Archanjel Chamuel

Som v náručí všeobímajúcej lásky.

PREJAV:
Ružová, mäkká energia svetelnej lásky.

PÔSOBENIE:
 Liečenie energie vo vzťahoch.
 Vnáša harmóniu, lásku, nežnosť, jemnosť.
 Pomáha uvoľňovať rodové záťaže.
 Rozpúšťa karmické bloky vo vzťahoch a oslobodzuje zo zacyklení závislosti na partneroch.
 Sebaláska a sebaprijatie, uvoľnenie pocitov viny.

KARTY:
13 – SILA RODU
14 – ODPUSTENIE
15 – SEBAPRIJATIE
16 – DÔVERA

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Rak
PLANÉTA: Mesiac
ASTROLOGICKÝ DOM: 4. Hĺbka pocitov, citová istota, korene lásky, domov, rodina

13/ SILA RODU

Tvoj rod je silou tvojich pozemských koreňov. Je premietnutím tvojich minulých vtelení a tou dokonalou voľbou duše pre
skúsenosť a rast. Vyšli energiu vďačnosti a lásky celej línii otca i matky.
Nedokážeme dostatočne popísať význam a veľkosť dohôd duše sprevádzajúcich vaše tvorenie scenáru každého
vtelenia. Vaši rodičia sú vstupnou bránou pre vaše pozemské putovanie. Dokonale kopírujú voľbu, ktorú ste učinili. Sú
najlepší z najlepších. Nesú v sebe plán, ktorý ste si pre seba napísali a ktorý vám dovoľuje vedome naplniť výzvy pre
rast i tvorenie.
Vaši rodičia sú zároveň nositeľom záťaží, ktoré zrkadlia vaše karmické lekcie pre toto vtelenie.
Ste súčasť svetelnej multidimenzionálnej kozmickej rodiny. Nesiete v sebe kódy vzostupu. Vašim prerodom sa prebúdza
svetlo, ktoré je darom pre celé ľudstvo. Vašim poslaním je byť láskou a cez vďaku, úctu, pokoru – vniesť svoje
zušľachtené Svetlo do svojho života.
Tým, že oslobodíte Seba od obmedzujúcich programov, prenesie sa vibrácia do vašich pozemských koreňov.
Slobodná voľba je najvyšší zákon vzostupu. Nemáte povolenie rásť za nikoho iného.
Len svieť a pozoruj akou formou láska cez teba túži prúdiť k tvojim rodičom. Miluj, ďakuj, objímaj, pomáhaj, buď
príkladom šťastného, naplneného človeka.
Pre svojich rodičov si veľkým požehnaním, keď v čase ich odchodu môžeš byť láskavou a súcitnou bránou Domov.
Všetko je vzájomne prepojené. Rodičia sú anjeli, čo ťa privedú na Zem a dajú ti kódy fyzického tela. Vy ste svojou
múdrosťou a svetlom anjelmi, čo odprevádzajú svojich rodičov do Duchovného domova.
Sme stále s vami a pomáhame láskou premostiť generácie vášho rodu. Je to najsilnejšie spojenie celej rodiny ľudstva.
AFIRMÁCIE:
 Ďakujem.
 Prijímam.
 Odpúšťam.
 Milujem.
 Oslobodzujem sa.
 Žehnám.
 Ja som láska.

14/ ODPUSTENIE

Otvor svoje srdce a dovoľ, aby sme ti pomohli uvoľniť záťaže vnútorných zranení, prenikajúcich špirálou tvojich vtelení.
Je čas odpustiť. Odpustiť – znamená otvoriť sa životu s novou vierou v lásku.
Milované bytosti Zeme. Láska je vašim zdrojom poznania a zároveň svetlom hľadania jej skutočného zmyslu. Láska vo
vašom pozemskom putovaní má najväčšiu silu zo všetkých síl vo vesmíre. Je vzácnejšia ako čokoľvek si dokážete
predstaviť. Je hybnou silou všetkých vašich skúseností. Je počiatkom, procesom putovania i naplnením cesty. Je
všetkým, čo je stvorené.
Odpustenie je kľúč k poznaniu, že skutočná je len láska.
Otvor svoje srdce a dovoľ nám anjelom lásky vstúpiť svetlom do tvojho bytia. Rozpustíme všetky záťaže a bolesti.

Odpustenie nie je procesom zabudnutia. Tým len zviažeš krídla svojej duše. Naopak, odpustenie je pozdvihnutie vibrácie
a tým rozpamätanie sa na proces dohody duší. Poznanie, že nech sa stalo čokoľvek, práve to bolo dokonalé pre lekciu a
skúsenosť odpustenia, aby duša mohla vystúpiť z karmického zacyklenia.
Odpustenie je následný prirodzený stav po prijatí. Prijatie a odpustenie vedú k úplnému očisteniu studienky duše a
k vyššiemu poznaniu JEDNOTY VO VŠETKOM.
Aby odpustenie bolo úplné, musí prebehnúť na troch úrovniach, v ktorých je energia premietnutá.
♥ ODPÚŠŤAM SEBE – tým uvoľníš rovinu príčin. Vždy všetko začína postojom k sebe
♥ ODPÚŠŤAM VŠETKÝM, KTORÍ MI UBLÍŽILI – týmto sebe a celému vesmíru prehlasuješ, že už nechceš
vstupovať do rovnakých drám a bolestných scenárov. naplnené je
♥ PROSÍM O ODPUSTENIE SVOJE TELO ZA TO, ŽE SOM HO ZAŤAŽILA TOU BOLESŤOU – tým uvoľňuješ
a deaktivuješ program zapísaný v bunečnej pamäti a v DNA.
AFIRMÁCIE:
 Odpúšťam sebe.
 Odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili.
 A prosím o odpustenie svoje telo, že som do seba tu bolesť prijal/a. Ďakujem.

15/ SEBAPRIJATIE

Láska začína sebaprijatím. Uvoľni vnútorný odpor. Plne so všetkým sa prijmi. Poznaj, že Boh ťa miluje. Tým dovolíš, aby
sa vina, obeť, zlyhanie – premenili na láskavý dotyk karmickej lekcie. Si dokonalá bytosť.
Realita je vytvorená ako nekonečná, neustále živá, vedomá, pulzujúca mandala. Nanočastice sú navzájom prepojené a
nesú v sebe jednotnú iskru jediného zdroja. Každá častica je v neustálom kmitavom, pulzujúcom a rotujúcom pohybe.
Všetko sa navzájom zrkadlí a vzájomne ovplyvňuje. Tanec stvorenia. Sme nanočasticou i celým stvorením. Sme
aspektom stvoriteľa i jeho prejavom.
Toto sa dá poznať jedine skúsenosťou osvietenia. A tá začína tam, kde končí odpor. Pustiť, uvoľniť vnútorný odpor je
cesta prijatia.
Láska začína prijatím. A prijatie, úplné prijatie je SEBA-PRIJATÍM.
Sebaprijatím dovolíte aby múdrosť ducha premenila vinu, obeť, omyl, či zlyhanie na láskavý dotyk karmickej lekcie.
Prijatie je zázrak dôvery. Vyspelosť ducha, ktorý dovolí slobodne sa prejaviť každej úrovni vedomia. V prijatí je láska.
Prijatie nepritiahne násilie. Len odpor a strach je magnetom pre podobné energie. Prijatie je prosté bytie
Prijatím umožníte, nech vás život prekvapí následným pochopením. S pochopením prichádza prirodzené odpus–tenie.
Poznanie, že niet vinníka a niet zlého. Že všetko slúži ceste k celistvosti, k ceste k Sebe.
AFIRMÁCIE:
 Prijímam sa plne vo svojej prirodzenosti.
 Prijímam svoj pocity. Prijímam svoj život.
 Prijímam všetky svoje rozhodnutia.
 Prijímam všetky bytosti, všetkých ľudí takých akí sú.
 Prijímam...

16/ DÔVERA

Prechádzaš premenou. Staré sa rozpadá, aby si mohol vzlietnuť ako Fénix z popola. Prijmi s dôverou toto vnútorné
„zemetrasenie“. Je procesom očisty. Po každej búrke vyjde slnko. Pocítiš novú ľahkosť, jasnosť a sviežosť.
Milovaní, ste súčasťou tak veľkého plánu prebudenia. Ste nekonečne mocní a vašou jedinou úlohou je veriť, že
v každom okamihu ste dokonalí, celiství, milovaní a v správnom čase, na správnom mieste. V náročných chvíľach vašej
premeny sme na vašej ceste s vami.
Práve teraz potrebuješ vedieť, že si pod ochranou najvyššieho Zdroja. Pokračuj ďalej s otvoreným srdcom a dôveruj, že
čoskoro pocítiš vnútornú istotu.
Nech tvoja viera ťa opäť privedie k tomu, čo hľadáš, k odpovediam na tvoje otázky a k naplneniu tvojich prianí.
Kdekoľvek putuješ sme s tebou a žehnáme každému tvojmu rozhodnutiu.
Každé rozhodnutie je túžbou tvojej duše zažiť skúsenosť, ktorá je dôležitou lekciou života. Všetko slúži prebudeniu do
tvojho skutočného svetla – Podstaty – KTOROU SI.
Dôveruj svojej vnútornej navigácii, svojmu srdcu a nasleduj ho. Tam nájdeš spätnú väzbu v zákone príčiny a následku,
že keď dôveruješ srdcu a jednáš tak ako cítiš, ideš správnou cestou. Cestou tvojho osudu, ktorý ťa vedie k najvyššej
realite tvojho potenciálu bytia pre toto vtelenie.
S dôverou si dovolíš vstúpiť do nepoznaných oblastí tvorenia a spoznávať nové aspekty života a s odvahou ich
sprítomniť pre iných.
Dôveruj ľuďom, ktorých ti život privedie. Poznaj, že dôverou prebudíš ich svetlo a tým pomôžeš im objaviť ich vlastnú
sebadôveru.

Dôvera je napojenie na zdroj života, jeho nekonečnú silu a múdrosť. Je vlákno materskej vyživujúcej sily, ktoré vás
sprevádza v každej dobe premeny. Je svetlom otcovského vesmíru, ktoré svieti na cestu Domov – do vedomia kozmickej
jednoty.
AFIRMÁCIE:
 Ja som dôvera v život, v seba, v dokonalosť bytia.
 Ja som sila viery v každý okamih môjho tvorenia.
 Verím, že ...