Deň narodenia 16 - Priamočiarosť

16 - Priamočiarosť

16/7 Tarot – Veža, Skúška

+ dary – dostali ste do vienka dar , liečenia vcítiť sa empaticky do problémov druhých. Stávate sa liečiteľmi vďaka vlastným skúsenostiam a hlavne vo vzájomných vzťahoch.
16 je zložená s energií čísel 16 / 7 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti,
6 – vám dáva energiu spojenia, intuície, lásky, krásy...
7 – vám dáva dar vlastných skúseností, liečenia, pohybu, viery.....
Máte jasný pohľad na život. Viete sa ozvať so svojim názorom slobodne ale s empatiou. Šestnástka má jasný názor na život. Máte liečiteľské schopnosti a prirodzenú cestu k duchovnému životu. Zmysel života hľadáte hlavne pre pomoc druhým. Uprednostňujete okolie pre pomoc a službu. Viete prevziať zodpovednosť na seba. Túžite potom aby ste čo najlepšie vychádzali s druhými ľuďmi , pochopiť ich čo potrebujú a pomôcť im.  Spojenie energií čísel Vám dávajú silu tvorenia vízií a zámerov. Viete sa vcítiť a empaticky pomáhate okoliu. Vzťahy sú pre Vás veľmi dôležité. A preto sa stávate vo svojom živote hlavne liečiteľmi vo vzájomných vzťahoch. Vďaka jasným pohľadom na život, cestou prijatia, vnímavosti, intuície
a spojeniu. Ale rovnako potrebujete mať v živote aj svoju nezávislosť, pohyb, aktivity.

Vo vzájomných vzťahoch oceňujete a potrebujete vedľa seba prirodzenú osobnosť.
Nezávislého , ale zodpovedného partnera.  

- výzva – veľa stresu je pre vaše telo veľká záťaž. Stereotyp, disciplína, malá seba dôvera.
Uprednostňujete  druhých a zabúdate na seba. Niekedy sa príliš pripútavate len na rodinu
a blízke okolie. Ja som tiež dôležitá / dôležitý.

Veľmi Vám pomáha podpora, seba dôvera a viera na ceste životom v pochopení , liečení a prijatí vzájomných vzťahov.
Pomáha Vám aktivita, pružnosť, cestovanie, záhrada, harmónia a empatické láskavé slovo.
Zdravý životný štýl.

V Tarote je 16 archetyp Veža, Skúška
Veža symbolizuje liečivú zmenu, ktorá prichádza ako blesk z jasného neba, od osudu,
od života....Rúca sa to čo nie je na pevných základoch, aby sme v sebe opäť prebudili silu
liečenia. A budovali svoj život na pevných a zdravých základoch.
Máme možnosť  uvedomiť si, potrebu zmeny , pohybu dopredu......
Je čas pre - liečenie svojich myšlienok, predstáv...
           pre – liečenie svojich  pocitov, vzájomných vzťahov, emócií.....  
           pre – liečenie svojho tela, života, práce, bezpečia domova.....
Táto energia nám prináša neodvratnú  zmenu k zušľachteniu  svojho života.
Ako podporiť 16 v živote ?
( podobne ako u 7. )
1. Verím, dôverujem životu, Je múdry.
2. Pomáhaj , aby si druhý pomohli sami.
3. Otvor sa seba dôvere.
4. Prijímam vlastnú silu a skúsenosti.

Ďakujeme Vám šestnástky za Vašu láskavú a liečivú silu. Za vašu empatiu, otvorenosť, službu a pomoc. Za vaše životné skúsenosti a odhodlanie pomáhať sebe, druhým aj svetu.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂