Čo je to numerológia?

Čo je to numerológia?

Numerológia samotná je zahalená tajomstvom, pretože využíva predovšetkým reč symbolov. A symboly sú niečo ako kozmický jazyk. Každý symbol je rezonátor, ktorý vytvára určitú energiu. Hovorí sa, že podobné energie vytvárajú podobné tvary a podobné tvary vytvárajú podobné energie. Z toho vyplýva, že každé číslo je určitý tvar, ktorý rezonuje určitou energiou. Podľa toho môžeme numerológiu používať pre naše vlastné sebapoznávanie, narodili sme sa v určitý deň a z toho dňa môžeme sledovať určité aspekty nášho života: Kto som, aké tu mám poslanie, akým kľúčom môžem naplniť to poslanie, aká je moja cesta, čo v každom roku alebo v každom jednom období mám naplniť. Numerológia je úžasný nástroj a pomôcka k tomu, ako nájsť hlbšie dary nášho života, ako sa v živote orientovať. Je to ale len nástroj, ktorý pomáha otvoriť intuíciu. Intuícia je ten skutočný a pravý kľúč ako pochopiť veci, ktoré nie sú viditeľné fyzickým okom.

Ako pracuje dobrý numerológ?
Numerológia otvára to, čo vo svojom vnútri dávno o sebe vieme. Čo cítime...
A samozrejme každý numerológ má slobodnú voľbu a je na ňom, ako bude túto cestu človeku otvárať. Jeden z najvyšších duchovných zákonov je zákon slobody. Ak numerológ len odhaľuje z rôznych uhlov pohľadu aspekty života, ale pritom nechá každému človeku jeho slobodnú voľbu, aby sám sa rozhodol, čo z toho chce vnímať a prijať do svojho života, tak vtedy je to správny pohľad. Ak numerológia, tarot alebo akákoľvek iná cesta berie slobodnú voľbu, pokiaľ jasne determinuje a určuje, čo má človek v živote robiť, nie je to správne. Pretože v tej chvíli už výklad môže byť určitým programovaním.
V skutočnosti sa ale každý sám rozhoduje, ako tento výklad poňať. Numerológia odhalí človeku aké má poslanie, s akými darmi sem prišiel a akým spôsobom má svoje poslanie naplniť.