Deň narodenia 14 - Cieľavedomosť

14 - Cieľavedomosť

14/5 Tarot – Pravá miera, Súlad

+ dary – dostali ste do vienka dar nezávislosti, tvorivosti a organizačné schopnosti,
pracovitosť, zodpovednosť toto vám dáva potrebnú SLOBODU, dar moderny, umenia, liečenia.
14 je zložená s energií čísel 14 / 5 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti,
4 – vám dáva pracovitosť, zodpovednosť, systém, plánovanie, potrebu istoty .
5 – vám dáva slobodu, umenie, modernu, citlivosť, potrebu slobodnej zmeny.
Cítite sa slobodne až po dobre vykonanej práci, s ktorou ste spokojný.
Veľakrát podmieňujete pocit slobody až keď cítite a máte istotu a stabilitu v živote .
hovoríte si.... ,, Ja a moja tvorivosť, pracovitosť, istota mi prinesie SLOBODU “
Máte radi svoju disciplínu a až potom nabiehate na určitý režim slobody.
Vychutnávate  si sladkosť života až po dobre vykonanej práci.
V živote je pre vás dôležitá zmena . Prináša vám nové podnety aj príležitosti.
Vnímate aj duchovné veci a disponujete schopnosťou liečenia, prírodnej medicíny, hudby, písania, maľovania....

Hľadáte pravú mieru, medzi vôľou a slobodou.
Máte radi aj modernu, inovácie, ale ste verný aj klasike.
Ste ambiciózni, vytrvalí, skvelí v podnikaní, obchode, cestovaní, reklame, móde, homeopatii... prinášate inovácie, novinky, zmenu.
4 – symbolizuje fyzický život, fyzické telo , pohyb, starostlivosť a 
5 – symbolizuje duchovný život, vnímavosť, citlivosť, duchovné telo, slobodný dych,
Obe tieto oblasti potrebujú, aby ste im venovali svoju pozornosť a starali sa o svoj fyzický aj
duchovný rast .
Vo vzťahoch ste verný, stabilný ale potrebujete aj svoj priestor pre slobodu, spontánnosť
a dobrodružstvo.

- výzvy – pozor na  pripútanosť, neslobodu, žiarlivosť. Keď vytvárate na seba, alebo okolie
tlak pripútanosti - nadýchni sa  a precíť ako si povieš ,, Dávam si , dávam Ti slobodu.“
Pomáha vám viera, trpezlivosť, vytrvalosť .
Prospievajú vám prechádzky v prírode, činorodá
tvorivá práca, hudba, dávka umenia. Určitá dávka disciplíny aj slobody.

V Tarote je 14 / 5 - archetyp Pravá miera, Súlad
Symbol liečenia tela, fyzického zdravia, hojnosti, vitality aj liečenie duše, duchovné
zdravie, našich pocitov, emócií, vzájomných vzťahov. Energia pravej miery v nás prebúdza
silu zdravia a  liečenia tela i duše.
Láskou i výživou prírody, pohybu, viery, anjelov, archanjelov  otváram sa spojeniu
s múdrosťou a vedením  duše i ducha.
 Ako podporiť 14 /5 v živote.
Podobné ako pri 5.
1. Ako vyzerá obraz môjho života v stave dokonalého zdravia, rovnováhy, spokojnosti.
2. Dôverujem anjelskej pomoci.
3. Vôľa – aká oblasť mňa ju potrebuje.
4. Sloboda – ako si túžim vychutnať slobodu.

Ďakujeme vám štrnástky že , ste naši učitelia  na fyzickej aj duchovnej ceste životom.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂