2 Intuícia

Kľúčové slová: Nasleduj vedenie zvnútra, čisté napojenie, neutralita, hlas srdca, citlivosť, ochrana, duchovné vhľady

Obraz: Tvár Budhu v stave čistého napojenia na vedomie prítomnosti, už nie je dieťa, ale ešte nie je dospelý, jemný aspekt ženskej vnímavosti vyvážený s mužskou vnútornou istotou duchovnej sily.
V čistej neutralite a nesúdení je jeho sila napojenia. Oči zatvorené, pohľad dovnútra, s plným vedo-
mím, čo sa deje vonku. Jeho šišinka- rezonuje vibráciou ÓM, prvotný zvuk vesmíru. Je v čistom napojení na šepot Univerza.

Posolstvo: Si v spojení s energiami Ducha, ktoré pôsobia na teba a cez teba lie-
čivým, povznášajúcim spôsobom. Tvoje zmysly sú zjemnené a môžeš jasnejšie vnímať, posolstvá, odkazy z duchovného sveta. Máš dar vnímať informácie z jemnohmotného sveta.
Teraz je príležitosť plne sa tomu otvoriť a vnárať sa do jemnejšieho vyladenia porozumieť symbolom, ktorý ti Duch posiela.

Stíš sa, načúvaj a dekóduj symboly. Tvoja intuícia je otvorená, je to nástroj Duchovnej cesty. Požiadaj anjelov, tvoju svetelnú rodinu o jasnejšie vedenie. Dôvera v tvoje vhľady a vnuknutia ťa bude posúvať ďalej k vyšším úrovniam tvojho multidimenzionálneho bytia.
Dôveruj a nepochybuj.

Výzva: Uč sa rozlišovať medzi hlasom duše a pochybnosťami mysle.

Otázky:
• Aké symboly ti Duch posiela?
• V čom sa necháš ovplyvňovať inými, miesto nasledovania svojej
intuície?
• Čo ti v tejto dobe hovorí tvoj vnútorný hlas, tvoje Božské vedenie?

Afirmácie:
• Vylaďujem svoje jemné vnímanie a načúvam vnútorný hlas
• Ja VIEM: Duch ma vedie.

• Dôverujem svojej intuícii a som živý a vedomý kanál pre svetlo, lás-
ku a múdrosť z jemnohmotného sveta.

V klasickom tarote je 2 archetyp VEĽKŇAŽKY
Je to archetyp duchovne založenej láskavej liečiteľky .
Veľkňažka má v sebe čistotu a múdrosť v duši.
Objavuje a prejavuje svoju duchovnú pravdu a poznanie, ktoré má v sebe.
Odpovede nachádza v meditácii a v stíšení sa.
V spojení s Lunou, pripomína nám  silu snov a múdrosti našej minulosti.
Zavri oči a precíť, nájdi odpovede v sebe.
Uvedomujem si , že všetko mám a nachádzam v každodennosti.

Ako podporiť 2 v živote?
1. Milujme ich  a dôverujme im.
2. Nájdi si čas na spojenie, dotyk, jemnosť a vychutnávaj pokoj.
3. Tímová práca .

S láskou
Slnko v Srdci 🙂