Deň narodenia 15 - Odvaha

15 - Odvaha

15/6 - Tarot – Diabol, Odpútanie

+ dary – dostali ste do vienka dar LÁSKY, KRÁSY, HARMÓNIE.
15 je zložená s energií čísel 15 / 6 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, potrebu nezávislosti,
5 – vám dáva energiu vnímavosti, citlivosti, bystrosti a slobody
6 – vám dáva energiu spojenia, intuície, lásky, krásy...
Vďaka týmto spojeniam ste prirodzene ambiciózny, aktívny, energický a odvážny.
Máte slobodný prejav svojich názorov a predstáv, ale zároveň ste starostlivý a láskavý. Milujete úspech , ocenenie, hojnosť, luxus a krásu. A aj svojou víziou, vôľou dosahujete úspech. Často krát peniaze, majetok, úspech nie je pre vás problém dosiahnuť. Nakoľko ste na seba prísny a vyžadujete od seba perfekcionalzmus.
Nie len od seba, ale prirodzene aj o svojho okolia očakávate viac.
Urobíte všetko pre rodinu, je veľmi pre vás dôležitá.
Máte radi prírodu, umenie, cestovanie.
Moderný pohľad na život. Viete oceniť krásu. Milujete spoločnosť, spontánnosť, spojenie v príjemnej spoločnosti. Spoločnosť prirodzene spájate.

Milujete darčeky, ktoré rady dávate aj dostávate. Ste srdečný a láskavý.
V živote viac riešite vzájomné vzťahy ako peniaze, majetok, úspech, hojnosť.
Vzájomné vzťahy sú pre vás väčšia práca na prijatie, pochopenie, liečenie, odpustenie.
A potom v nich nachádzate spokojnosť, bezpodmienečnú lásku, prijatie seba aj iných.
Vo vzájomných vzťahoch túžite byť milovaný a oceňovaný. Máte vysoké predstavy o láske.

- výzvy – pozor na perfekcionalizmus a potrebu mať všetko podľa svojich predstáv.
Zle znášate stres. Ste tvrdohlavý a neústupný. Učíte sa spokojnosti a prijatiu seba a druhých
taký aký sú. OČAKÁVANIA NIČIA VZŤAHY. Ocenením rastiem.
Otvárate sa kompromisom a stereotypu.

Veľmi Vám pomáha ocenenie, dotyk, spojenie, harmónia. Slobodne prejaviť svoje predstavy
a vízie. Príroda, umenie, šport, činorodá aktívna práca, tvorenie. Rodina naplnená pohodou.
PRIJÍMAM SA TAKÁ AKÁ SOM / TAKÝ AKÝ SOM.
Som dokonalá bytosť.

V  TAROTE je 15 archetyp DIABOL.
Diabol symbolizuje totálne, absolútne a bezpodmienečné SEBA PRIJATE.
Prináša nám možnosť oslobodenia sa od všetkého na čom sme pripútaný , v neslobode.
Učí nás uvoľniť energiu podmienenej lásky, pripútanosti , tlaku, neslobody....
OD KOHO, OD ČOHO SA MÁM OSLOBODIŤ ?
- sú to myšlienky, predstavy, ktoré nám bránia byť v láske a spokojnosti ?
- sú to pocity, emócie, .... ?
- sú to fyzické pripútanosti na človeku, majetku na schudnutých kilách........?
Až keď schudnem sa budem milovať, až keď budem mať červený diplom budem šťastná/ý ...
Až keď ma rodičia, deti , parter, šéf ocení budem spokojná/ý......
Diabol je archetyp našich pochybností, strachov, pripútaností, pokušení.....
Vedie nás k rozhodnutie a prijatiu.
Ako podporiť 15  živote?
1. Som sám / sama sebou.
2. Humor, úprimnosť a nadhľad.
3. Kde strácam pravú mieru?
4. Oceňovaním otváraj srdce láske.

Ďakujeme vám  ako s nadšením a slobodne prejavujete svoje ideály  a predstavy svetu. Za Vašu odvahu slobodnej lásky.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂