Orákulum života - tarot Slnka v Srdci

Orákulum je priestor vedomia, v ktorom žije všetka múdrosť Ducha a láska Duše.
Je to živé informačné pole, nesúce odpovede na všetky otázky, ktoré sa vynárajú na ceste k Poznaniu.
Orákulum je Vedomé spojenie s Duchom, kde sa odohráva Božský dotyk Alchýmie. Prepojenie Neba i Zeme.
V okamihu, keď sa otvoríme, Duch s nami začne komunikovať.
Vytvorí sa vibrácia, kde odpovede prichádzajú cez obrazy kariet, archetypy - vzory rastu, cez slová, symboly.