Archanjel Metatron

Spoznávam svoju Božskú podstatu.

PREJAV:
Tmavofialový lúč mocnej magickej zdrojovej energie premeny.

PÔSOBENIE:
 Sebapoznanie a uvedomenie si vyšších Právd.
 Pochopenie a vedomé žitie Vesmírnych zákonov.
 Sprevádza a ochraňuje poslov svetla.
 Otvára vedomie vyšším realitám a tým umožňuje byť svedkom a tvorcom zázrakov.
 Prepája s Vyšším Ja a odhaľuje poznanie súvislostí vo vedomí prítomnosti.
 Prebúdza spojenie s vnútornou múdrosťou.
 Pomáha nájsť spôsob ako slúžiť ľudstvu i matke Zemi v čase planetárneho vzostupu.

KARTY:
21 – VESMÍRNE ZÁKONY
22 – VEDOMÉ BYTIE
23 – MAJSTER
24 – ZÁZRAK

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Panna
PLANÉTA: Chiron
ASTROLOGICKÝ DOM: 6. Služba svetu

21/ KOZMICKÉ ZÁKONY

Si súčasťou dokonalého vesmíru. Spoznaj jednoduchosť a platnosť kozmických zákonov, ktoré riadia tok a pôsobenie
vesmírnej energie. Využi to vo svojom vedomom tvorení v živote.
Milované bytosti Gaii. Poznajte prirodzenosť a nemennosť kozmických zákonov. Uvedomujte si ich pôsobenie vo vašom
živote. Určujú hru a prejav života vo všetkých úrovniach a formách existencie. To, čo vám môže vo vašom príbehu
pripadať ako boží trest, či nespravodlivosť – je nevyhnutným pôsobením prírodných, vesmírnych zákonov. Dovolia vám
spoznať, kde ste sa vychýlili z rovnováhy a ako sa navrátiť do svojho stredu.
Hľadajte ich vyjadrenie a využite ich pre svoje zdravie, harmonický a vyvážený partnerský život, vedomé tvorenie
a vzostup.
Sú esenciou, podstatou a piliermi existencie od vesmíru k atómu. Prenikajú všetkým živým.
Ich poznanie pozdvihne vaše vedomie do úrovne majstra. Ich vedomé žitie prebudí vo vás Avatára doby.
Vaša podstata je vždy v súlade s nimi. Keď budete nasledovať svoje pocity, hlas svojho srdca a vyjadrovať lásku – tak
ako vás vedie jej čistota a jednoduchosť – ste v súlade s kozmickými zákonmi.
Keď ste v súlade s prírodou a energiou Gaii – Matky Zeme – ste v súlade s posvätným prepojením na všetkých
úrovniach. To je tá jednoduchosť, ktorá vás to učí.
AFIRMÁCIE:
 Som v súlade so zákonmi prírody.
 Pulzujem a dýcham so srdcom Gaii.
 Pulzujem a dýcham so srdcom Univerza.
 Žijem v súlade so svojim srdcom.

22/ VEDOMÉ BYTIE

Buď všetkými zmyslami, plným vedomím, celou bytosťou práve tam, kde SI. Prežívaj pokoj, krásu a dokonalosť
jednoduchého bytia živej prítomnosti. Pocítiš jednotu s božskou prirodzenosťou.
Život vás učí umeniu čistej prirodzenosti. Poznávate ako byť šťastní a ako byť vo vedomom ponorení sa do sily života.
Ako piť nektár plnosti všetkými zmyslami. Odhadzujete pravidlá, masky a v spontánnom prebúdzaní – putá obmedzení
mysle sa rozpadajú.
Tá sila oslobodenia vedomia je obrovská. Skratkou k tomu a zároveň spoločným menovateľom všetkých ciest je –
VEDOMÉ BYTIE V PRÍTOMNOSTI.
Žiadne návody... len sa uvoľniť. Len tak byť. Len nechať nech vedie tá jemná sila zvnútra. Tu a teraz. Tu a teraz.
Uvedomovať si dych. Tu a teraz. Uvedomiť si myšlienku... tu a teraz. Pozorovať pohyb... zvnútra. Ohmatávať
pozornosťou pocity. Tu a teraz. Zmysly... TU A TERAZ...
Vstúp do tej hry. Vytvor si z toho dohodu s dušou. Dnes budem vedomým pozorovateľom. Nebudem súdiť, hodnotiť.
Vždy, keď mi myseľ unikne, kdekoľvek... vrátim sa späť do PRÍTOMNOSTI.
Čím častejšie a vedome, tým sa to stane prirodzenosťou. Tam, kde sa myseľ upokojí ako hladina jazera, vytryskne
vnútra sila Ducha. Nekonečná láska, múdrosť,... sila BOHA v tebe.
A tým sa všetko zmení.

AFIRMÁCIE:
 Ja som tu a teraz.
 Vedome pozorujem svoj dych.
 Som plným vedomím v tejto chvíli.
 Pozorujem... načúvam... cítim... vnímam... som.

23/ MAJSTER

Majster, ktorého hľadáš – je v tvojom vnútri. Prijmi svoju vnútornú múdrosť a uč sa zo svojich skúseností. Vnímaj proces
učenia a rastu vo všetkom. Uvedomuj si svoje Svetlo.
To čo hľadáš – je v tvojom posvätnom strede. Prameň lásky, čistoty múdrosti, zdroj poznania a pochopenia všetkých
skúseností. Si viac ako tvoja myseľ dokáže pripustiť. Tvoj život je premietnutím všetkých skúseností zo všetkých cyklov
stvorenia. Si poslom svetla a v tvojej DNA je multidimenzionálne vedomie pripravené na plné odkrytie mystérií
planetárneho prebudenia. Jediná výzva k oživeniu tohto vedomia v sebe – je uznať svoju božskú hodnotu a prijať seba
ako svojho majstra.
Poďakuj všetkým učiteľom, majstrom vo všetkých formách i vzťahoch, ktorí akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili tvoj život a
prebudili tvoje svetlo Ducha. Všetkým. Prví sú tvoji rodičia.
Poďakuj a opäť si vráť silu dôverovať vlastnému vedeniu.
Nikto ťa nepozná viac ako tvoj vnútorný majster – tá časť božského vedomia v tebe, ktorá nesie všetky živé záznamy zo
všetkých vtelení i paralelných realít. Tvoje vyššie Ja čaká, kým ho láskyplne oslovíš a spoznáš silu spojenia. Je to dar
pre teba, pre tvoj život i pre celé ľudstvo.
Nadviaž spojenie so svojim vnútorným majstrom a s dôverou čerpaj zo studne živej vody Božského vedomia.
AFIRMÁCIE:
 Ja som majster svojho života.
 Nasledujem svoje vnútorné vedenie.
 Dôverujem múdrosti a navigácii svojho avatára.
 Žijem svoju pravdu.

24/ ZÁZRAK

Zázrak je odmenou viery. Si pripravený byť svedkom i tvorcom zázrakov vo svojom živote tým, že otvoríš srdce láske.
Uvidíš zázrak v tom, čo teraz žiješ.
Život v dualite bol plne pod kontrolou mysle. Naplnené je, milovaní. Nový cyklus zmien otvoril stavidlá a sila duše sa
rozlieva všetkými tepnami planetárneho vedomia. Vlny živej energie Gaii reagujú na fotónový prúd častíc z centrálneho
slnka Galaxie a oživujú vaše vedomie. Prienik realít spôsobuje veci, ktoré ste nikdy predtým nezažili a myseľ to
nedokáže prijať a spracovať. Zároveň sa urýchľuje manifestácia vašich myšlienok. Ste v dobe kvantovej zmeny.
Dovoľ si to vnímať ako zázrak. Zázrak planetárneho, kolektívneho i tvojho osobného znovuzrodenia.
Upokoj myseľ a vnímaj všetko zo stredu svojho srdca, kde duša sídli v objatí s múdrosťou ducha. Tam pocítiš ľahkosť,
dokonalosť všetkého, synchronicitu a. Zázraky prebudenia.
Zázrak je prirodzeným pôsobením tvorenia Ducha, vnímaný oslobodeným bytím. Božie požehnanie milosti.
Keď necháš v sebe, cez seba pôsobiť Božskú silu – v tvojej prítomnosti bytosti zažijú zázrak. Neobyčajný posun realít,
ktorý v pôsobení prenosu vedomia LÁSKY – tej najmocnejšej sily kozmickej čarodejky, sa stáva prirodzenou
skúsenosťou prebudenia. Užívajte si tento čas zázrakov a udržujte v sebe vibráciu viery nech sa deje čokoľvek.
AFIRMÁCIE:
 Otváram srdce zázrakom života.
 Dovoľujem si vnímať zázraky prebudenia.
 S ľahkosťou tvorím zázrak zhmotnenia mojich zámerov.
 Tu a teraz – táto prítomná chvíľa je prameň zázrakov.
 Život je zázrak. Ďakujem.