Deň narodenia 13 - Zraniteľnosť

13 - Zraniteľnosť

Tarot – Smrť a znovuzrodenie. Transformácia.

+ dary – dostali ste do vienka dar otvorenosti, vernosti, samostatnosti, ctižiadostivosti,
pracovitosti....
13 je zložená s energií čísel 13/4 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti,
3 –  vám dáva komunikáciu, silu myšlienok, rodiny, vzťahov
4 – vám dáva zručnosť, praktické naplnenie vízii, slov a myšlienok v hmote.
Svojou mysľou, ktorá je pre vás najsilnejší nástroj, si vytvárate realitu každodenného života. Ako myslíte, tak žijete. Vaša myseľ tvorí vašu realitu.
Tvrdo pracujete pre získanie materiálnej stability a pocitu istoty. Ste praktický a spoľahlivý. Verný, zodpovedný a stabilný. Vaša práca je pre Vás koníčkom.
V spoločnosti sa cítite ako doma. Potrebujete sa starať o svoje telo vďaka pravidelnému pohybu. Fyzická aj citová stabilita je pre vás veľmi potrebná . Viac ako slová sú pre Vás dôležité činy. Máte organizačné schopnosti. Všetkého čoho dosiahnete v živote vás stojí  veľa úsilia, práce a pozitívne naladených myšlienok. 

Vďaka pokore, postupnosti, práci, vytrvalosti a hlavne tvorivo nastavenej mysli dosahujete a máte  fyzickú, citovú aj mentálnu stabilitu v živote. Vo vzťahoch ste verný a zodpovedný partner. Potrebujete cítiť oporu a mať istotu a stabilitu. Prinášate do vzťahu  starostlivú lásku. Často plánujete a myslíte do budúcnosti.

- výzvy – pozor na workoholizmus, neporiadok a nedostatok . Učíte sa zvládnuť prílišnú
kritiku, veľa hnevu a malú seba istotu. Prišli ste uvoľniť pocit krivdy, nespravodlivosti,
a strachu z neistoty a budúcnosti.

Pomáha vám činorodá práca, pozitívne tvorivé myslenie. Keď vidíte za sebou dokončenú
prácu. Mať poriadok v hlave, myšlienkach aj doma, v práci, v účtoch... menej je viac.

V Tarote je 13 / 4  je   archetyp   Transformácie , Smrť a znovuzrodenie.
Symbol transformácie je koniec starého a začiatok nového. Zmena formy.
Uvoľni staré myslenie, oblečenie, zvyky..... a otvor sa novému mysleniu, tvoreniu, realite....
Prichádza nová životná sila.
Telo – pohyb, očistné techniky, disciplína, zmena životného štýlu, opustenie závislostí
Duša – láska nezaniká, len mení formu. Oslobodzujem sa.
Myseľ – smrťou začína Nový život
Ako podporiť 13 /4 v živote.
Podobné ako pri 4.
1. Uvedom si čo chceš zmeniť vo svojom živote.
2. Prijímam zmeny v živote.
3. Kedy a kde cítim bezpečie.
4. Istota je v neistote.

Milé trinástky ďakujeme vám za inovatívne a tvorivé myšlienky, ktoré s ľahkosťou a v pokore napĺňate v realite.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂