20 Prebudenie

Kľúčové slová: Duchovné prebudenie, poznanie, hlboký vhľad do duchovných zákonov, vidieť z vyššej perspektívy, múdrosť zrodená z duchovnej skúsenosti, spojenie s Vyšším ja, pochopenie, vidieť jediný Zdroj, Boha v sebe i vo všetkom Obraz: Stav duchovného poznanie, v otvorenom vedomí spoznávame KTO SME, odkiaľ pochádzame, načo sme tu, ako naplníme naše poslanie a kam kráčame...Zažívame bytostné spojenie s našim plánom života (v hornej časti obrazu). Poznávame svetlo, tvár, bytie svojich všetkých prejavov prúdu vedomia a zažívame, že sme svojím Vyšším ja. Celým bytím poznávame, že všetko je dokonalé také aké je, všetko sa riadi kozmickými zákonmi. Toto poznanie je večne živé vpísané do našej DNA.

Posolstvo: Táto karta ťa vyzýva opustiť pohľad zo žabej perspektívy, svojim pohľadom vystúpiť vyššie a nahliadnuť do jadra vecí. Pohľad z mysle je zafarbený egom. Otvor oči srdca, kde poznáš, že všetko sa deje pre niečo. Všetko má vyšší zmysel. Tým sa uvoľníš z večného súdenia, posudzovania, hodnotenia ľutovania seba i iných. Všetko je dar, ktorý nám umožňuje prebúdzať silu rastu a uvoľniť odpor a strach. Intuícia plne prebudená (2) a dôvera v napojenie (11) nás vedie k osobnému poznaniu skutočnosti. Ak sa oslobodíme od súdenia, vystúpime zo zacyklenia karmy a precitneme do slobodného stavu vnímania vecí také aké sú. Vnímaj rozdiel medzi súcitom a ľútosťou. Precíť rozdiel.

Múdrosť tvojho srdca rozpozná viac, než úsudky tvojho rozumu. S väčším odstupom, a plným prijatím a odovzdaním sa tomu, čo je sa otvoria hlboké vhľady na podstatu existencie a fungovania vesmíru. Poznáme, že život sa o nás stará na každom kroku. Spojenie s vyšším Ja nám otvorí bránu k poznaniu našej piesne osudu a k pochopeniu súvislostí v našom živote. Poznáme podstatu rastu cez dôležité osudové udalosti v našom živote a všetky výzvy plánu duše. Všetko je pod ochranou svetelných bytostí, v dokonalej synchronicite našich multidimenzionálnych realít. K tomuto poznaniu neprichádzame vôľou, ani snažením. Je darom srdca, prichádza keď vnútorne dozrieme, je darom milosti. Veľké osvietenie - brána do večnosti je tvorené okamihmi precitnutia do nekonečnej lásky a dokonalosti práve tejto prítomnosti.

Otázky:
• V Čom v bežnom živote súdim, hodnotím seba, druhých, okolnosti?
Môžem to opustiť?
• Kde nachádzam odpovede na svoje otázky?

V tarote je 20 archetyp Súd

Spojenie sa so svojou dušou, so svojím osudom. Otvárame sa absolútnej dôvere v život. Plávať v prúde života bez súdenia a posudzovanie. Či je to dobré, alebo zlé.
Ale dôležité je hovoriť úprimne o svojich pocitoch, emóciách.
Tento archetyp nás vedie do neutrality. Do pochopenia vzťahov v zrkadlení.
Ty si Ja  a Ja som Ty.
Polarity sú nevyhnutnou školou skúseností. Učiť sa od všetkého čo nás obklopuje a nachádzať cestu stredu. Vedie nás k spojeniu sa so svojimi radcami , anjelmi, vyšším vedením.

Ako podporiť 20 v živote?
Podobne ako pri 2, 11.
1. Neexistuje nič len láska.
2. Hovorím úprimne a svojich citoch.
3. Dôverujem vedeniu duše.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂