Archanjel Haniel

S tvojou pomocou prenikám za závoj tajomstiev Ducha.

PREJAV:
Kryštáľovočistá, jemná, prenikavá tyrkysová energia, sprevádzajúca k odhaleniu tajomstiev zasvätení, čo v sebe
nesieme.

PÔSOBENIE:
 Odomyká DNA a sprístupňuje poznania dávnych zasvätení.
 Odhaľuje múdrosť Lemúrie, Atlantídy, Egypta – civilizácie plného Božského tvorenia v pozemskej realite Doby Svetla.
 Pripravuje nás na zasvätenia tejto doby.
 Pomáha prejsť skúškou žiť Pravdu za každých okolností.
 Vedie k poznaniu liečivej sily kryštálov a ich pomoc v živote.
 Napojenie na Innate (dokonalý inteligentný systém tela) a využitie v praktických výzvach života i v procese vzostupu.
 Pomoc pri duchovnej službe iným, ktorí nás požiadajú o pomoc.

KARTY:
 45 – KÓDY DÁVNYCH ZASVÄTENÍ
 46 – SILA KRYŠTÁLOV
 47 – PRAVDA
 48 – INNATE

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Ryby
PLANÉTA: Neptún
ASTROLOGICKÝ DOM: 12. Zavŕšenie, hlboké, skryté poznanie, osvietenie

45/ KÓDY DÁVNYCH ZASVÄTENÍ

Si strážcom múdrosti dávnych civilizácií. Tvoja DNA uvoľňuje záznamy posvätných zasvätení. Dovoľ nám, Archanjelom
prebudiť Tvoju bunečnú pamäť Ducha. Uvedomuj si ten dar vo svojom žití.
Korene stromu poznania ľudstva – je pamäť Lemúrie, Atlantídy, Egypta. Tie kódy máte v sebe. Nie je potrebné otvárať
minulé príbehy. To, čo je skutočné, vychádza z múdrosti Vedomia Jednoty. Na čo sa máte rozpamätať je stav Bytia čistej
bezpodmienečnej lásky. Len láska, úcta, pokoj, súcit ku všetkým bytostiam.
Nájdite to v sebe. Chráňte to v sebe. Rozvíjajte to v sebe. Neste ten plameň, tú vibráciu ŽIVÉHO BYTIA GAII
a odovzdajte ju generáciám, čo prichádzajú po vás. Ste mostom. Ste vláknom, čo spája nevedomosť s poznaním,
temnotu so svetlom, dualitu s jednotou. Tak preto pocit tej zodpovednosti.
Prelaď na radosť, zvoľni, zaspievaj mantry, aktivuj svetelne symboly a POĎAKUJ SI. ŽE SI.
STARÁ DUŠA, obdarená bankou záznamov – skúseností, múdrosti celého príbehu hľadajúceho ľudstva.
Oslavuj. Sme vo finále. Pred bránami Jednoty. KAŽDOU MYŠLIENKOU, KAŽDÝM POCITOM, KTORÝ VYTVORÍŠ.
V KAŽDOM TERAZ...
Zázračný život. Stačí sa obzrieť za seba a poďakovať tým stovkám, tisícom vtelení v ktorých ste niesli plameň, tajne
v sebe ukrývali poznanie a verili v tento čas...
Tak pohľad z tejto perspektívy všetkých zasvätencov, staré duše, pohladí.
Zvládli ste to.
Gaia je pevne ukotvená vo vibráciách lásky. A pilotné vedomia poslov svetla s ňou. Mnoho úrovní, mnoho vrstiev vibrácií
vedomia ľudí postupne prelaďujú.
Aj kvantové skoky sa dejú postupne...
AFIRMÁCIE:
 Prijímam v sebe prebudenie múdrosti dávnych zasvätení a prosím o vedenie Ducha k ich vedomému žitiu
v prítomnosti.
 JA SOM SVETLO PRÍTOMNOSTI.
 Nechávam sa viesť svojou najvyššou skúsenosťou a múdrosťou osobných a planetárnych zasvätení.

46/ SILA KRYŠTÁLOV

Intuitívne sa spoj so silou kryštálov. Sú zdrojom zakódovaných informácií v dobe vzostupu do úrovne
multidimenzionality. Vnímaj ich liečivú, očistnú a oživujúcu silu. Prepájajú tvoje Lemúrske a Atlantské vedomie.
Poznáš silu kryštálov. Sú kotvou vedomia v ich čistote a dokonalosti. Sú skryštalizovaným zámerom ducha. Si opäť
pripravený prepojiť sa s ich mnohorozmerným duchovným tvorením v energiách Novej doby.
Usmerňujú tok energie, nasmerovaním tvojho zámeru.
Očisťujú energetické pole.
Pozdvihujú vibrácie a nalaďujú energie podľa ich vlastného širokospektrálneho pôsobenia.
Odomykajú zámky vedomia a uľahčujú proces rozpamätania si...
Majú liečivú moc – rozprúdia tok energie a harmonizujú elektromagnetické pole.
Uchovávajú informácie – a uvoľňujú ich dosiahnutím vibračnej frekvencie, ktorá odkóduje zámku.

Nesú pamäť Akáši – knižnice záznamov – sú zdrojom informačnej banky.
Prepájajú s kryštalickou mriežkou svetla okolo Gaii, v ktorej je zakódovaný proces vzostupu Zeme a tým umožňujú sa
naladiť na Vedomie Jednoty.
Pomáhajú nadviazať spojenie s vyššími úrovňami bytia a hviezdnou rodinou.
V ich Vedomí je obrovské množstvo nových spôsobov využitia, ktoré ľudstvo prirodzene s rozpínaním ducha objaví. V
dobe čistoty vedomia lemúrskej civilizácie a vyspelosti svetelnej technológie Atlantskej civilizácie ste dosiahli
majstrovstvo v spojení s kryštálmi.
Sú ako živý počítač s láskavou dušou. Rozumejú vám a okamžite komunikujú s vašim vedomím cez vašu intuíciu. A
znovu prebúdzajú vaše duchovné kňazstvo.
Nechaj sa viesť srdcom a objav ich krásu, silu a genialitu v praktickom živote.

AFIRMÁCIE:
 JA SOM ŽIVÝ KRYŠTÁL VEDOMIA JEDNOTY.
 Prebúdzam vedomé napojenie na liečivú silu kryštálov.
 Oživujem v sebe majstrovstvo práce s kryštálmi.

47/ PRAVDA

Buď nekompromisne pravdivý k sebe a k Univerzu na úrovni Ducha, Duše i Mysle. Ochraňuj Pravdu, ži ju, staň sa
PRAVDOU. Rozum posväť citom.
Pravda je prejav vysokého vedomia, keď myseľ, duša i telo sú v súlade. Pravda je prejavom vyspelosti Ducha,
oprosteného od strachu. Ducha, ktorý poznal, že všetko je dokonalé – také aké je. Je čistý, jednoduchý a láskavý. Je
dieťaťom i mudrcom. Je Pravdou.
Poznaj, že pravda ťa oslobodí. Vnes zámer, že budeš pravdivý sám k sebe. Bez hodnotenia a súdenia, odkrývaj
masky, ktoré ti nasadil strach a poznaj svoju skutočnú tvár Boha. Nájdi svoju pravú esenciu. Pravda ťa k nej dovedie.
A vtedy poznáš, ten stav bytia, tryskajúci zo stredu. Najvyššia sila Pravdy sa rodí z neutrality.
Vyjadruj pravdivo svoje pocity – to je prvý krok na ceste k Pravde. Je to tvoj pohľad, tvoj pocit. Poznaj však, že každý vidí
svoju pravdu, obraz – cez svoje filtre života. V nich sú premietnuté všetky skúsenosti, bolesti i slasti, pády i vzostupy,
zranenia i poznania. Každá realita je utkaná vedomím všetkých, ktorí sú jej súčasťou. Kým neodstránite filtre – obraz
nebude jasný. Keď očistíte myseľ i dušu, precitnete do jasnosti Skutočnosti.
Najvyššia Pravda je prejav Vesmírnych zákonov vo všetkých vrstvách existencie. Prístup k nej je v tvojom posvätnom
srdci a kľúčom je láska. Keď stelesníš Pravdu na tej úrovni, ktorú žiješ, otvorí sa ti prístup k vyšším vibračným úrovniam
a tak rastieš a spoznávaš živú skutočnosť Boha.
Ži Pravdu a to je tvoje poslanie.
AFIRMÁCIE:
 Ja Som Pravda.
 S úctou k Sebe i k iným vyjadrujem pravdu svojich pocitov.
 Dovoľujem, aby každý videl a vyjadroval svoju pravdu.
 Boh je Pravda, láska, život.

48/ INNATE

Všetko je živé vedomie v tele. INNATE je vnútorná živá inteligencia tela. System dokonalého prepojenia svetla, energií,
informácií na všetkých úrovniach. Tvoja Innate je tvoj dokonalý prirodzený multidimenzionalny liečiteľ.
V dobe Lemúrie a Atlantídy ste boli majstrami v práci s vašou i kozmickou Innate. Nesie tiež záznamy a prebudenie
darov nových, jemných foriem liečenia a umenia svetelného tvorenia v majstrovstve telesného zušľachťovania.
Telo je božský chrám. Doslova. A vaše prebudenie do vedomia jednoty je poznaním, že Všetko vie o všetkom a je
navzájom prepojené v úrovni ducha. Keď spoznáš tento zákon a začneš ho využívať – staneš sa majstrom svojho života.
Môžeš prebudiť neobmedzený potenciál bunečného systému a vstupovať do svojej DNA za účelom reaktivácie
majstrovských programov tela, duše i ducha kvantovým procesom.
Začni tým, že nadviažeš vedomé spojenie so svojim telom. S orgánmi, s miestami, ktoré bolesťou, či blokádou ohlasujú,
že energia neprúdi. Hovor so svojimi orgánmi, prejdi až k bunkám, preskúmaj svoj chrám v ktorom žiješ a vnes tam
svetlo a lásku. Tvoje bunky, každá jedna slúžia tvojmu zámeru, napĺňajú tvoje priania a zrkadlia tvoje podvedomé
myšlienky i pocity. Dokonalé zrkadlo. Telo hovorí a reaguje... okamžite.
Innate je tvoj prejavený vesmír. Dokonalosť vesmírnych zákonov v tele. Napojením na innate sa napojíš na poznanie
makrokozmu a prepojíš – ako v malom tak vo veľkom.
Skúmaj vesmír a jeho pôsobenie vo svojom tele. Tvoje zdravie je prejavom vyspelosti duchovného rastu. Je prejavom
tvojej vnútornej rovnováhy mysle, duše tela i vedomia.
MEDITÁCIA:
 Uvoľni sa, vnímaj svoj dych a pozoruj ako sa tvoja myseľ upokojí ako hladina čistého jazera. Pocítiš, kedy môžeš
vstúpiť svojou pozornosťou do svojho vnútra.
 Predstav si, že tvoje vedomie je ako živé bytie – zlatá svetelná guľôčka.

 Nechaj ju vstúpiť do svojho stredu, kryštálovej čakry. V strede každého systému sú všetky informácie celého vesmíru.
Kryštálová čakra je jednotou celého tvojho Bytia.
 Vyslov zámer. Formuluj ho jasne: napríklad – Zámer je omladiť bunky... vyformovať telo.
 Nasleduj a pozoruj guľôčku svetla ako putuje tvojim telom (je živá inteligencia a je v dokonalom prepojení s tým čo
vyžaruje tvoje telo). Nechaj sa viesť INNATE – procesom alchýmie. Plne vnímaj odkazy, posolstvá, symboly, čo k tebe
prichádzajú. Vnímaj, že svetelné liečivé bytosti vedené silou Rafaela i Haniela sú s tebou.
AFIRMÁCIE:
 Ja som múdrosť Innate.
 Som v láskavom spojení s vedomím môjho tela.
 Aktivujem ladenie dokonalého zdravia a vitality cez Innate.