Archanjel Michael

S tvojou pomocou cítim svoju silu, jasnosť a odvahu byť sám sebou.

PREJAV:
Indigovomodrý lúč svetla, symbolom stelesňuje Božskú pravdu a jasnosť.

PÔSOBENIE:
 - Je čistou silou, ktorá nás vedie plne spoznať seba.
 - Očisťuje energo-informačné pole od všetkých záťaží.
 - Prináša jasnosť a vhľad do života.
 - Ochraňuje vedomie pred vplyvom temných síl.
 - Uvoľňuje strachy na všetkých úrovniach.
 - Pravda je moc, ktorú svojim svetelným mečom chráni.
 - Pomáha nám nájsť vlastnú sebahodnotu vystúpením z obmedzení mysle.

KARTY:
1 – ODVAHA
2 – NEUTRALITA
3 – SEBA – VEDOMIE
4 – A DOSŤ!
ZNAMENIE ZVEROKRUHU: Baran
PLANÉTA: Mars
ASTROLOGICKÝ DOM: 1. Odvaha presadiť sa

1/ ODVAHA

Prebuď v sebe odvahu byť sám sebou. Je čas prejaviť sa. Odvážne nasleduj svoje srdce zhmotniť si vo svojom živote
šťastie a naplniť si svoje sny.
Odvaha. Prvotná sila, ktorou započneš cestu. Je to oheň – súčasť tvojej neobmedzenej kozmickej sily, ktorou si tvorený.
Je to aspekt vedomia, ktorý ta priviedol až sem do úrovne, kde poznávaš kto si – a realizuješ svoje poslanie.
Nezáleží na tom ako sa cítiš – prebuď v sebe odvahu požiadať o čokoľvek čo potrebuješ. Prebudí sa v tebe plameň moci
poznať, že môžeš týmto úžasným nástrojom meniť svoju realitu, transformovať svoje vedomie, očisťovať myseľ a viesť
kroky k vedomiu tvorivému žitiu. Svojou odvahou pomôžeš iným transformovať nižšie úrovne strachu a vzostúpiť do
novej vibrácie Lásky a Jednoty Vedomia.
Vizualizácia:
Jasne formuluj svoj zámer a udrž pozornosť v bdelej rovine. Preciťuj svoje telo, energie svojej aury. Sústreď pozornosť
do svojho stredu. Dýchaj. Privolaj Modre svetlo Michaela. Aktivuj afirmáciu. Je vedomým prebudením zámeru.
Rozhýbe sily v tvojom bytí smerom, ktorým si praješ. Predstav si ako sa prebúdza ODVAHA. Pozoruj ju ako ucelenú
energiu, ktorá je pripravená slúžiť tvojmu zámeru. Je živým vedomím. Spoj sa s ňou a uchop ju. Privítaj ju vo svojom
živote. Je prejavom jedinej sily Univerza. Je osobitým prejavom tvojho prúdu vedomia, je lúčom, esenciou ktorá je
presne namiešaná časticami lásky a svetla... je plodom tvojej magickej sily ducha Zjednoť sa s aspektom odvahy –
posvätnou silou Michaela, priveď tú silu do tvojho života, poznaj ako sa roztápajú ľady strachu a obmedzenia
vytvoreného duálnou mysľou zaži slobodu vedomého tvorenia.
MODLITBA:
Archanjel Michael, prosím, naplň ma silou ODVAHY. Rozpusti všetky uzly strachu a pripútanosti na všetkých úrovniach
môjho bytia a uvoľni ich príčinu. Ďakujem.
AFIRMÁCIE:
 Ja som odvaha a sila premeny.
 Ja som odvaha vedomého bytia.
 S odvahou tvorím svoj život.
 Odvaha je sila, v ktorej sa rodím.
 S odvahou prijímam nové výzvy.

2/ NEUTRALITA

Posolstvo Archanjela Michaela
Pozoruj a nehodnoť. Vnímaj a nechaj všetko tebou prenikať bez súdenia a kritizovania. Dualita je nástroj polarity, kde
cez bolesť ste nachádzali chuť radosti. Cez temnotu ste vystupovali ku svetlu, v precítení oddelenia ste dokázali
vzostúpiť k jednote.
Polarity sú nevyhnutnou školou skúsenosti. Žijete vo vedomí duality a vaša cesta ku svetlu je cestou postupného
zjemňovania rozlišovania. Poznania, že cesta jednoty je cesta bezpodmienečnej lásky.

Polarity a ich náboj boli zdrojom rastu. V nadchádzajúcej dobe na trón sadá Jednota. Niet súdenia, všetko slúži
prebudeniu. Nič nie je zlé a nič nie je dobré. Všetko je také aké je. Neznamená, že nebudeš cítiť farebnú škálu pocitov...
budeš plne vychutnávať pocity, ale nebudeš otrokom kyvadlového efektu súdenia. vo svojej mysli. Realita je nastavená
ako zrkadlo, kde všetko čo vidíte, pozorujete a cítite je premietnutím vašich energií. Vonkajší svet je projekciou
vnútorného. Ako navonok, tak vo vnútri. Nasmeruj pozornosť dovnútra a láskou, jemne uvoľňuj v sebe cestu neutrality.
Čo súdite, musíte zažiť, aby ste poznali, že to tvoríte a mohli sa od toho odpútať.
Najvyššia múdrosť je neutralita. Učiť sa od všetkého čo vás obklopuje a nachádzať cestu stredu. Cestu jemného ladenia,
kde všetko má zmysel, všetko je proces učenia, všetko slúži prebudeniu, všetko je láska.
MODLITBA:
Archanjel Michael prosím veď ma cestou múdrosti, cestou neutrality, jasnosti a bdelosti. Pomôž mi udržať vedomie
v stave nesúdenia. Prepožičaj mi tvoj meč jasnosti a dovoľ mi vo všetkom vidieť vyšší zmysel. Nech vo všetkom
spoznám spojenca môjho rastu a prebudenia. Ďakujem.
AFIRMÁCIE:
 Ja som jasnosť neutrality.
 Nesúdim, neposudzujem, nehodnotím, nekritizujem,
    nesťažujem sa, som neutrálny.
 Žehnám každému človeku a každej skúške.
 Som vo svojom strede.

3/ SEBA – VEDOMIE

Rozpomeň sa na to, kto Si. Si nekonečne milovaná bytosť, ctená celým Univerzom, Si jedinečná a mocná energia
najvyššieho Zdroja. Chráň si to Vedomie Seba v sebe v každom okamihu života.
To, čo môžeš dať svetu je sila a láska pochádzajúca z vedomia Seba, premietnutá do tvojho celého žitia.
Nech v každej tvojej myšlienke je esencia toho, kto Si. Nech tvoje slová vyjadrujú veľkosť a krásu stvorenia cez vedomie
toho, kto Si.
Nech v dotykoch sa cez teba dotýka a láskou uzdravuje Boh. Nech v tvojich objatiach sa roztápa strach a obmedzenia
ega... ako keď objíma božia láska. Vnímaj zázraky sa dejú v tvojej prítomnosti, keď vpustíš cez seba nekonečnú silu
Ducha, ktorým Si.
Uvedomuj si to a udrž bdelosť a vedomie prítomnosti vo ponorení sa do Vedomia Božského zdroja v sebe. To je služba.
To je tvoje poslanie. Nevystupuj zo svojho stredu a udržuj svoje svetlo Seba – Boha – vedomia zapálené najmä tam, kde
je tma.
AFIRMÁCIE:
 Ja som Vedomie Božskej lásky a Svetla.
 Ja som Vedomie Jednoty.
 V každom okamihu si uvedomujem Živé Svetlo Ducha v Sebe.
 Nechávam cez Seba prúdiť Kozmický prameň Života.
 Som živý Duch

4/ A DOSŤ!

Z lásky k sebe je čas stanoviť svoje hranice. Dosť znamená DOSŤ! Pokiaľ to tak cítiš, je načase povedať „nie“. Uvedom
si pritom svoje priority a dbaj na to, aby tvoje srdce ostalo otvorené novej zmene.
Je pre teba veľkou výzvou povedať „nie“ a stáť si za svojou pravdou? Nastal čas pre novú skúsenosť. Pozoruj svoje
jednanie a skúmaj, kedy máš sklon sa s niečím zmieriť a kedy činíš plané kompromisy.
Prestaň skrývať svoju silu, len aby bol „kľud“.
Ak to tak cítiš nechaj cez seba sa prejaviť tvojho vnútroného bojovníka a jednoznačne zvolaj „DOSŤ! TO UŽ ĎALEJ
NEROBÍM. SKONČIL SOM.“
To predovšetkým učiň voči sebe a svojim starým obmedzujúcim zvykom, čo pokorovali a dusili tvojho ducha.
Toto „NIE“ z lásky k sebe môže byť hlboko liečivé a oslobodzujúce, nielen pre teba, ale aj pre ľudí, ktorých sa to týka.
Vedome a slobodne vyjadri svoje prirodzené pocity. hnev, nesúhlas, bolesť... Pokiaľ tieto emócie budeš potláčať,
premenia sa v tvojom vnútri na jed. Keď vedome dáš priestor prejaviť všetky pocity, tak, ako ich cítiš, vedome pomenuješ
– uvoľníš tak cestu úprimnosti, jasnosti a láske.
Je to prejav odvahy chrániť, slobodne vyjadriť a verne nasledovať svoje vnútorné vedenie Pravdy. Len tak sa staneš
čistým kryštálom prirodzenosti ducha, ktorý sa cez teba prejavuje jedinečným spôsobom. Spoznáš to tak, že sa staneš
Sám Sebou. Odvahou bojovníka i čistotou a nevinnosťou dieťaťa. To si ty, osvietený Duch, čo spoznáva Sám Seba cez
nekonečné prejavy Stvorenia.
K výrazu tvojej sily patrí otvorenosť i zraniteľnosť. Pomáha druhým aby sa neuzavreli. Pokiaľ sa to predsa stane, si na
prahu novej skúsenosti, ako dovoliť každému ísť svojou cestou. Ty však nechaj srdce otvorené. Tým dokážeš odpustiť
sebe i druhým a poznať, že všetko vedie k SLOBODNÉMU VYJADRENIU DUCHA.

AFIRMÁCIE:
 S láskou k Sebe určujem hranice.
 S ľahkosťou vyjadrujem „NIE“ keď to cítim.
 Ja viem, čo je pre mňa dobré.
 Nasledujem svoje srdce slobodne.