21 - Univerzum

Kľúčové slová: Naplnenie cyklu, oslava života, tanec života, otvor sa novým priateľstvám, radostná komunikácia a úprimné zdieľanie, kozmické skúsenosti, napojenie na planetárne vedomie

Obraz: Nahá žena v extaktickom tanci veľkého oslobodenia, všetky farby sveta jej dávajú pocítiť oslavu naplnenia dôležitého cyklu v živote, radosť a pulzovanie kozmickej sily, je v strede vesmírneho tvorenia, úchvatná, v spojení s vesmírnou DNA, užíva svoje božské vtelenie v pozemskom bytí, Je grálom, rozkvetom stvorenia.

Posolstvo: Naplnené je. Niečo v tvojom živote prechádza nádherným zavŕšením, Cyklus dôležitých skúseností sa napĺňa, Je čas sa uvoľniť, poďakovať sebe i všetkým, ktorí sú tvojou súčasťou, Odovzdaj sa
prúdu života. Plne sa otvor sile, ktorá utvára tvoj život. Môžeš teraz zažiť neobmedzenosť a nekonečné možnosti tanca tvojho bytia. Jednotu so všetkým. Telo: Dokončuje sa nejaká fáza vývoja. Osláv spojenie s telom. Všetko je v poriadku. Vzťah: Energetické spojenie s partnerom dosiahlo prirodzeného vrcholu a naplnenia. Otvor sa a vzájomne to zdieľajte. Myseľ: Tvoja myseľ je prepojená s Univerzálnou mysľou. Tvorivé nápady prichádzajú s ľahkosťou. Tvoje slová majú moc prebúdzať jasnosť a inšpiráciu v živote iných. Tvoj vplyv na kolektívne vedomie je darom tvojej energie. Vedomie: symboly sú jazykom Univerza. Vesmír, tvoja svetelná rodina s tebou komunikuje

Otvor sa jasnému dekódovaniu symbolov do slov, ucelených myšlienok, nechaj nech sa prejaví toto napojenie do tvojich obrazov, hudby, do všetkých diel tvojho tvorenia. Tvoje kozmické meno: Možno tvoje vedomie dozrelo a si pripravený/á prijať, vibráciu svojho Kozmického mena. Nesie v sebe kódy hviezdneho pôvodu a rozpomenutie sa na svoje poslanie. S jeho používaním sa uvoľňuje sila, i múdrosť tvojich multidimenzionálnych realít. Vyjadri svoj zámer a potom načúvaj, nechaj sa viesť. Odčítaš to v meditácii, alebo ti príde prostredníctvom snov, vhľadov, alebo svetelných sprievodcov...Poznáš to tak, že celé tvoje bytie sa rozozvučí, ako keď chýbajúci článok mozaiky zapadne a ty sa zacelíš a prepojíš s energiou Domova.

Otázky:
• Čo sa vo mne zaceľuje, naplňuje?
• Aké je moje kozmické meno?

Afirmácie:
• Ja som Vedomie kozmickej Lásky a Svetla.
• Ja som Naplnenie mojej cesty.
• Otváram sa

V Tarote je 21 / 3 Univerzum, Svet.
Symbol Univerza predstavuje RADOSŤ z úspechu.
Otváram sa Svetu a dávam o sebe vedieť SVETU.
Uskutočňujem veľké ciele , ktoré sme si predsavzali. Pozerám sa do minulosti s vďačnosťou
a radosťou. Máte pocit, že Vás ŽIVOT podporuje sám aj ľudia okolo vás.
Cestovanie, do sveta, dovolenka, internet, komunikácia aj písomné aj verbálna 
Šťastné obdobie. Nekonečný tanec Života.
Ako hore – tak dole
Ako navonok – tak vo vnútri
Ako vo veľkom – tak v malom

Ako podporiť 21 /3 v živote.
Podobné ako u 3. ale aj :
1. Uvedom si o čom nie som úprimná/ý a mám strach byť otvorená / ý.
2. V čom cítim vďačnosť a radosť.
3. Kde som DOMA.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂