Deň narodenia - 1 Nezávislosť

1 Nezávislosť

Tarot – MÁG

Spoznaj svoje dary : prinášame vám krátku charakteristiku dňa narodenia z pohľadu
čísel a tarotu .
Ale aj energiu, ktorá vibruje cez číslo v našom tele.
Každý deň od 1 do 31 prinesieme dary, vlastnosti a zosilnené vlastnosti tohoto dňa.
DEŇ NARODENIA -  energia dňa narodenia nám dáva najsilnejšiu energiu našich darov, čo sme dostali do vienka, aká, aký som. Moje kvality. Dáva nám dary ale aj výzvy čo máme
rozvíjať, zušľachťovať. A o čo sa môžeme oprieť.
Deň narodenia vyjadruje kvality a vlastnosti našej osobnosti.
Znázorňuje charakterové rysy a črty povahy každej bytosti.
Energie čísla dňa narodenia sú neviditeľné a predsa ovplyvňujú rozhodovania v živote a náš postoj k okolitému svetu.

Vyjadrujú predpoklady k povolaniu, výnimočné danosti a citový život. Informácie sú stručnou ukážkou pozitívnych vlastností a zároveň zrkadlom slabín každého čísla .

Vlastnosti:
nezávislosť, tvorivosť, originalita, vizionár........
+ dary  – Osoba narodená pod vibráciou čísla 1 je priama, samostatná, nezávislá
a cieľavedomá. Je prirodzený individualista a má silný tvorivý potenciál.
Vo veľa veciach spolieha sama na seba a na svoje schopnosti. V činnosti je presná
a dynamická. Väčšinou to býva osoba veľmi pracovitá, ktorá rada pomáha. Miluje život a má
silné sebavedomie. S tým súvisí aj jej silná charizma a veľa ľudí osobu s číslom 1 spontánne
obdivuje. Je to osoba nezávislého typu s jasným pohľadom do budúcnosti.
Vizionár, ktorý prišiel inšpirovať. Nebojí sa riskovať.
Rád/a  cestuje, vie oceniť krásu a miluje život.
Potrebuje podporu v tvorení,  v objavení a rozvíjaní svojich zdrojov.
Prijať zodpovednosť a nezávislosť v živote.
V partnerstve chce a potrebuje byť sám / a  sebou.  
,,Robím veci, žijem život po svojom´´.

- výzva – egoista, citlivosť na seba, introvert...
Jednotka sa učí v živote zvládnuť aj svoje výzvy , ktoré sú spojené s prijatím iných.
Je možné , že táto osoba je pripútaná k svojim názorom a nepripúšťa kompromis.
Nemá rada kritiku a nadvládu druhých. Pri konflikte má tendenciu sa stiahnuť do seba a následne prejaviť svoje silné ego. 
Prijať inakosť, jedinečnosť a pocit , že nezapadám do spoločnosti, nejdem s davom.

V Tarote je 1 archetyp TVORCU,  MÁGA –
Mág je vedomím tvorcom svojho života.
Je to energia tvorivosti, hravosti, vízie.
Začiatok niečoho nového. Má nekonečné more nápadov a vízií.
Ako hore tak aj dole. Čo vidím to tvorím, to žijem.
K realizácií svojich vízií mu pomáhajú 4 živly.
Tvorí a má v sebe  dar intuície – kalichy,  múdrosť – palice, silu mysle – meče
a silu zhmotnenia – mince. 
Uvedomujem si vzpriamenú chrbticu ako svoju anténu, prúd svetla, energiu
spojenia sa so svojou podstatou.
Ako podporiť jednotku v živote?
1. Nadviaž spojenie  ak sa Ti to podarí , podpor ho v tvorení .
2. Nájdi spôsob komunikácie.
3. Príjmy ho takého aký je.

Ďakujeme vám jednotky , ste inšpiráciou ľudstva. Vašou anténou zachytávate to , čo
k nám prichádza oveľa neskôr. Odpustite nám, že často nevidíme vašu genialitu.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂