

Prinášame vám našu službu osobných aj online konzultácií cez aplikáciu ZOOM alebo SKYPE.

Naše služby sú zamerané na sebapoznanie , uvedomenie si a pomenovanie príčiny problému, túžby pochopenia svojich vzájomných vzťahov , liečenie a transformácia blokov na vnútornú silu, poznanie , uvedomenie a precítenie si svojej duše. Precítenie a spojenie sa so svojimi zdrojmi sebalásky, radosti, tvorivosti, múdrosti. Precítenie vnútorného dieťaťa, vnútornej ženy, vnútorného muža. Vďaka, vedomému porozumeniu cez dátum narodenia  a  vedeným meditáciam.

  • Osobná konzultácia – sebapoznanie - svojej duchovnej podstaty
  • Osobná konzultácia – vzťahy, práca, štúdium a pod.
  • Osobná konzultácia – meditácia, očistenie a harmonizovanie vášho biopoľa

Sofia momentálne osobné konzultácie neposkytuje.
Je plne ponorená do prúdu tvorenia nových diel pre nás všetkých. 
S dôverou sa obráťte na Danku - povedie vás cestou osobného sebapoznania a procesom životných zmien.

Úvodná osobná konzultácia je zameraná na sebapoznanie, pomenovanie problému, rozanalyzovanie problému, a vďaka numerológii a tarotu prišli na pochopenie a vyriešenie problému.
Účelom je sebapoznanie a precitnutie do objektívneho pohľadu na svoj život , svoje dary, s ktorými sme sem prišli naplniť svoje životné poslanie.

Osobná numerologická anylýza:
- rozbor podľa dátumu narodenia - duchovná numerológia
- dozviete sa svoj Kód života - hlavnú charakteristiku svojej osobnosti
- aké máte životné poslanie, svoju cestu k naplneniu svojho poslania, aké sú vaše výzvy v živote.
- deväť ročnú aj osobnú ročnú vibráciu.

Tarot:
Cez Tarotové karty dostanete výklad obrazu vašej duše - pomôže nám jesne vidieť všetky roviny osobnosti, problém, príčinu, riešenie ale aj kľúč k liečeniu.
Rovnako aj pozrieme sa cez karty na čakrálny systém tela - či náš energetický systém tela je v rovnováhe alebo nie, kde , v ktorej oblasti, v ktorej čakre mám málo, alebo naopak príliš veľa energie. S čím , alebo s kým súvisí táto nerovnováha, následne pomenovanie a uvoľnenie napätia, alebo doplnenie energie cez uvedomenie alebo cez meditáciu.

Osobná konzultácia – vzťahy:
Dozviete sa z dátumov narodenia kvalitu a účel vzťahu. Dozviete sa či máte karmický vzťah alebo vývojový vzťah. Ako pochopiť druhého vo vzťahu. Spoločne prichádzame na pochopenie a liečenie našich vzťahov.

Osobná konzultácia – práca:
Je čas na zmenu? A akú? A ako? To sa všetko môžete dozvedieť z dátumu narodenia. Aká práca by vás napĺňala s vašim poslaním a v akej sa nerozvíjate?

Osobná konzultácia cez Numerológiu a tarot  -  do 90 min:  do 50,-€
Osobná konzultácia cez Numerológiu, tarot + diagnostika energo - informačného poľa - do 120 min: od 50,-€ do 70,-€
Energetické liečenie prostredníctvom  vedenej meditácie v chráme svetla zamerané na uvoľnenie, čistenie , od rodových, karmických  energetických záťaží a aktivácia nových programov. 120 min: od 50,-€ do 70,-€

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.

S láskou  Slnko v Srdci

Janka Sofia a Danka