Archanjel Jofiel

S tvojou pomocou prechádzam kvantovým skokom vo vedomí.

PREJAV:
Zlatožltá energia jasnosti, pravdy, svetla ducha, optimizmu

PÔSOBENIE:
 Prebúdza vnútornú Pravdu pri procese dozrievania.
 Prepája so svetelnou rodinou, ktorá pomáha nášmu vzostupu.
 Vedie k intenzívnemu spojeniu s vnútorným svetlom v čase kvantového skoku vo vedomí, v čase neistoty a chaosu.
 Odhaľuje fyzickým zmyslom skryté procesy aktivácie jemnohmotných svetelných kódov vzostupu.
 Umocňuje uvedomenie zodpovednosti za vlastné svetlo a rozvíjanie životnej energie tak ako je nám prirodzené.
 Pomáha porozumieť, že najvzácnejším darom pre ľudstvo je vlastné prebudenie sebarozvíjanie.

KARTY:
41 – AKTIVÁCIA SVETELNÝCH KÓDOV VZOSTUPU
42 – SVETELNÁ RODINA
43 – KVANTOVÝ SKOK
44 – ZODPOVEDNOSŤ

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Vodnár
PLANÉTA: Urán
ASTROLOGICKÝ DOM: 11 – Oslobodenie, pole duchovného tvorenia v procese osvietenia

41/ AKTIVÁCIA SVETELNÝCH KÓDOV VZOSTUPU

Uvoľni sa a dôveruj procesu aktivácie nového vedomie. Si pod ochranou Svetelných bytostí. Zapájajú sa vlákna tvojho
multidimenzionálneho Bytia. Uzemni sa a vnímaj vedomé spojenie so svojim telom.
Milovaní, prišli ste sem vo vzácnej dobe premeny, aby ste priniesli cez svoj prerod energiu transformácie kolektívneho
vedomia Gaii.
Nesiete v sebe kódy zasvätení a aktivačné kódy vzostupu, ktorými sa odomyká vaša DNA a sprístupňujú sa nové
informácie, riešenia, nová múdrosť a poznanie. Odhaľujú sa nové pohľady a uvedomenia tejto doby.
Svojim vedomím vystupujete vyššie a umožňujete vidieť jasné perspektívy a chápať súvislosti. Pozdvihujete vibráciu
svojho energoinformačného poľa i celej planéty a vytvárate nové komunikačné diaľnice so svojou svetelnou rodinou a
s hviezdnou podstatou vašej existencie.
Prechádzate zmenami vo vašich každodenných životoch. Práve v tejto chvíli je dôležité, aby ste vedeli, že k tomuto
procesu ste dali zvolenie. Deje sa to v dokonalom súlade s vašimi energiami a stupňom vedomia.
Pokiaľ cítite silné príznaky v mnohých príznakoch vzostupu, požiadajte nás o zmiernenie procesu.
Oddychujte, a vedome sa prepojte s telom. Pobyt v prírode je oživujúci a blahodárny. Načúvajte Innate a prijmite tieto
Dary Svetelnej konfigurácie Vedomia.
Je to veľká milosť, drahí poslovia premeny.
AFIRMÁCIE:
 Dôverujem procesu premeny.
 Otváram sa aktivácii svetelných kódov vzostupu. Nalaďujem silu, aby proces prebiehal jemne, radostne, vedome a v
súlade s Božím zámerom. Ďakujem.

42/ SVETELNÁ RODINA

Si súčasť veľkej kozmickej rodiny Svetla. Práve teraz sú pri tebe tvoji duchovní sprievodcovia z tvojho Kozmického
domova. Pomáhajú ti na tvojej ceste k naplneniu Pozemskej misie. Otvor sa s dôverou spojeniu...
Milovaní, s nekonečnou láskou ťa pohládzame svetelnými krídlami Jednoty. Pomáhame ti rozpamätať sa na tvoj Božský
pôvod. Si na ceste prebudenia a uvedomenia si svojej pozemskej misie v tej vznešenej fáze Vzostupu Planéty Gaii do
úrovní Svetelného Vedomia Jednoty.
V každom okamihu sme s tebou, vzácna duša. Sme aspekty tvojej mnohorozmernej reality. Sme vlákna kozmického
prúdu vedomia, ktorý stelesňuješ. Sme tvoja svetelná rodina, sme súčasť tvojho vedomia. Vibrujeme na vyšších
úrovniach existencie, a ako rozpínaš svoje vedomia, začínaš nás vnímať. Začínaš spoznávať silu a využívať dary
spojenia, ktoré nikdy nebolo oddelené. Len temnotou a strachom zakryté.
Celý duchovný svet oslavuje tvoj návrat, tvoje odomknuté srdce a vedomie.
Vitaj doma, milovaný. Ďakujeme za vieru, za to, že v dobe temnej noci vedomia ľudstva si nedovolil v duši vyhasnúť
a svetlo Ducha si niesol trpezlivo a odvážne toľko predlhých cyklov. Hral si svoju rolu dokonale.
Sme tu, aby sme ti pomohli vystúpiť zo zatmenia mysle, strachu a oddelenosti. Stojíme vždy tu. V tvojom srdci. Sme
tebou, si nami, súčasť Jednoty. Jedno svetlo, Jeden prameň, Jeden Duch, Jedna Láska. Jedno Bytie.
Sme tu a čakáme na tvoje zavolanie, pripravení pomôcť. Sme tu v tvojom strede a vytvárame svetelné prstencové kruhy
lásky okolo teba.

Máme mnoho mien. Opäť precíť a nechaj sebou prenikať láskavé esencie Svetelnej rodiny. Slúžime tvojmu prebudeniu
do Jednoty, kým všetky aspekty spojíš v sebe.
S láskou tvoja rodina Ducha – Kozmickí rodičia, Anjeli strážni, Archanjeli, Nanebovstúpení majstri, Elohimovia,
planetárni, galaktickí a kozmickí majstri Svetla – Tvoje Božské Ja.
AFIRMÁCIE:
 Oslavujem spojenie so Svetelnou rodinou Jednoty.
 Ja som súčasť svetelnej rodiny.
 Otváram sa vedomému spojeniu so Svetelnou rodinou pri mojom duchovnom prebudení.
 Ďakujem s láskou za ochranu a vedenie na mojej ceste života a Vzostupu.

43/ KVANTOVÝ SKOK

Si pripravený na kvantový skok vo vedomí. Nič neostane tak ako predtým. Pusť staré, uvoľni to, čo už doslúžilo. Je čas
na zmenu. Usmej sa a privítaj ju s radosťou.
To, čím prechádzate, milovaní je tak jedinečná zmena, ktorá sa doposiaľ v dlhom príbehu Gaii nikdy neudiala. Je to po
prvýkrát, kedy prejdete kvantovou zmenou vedomia a vo svojich telách vzostúpite do vyššej úrovne. Ten prerod ovplyvní
celú existenciu, celé vaše bytie. Myseľ, dušu i telo. Vysokovibračné energie kozmického žiarenia prenikajú všetkým,
rozkmitávajú častice tvoriace štruktúry starého sveta a modelujú zámer Ducha do novej reality – nastavením pre novú
Zem. Domov lásky, Jednoty, pokoja a súzvuku so všetkými bytosťami i s Matkou prírodou.
Si tvorcom tejto zmeny. Premieta sa do tvojho života a vedie ťa k praktickým zmenám. Na tebe záleží, či jej priebeh bude
harmonický a radostný, alebo bolestivý a ťažký.
Láska je tou esenciou, ktorá rozširuje tvoje vedomie. Láska je tá sila, ktorá ťa prevedie postupnými krokmi veľkého
kvantového skoku do stavu ľahkosti bytia, jasnosti, živosti duše a radosti čistého bytia.
Vykroč. Vykroč smerom, kam ťa teraz vedie srdce. Načúvaj pocitom a využi momentálne nastavenie tvojho života na
zmenu. Obdarí ťa rozprúdeným tokom energie. A to sú krídla, ktoré ťa ponesú k tvojej vyššej realite Bytia. Tvoja svetelná
rodina, Archanjeli – ťa sprevádzame na každom kroku. Otvor sa našej pomoci.
AFIRMÁCIE:
 Ja som zmena, ktorú túžim vidieť vo svete.
 Otváram sa zmene a prijímam ju s dôverou.
 S odvahou tvorím zmeny vo svojom živote.

44/ ZODPOVEDNOSŤ

Si zodpovedný za tvoje myšlienky, slová i činy. Prijmi zodpovednosť za všetko, čo vnímaš okolo seba. Za pocity, ktoré
tvoríš, za vzťahy, za tvoju životnú energiu, za tvoj príbeh. Zodpovednosť je kľúč k vedomej zmene v sebe.
Milovaní poslovia svetla. Zodpovednosť je dôležitý kľúč Vzostupu. Dohoda s vašim poslaním – premieta sa do všetkých
oblastí vášho života. Ale to najdôležitejšie je zodpovednosť za vaše svetlo. vzácny klenot, kryštál – ktorým STE.
- Zodpovednosť za čistotu vašich myšlienok, aby vaša myseľ bola v jemnom, neustále vedomom vyladení
s Univerzálnou mysľou. Len tak môžete byť v napojení a prijímať vznešené inšpirácie pre váš život i službu
svetu.
- Zodpovednosť za vašu dušu – za rozkvet lásky vo všetkých formách, ktorými tekuté svetlo hviezd túži tiecť
medzi ľudí.
- Zodpovednosť za vaše telo, vzácny a dokonalý nástroj, prostredníctvom neho môžete pobývať tu na Zemi.
Keď prijmete proces premeny, umožníte, aby vaše telá boli vyživované čistou kozmickou energiou, neustále
zdravé a vitálne.
- Zodpovednosť za vedomé rozhodnutia. ktorými usmerňujete tok energie vo vašom i planetárnom príbehu
a udržujete vaše svetlo stále živé a vedome tvorivé.
Kráčajte vzpriamene, milujte, a pozdvihujte vaše svetlo do najvyššieho vedomého tvorenia Vízie Novej Zeme.
AFIRMÁCIE:
 Ja som vedomá zodpovednosť
 Prijímam plnú zodpovednosť za svoj život.
 Zodpovedne chránim a vyživujem svoje svetlo.