Archanjel Uriel

Som vedomý tvorca svojho života.

PREJAV:
Karmínovočervený, ohnivý lúč tvorenia a sily.

PÔSOBENIE:
 Preduchovnenie hmoty... Práca, peniaze, dom...
 Poznanie zákona príťažlivosti a jeho praktické využitie v zhmotnení našich zámerov.
 Hojnosť ako súčasť prirodzeného zdravia človeka.
 Realizácia, zámer, túžba, cieľ... Naplnenie.
 Pozemská sila, schopnosť cítiť sa dobre v praktickom živote a užívať si dary pozemského života.
 Otvára a vyvažuje prijímanie i dávanie darov života.
 Uzemnenie, vnútorná disciplína a istota.
 Uvoľňuje programy chudoby, krivdy, závisti.

KARTY:
17 – OSLAVA ŽIVOTA
18 – OČISTA KARMY
19 – VÍZIA
20 – VĎAČNOSŤ

ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Lev
PLANÉTA: Slnko
ASTROLOGICKÝ DOM: 5. Tvorenie, sila osobnosti

17/ OSLAVA ŽIVOTA

Oslavuj naplno život. Teš sa zo svojho tela. Vychutnávaj s rozkošou pozemské dary – daruj si všetko, po čom tvoje srdce
túži. Nepútaj však k tomu svoju dušu.
Oslavujte život, milované bytia. Podstata života je hojnosť vo všetkých podobách. Gaia je Bohyňa, nesúca vo svojich
vibráciách prírodné bohatstvo rozmanitej sily a krásy.
Vďačnosť – Len prebudená duša plná vďačnosti a lásky dokáže vidieť a užívať všetky dary života. Ďakuj za všetko, čo ťa
priviedlo až sem. Vďačné srdce priťahuje dobro a lásku.
Vychutnávaj s rozkošou – Uč sa tomuto umeniu tým, že budeš naplno, všetkými zmyslami, celou bytosťou užívať všetky
dary, ktoré ti život nadeľuje v každom okamihu. Vychutnávaj si vedome a s rozkošou všetko, po čom túžiš. Maj však na
pamäti umenie pravej miery a slobody tvojej duše.
Zdieľanie – zdieľaj a dávaj všetko, čo nesie tvoje svetlo. Vedomé zdieľanie podporuje rodenie hojnosti.
Prijímanie – otvor sa naplno prijímaniu a vedz, že si tu preto, aby ťa život cez nekonečné formy obdarovával.
Oceňovanie – nastav svoj pohľad tak, aby si vnímal krásu a prejav hojnosti života všade. Oceňuj každého tvorivosť,
plodnosť, hojnosť. Tým sa zvyšuje magnetická energia lásky.
Prebúdzaš sa tým do reality vyšších vibrácií. Rodíš sa do sveta hojnosti života. Tým pozdvihuješ vedomie celého
ľudstva.
AFIRMÁCIE:
 Žijem vo svete hojnosti a lásky.
 Oslavujem život naplno a s radosťou.
 Otváram sa prijímaniu hojnosti života.
 Štedro zdieľam dary života.

18/ OČISTA KARMY

Požiadaj o uvoľnenie mentálnych programov, blokujúcich tok životnej energie. Uvedom si a precíť, ktoré oblasti života
zasahuje program krivdy, obete, chudoby, bezmocnosti... Prijmi a objím svoje tiene. Vnes svetlo do svojej duše.
Aká to sloboda v uvedomení, že váš život je výsledok vašej voľby!. Viac ako v vašich rukách je kvalita vášho života vo
vašej mysli a vo vašom vedomí.
Vnútorná sloboda je dar poznania, že ste zodpovední za všetko, čo a akým spôsobom vnímate a zažívate chvíle svojho
života, ako tvoríte svoje rozhodnutia.
Dar tejto doby vám ponúka neutralizáciu, okamžité uvoľnenie nízkovibračných karmických záťaží vo vašej DNA.
Jednoduché a účinné uvoľnenie karmických záťaží:

- Privolaj si svojich duchovných sprievodcov, ponor sa do ich láskyplného svetla.
- Poďakuj za svoj život, poďakuj svojej dušičke za všetky svoje skúsenosti.
- Požiadaj svoje najvyššie Ja o zneutralizovanie svojej karmy. O očistenie svojej karmickej nádoby.

Použi slová, ktoré cítiš. Duch vie a rozumie úprimnému zámeru tvojho srdca.

Vyslov svoj zámer a preciťuj v záplave svetelných lúčov naplnenie. Je to veľká udalosť pre celú nebeskú sféru tvojich
anjelských sprievodcov...
Priprav sa a prijmi očistné príznaky tohto procesu, ktoré sú rôzne a v závislosti od intenzity záťaže.
Týmto transformačným krokom sa tvoje fyzické i energetické telo prebudia do vyššej vibrácie. Otvorí sa schopnosť
vnímať súvislosti a prebudia sa dary z osvietených životov. V prijatí svojho svetla sa v Duchom určený čas objavia naši
noví majstrovskí sprievodcovia, ktorí vás povedú novými výzvami svetlom prebudeného Ducha.
Tak, je čas otvoriť sa tejto novej vlne kozmického SVETLA.
MODLITBA – INVOKÁCIA KARMICKEJ OČISTY:
Vyslov 3x s precítením a otvoreným srdcom:
 Ja som – vedomie kozmickej Lásky a Svetla, ktoré cez Svetlo Archanjelov očistí moju myseľ, dušu i telo od všetkých
mentálnych karmických programov, ktoré blokujú hojnosť, lásku. na všetkých úrovniach Vedomia, času i priestoru. JA
SOM Láska, Svetlo, Hojnosť a Zdravie. Nech sa tak stane. Ďakujem.

19/ VÍZIA

Vytvor si najvyššiu víziu o svojom bytí. Precíť ju všetkými zmyslami. Vnes ju do svojho srdca. Naplň ju láskou a formuj
nadšením a vierou. A celý vesmír sa spojí, aby sa to naplnilo.
Vedomé tvorenie začína jasnou víziou. Ste tvorcami svojich životov a táto doba premeny vám umožňuje spoznať
a zušľachtiť proces vedomého tvorenia.
- Na počiatku je jasný zámer – ako sa túžiš cítiť, čo chceš vo svojom žití naplniť?
- Keď zámer pretavíš v predstavu a ohmatáš pocitmi i zmyslami, dávaš jej jasnejšie kontúry... rodí sa vízia. Jej
sila je taká, ako ju vyživuješ nadšením, vierou a silou tvojej duše.
- Ujasni si – čo chceš a kam smeruješ. Vnímaj pocity, aké v tebe vízia vyvoláva a modeluj ju tak, aby si v nej cítil
to, čo túžiš vyjadriť svojím bytím.
- Cez formovanie svojej vízie spoznávaš Seba. Spoznávaš, čo je pre teba podstatné. Rozvíjaš predstavivosť,
hravosť, prestupuješ za hranice, rozpínaš svoje krídla, rozpínaš Vesmír. Stávaš sa dieťaťom, stávaš sa mágom,
preberáš rolu vedomého tvorcu.
Podpor tvorivý proces vízie tak, ako ťa vedie srdce. Hľadaj podobné energie, príležitosti rásť, zdieľať, ochutnávať.
Pozoruj synchronicity, ktoré zrkadlia rozhýbané sily vesmíru tvojou víziou. Prebúdza sa odvaha vykročiť smerom – kam
ťa vízia vedie. Napreduj krok za krokom s ľahkosťou k naplneniu a vedomému tvoreniu zázrakov prebudenia.
AFIRMÁCIE:
 Ja som vedomý tvorca svojho života.
 Tvorím svoje vízie v súlade s mojou vnútornou pravdou.
 V mojej vízii Boh spoznáva Sám seba.
 S ľahkosťou vytváram najvyššiu víziu svojho života.

20/ VĎAČNOSŤ

Vďačné srdce je magnet na hojnosť, lásku a dobro. Poďakuj svojmu životu, poďakuj všetkým skúškam, všetkým darom –
aj tým najobyčajnejším okamihom. Vďačnosť a pokora je vyspelosťou duše.
Ako kráčate životom, rozvíjate svoje uvedomenie, zušľachťujete lásku duše a spoznávate dokonalosť vašej cesty.
Všetko, čo vstúpi do vášho života – je nevyhnutná skúsenosť, ktorá slúži vášmu rastu. Každá bytosť je aspekt vašej
podstaty, súčasť Božského plánu, ktorého ste spolutvorcom.
Kľúčové vzťahy sú dohody duše vzájomne sa zrkadliť, rozvíjať, oslobodzovať a rásť. Krízy a križovatky života sú vašou
príležitosťou spoznať svoju hodnotu, uvedomiť si vyšší zmysel bytia, zharmonizovať, vyvážiť a prebudiť životnú silu.
Všetko vám slúži, všetko je dar.
Keď vnesiete toto vedomie do vášho života – vďačnosť sa stane prirodzeným vyjadrením a vedomým žitím tohto
poznania.
Vždy, keď pocítiš potrebu opäť sa spojiť s Božským vedomím dokonalosti v sebe – poďakuj za všetko, čo máš.
Keď túžiš po zmene v akejkoľvek oblasti života, poďakuj za to, čím si prešiel. Otvor srdce a nadýchni sa, precíť vďačnosť
ku všetkým bytostiam v tvojej rodine, v celom tvojom príbehu. Vďačnosť je pevný zdravý koreň, z ktorého vyrastá sila
zdravého stromu nového života. Je zázračným katalyzátorom, čo mení obeť v silu novej zmeny vedomého tvorcu. Mení
pohľad a poznávaš, že práve teraz máš všetko, čo potrebuješ. Nech sa vďačnosť stane prirodzenou cestou k Sebe.
AFIRMÁCIE:
 Ďakujem že som.
 Ďakujem za svoj život.
 Ďakujem za túto chvíľu.
 Ďakujem za každú skúšku v mojom živote a za každú bytosť v mojom príbehu.