Ásana Srnka

Mardžari

Prináša nám pružnosť pre telo aj pre ŽIVOT. 

Prebúdza v nás nové myslenie , tvorenie. 

Dáva nám pokoj na duši.