Deň narodenia 17 - Zdatnosť

17 - Zdatnosť

17/8 - Tarot – Šťastná hviezda

+ dary – dostali ste do vienka dar odvahy, sily naplniť svoj život tvorivou službou pomoci aj na fyzickej aj na duchovnej úrovni.
17 je zložená s energií čísel 17 / 8 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti...
7 – vám dáva dar služby,  vlastných skúseností, liečenia, pohybu, ...
8 – vám dáva odvahu, silu, rovnováhu, ....
17 so sebou prináša energiu 1 čo je prirodzená potreba tvoriť si svoj život podľa svojich predstáv, vízií a v spojení s energiou 7 vám dáva dar vcítiť sa do druhého, dar pozorovania, liečenia cez  službu a pomoc. 17 disponuje silou riadenia, logického myslenia a organizovania. Je výkonná, bystrá, pracovitá. Prináša hojnosť aj materiálnu, fyzickú ale aj duchovnú, liečiteľskú. Deň 17  Vám dáva veľmi silnú kozmickú energiu a cez vlastné skúsenosti sa ju učíte správne nasmerovať. Ste aktívny, vitálny. Niekedy sa učíte relaxovať a byť v kľude. Máte prirodzené vodcovské schopnosti. Máte v sebe  vieru a neprepadáte panike, pokiaľ žijete v rovnováhe. Viete sa ozvať so svojim názorom. 

Máte silu liečiť ako napríklad Reiky. Máte cit na podnikanie. Prechádzate si vlastnými skúsenosťami to preto, aby ste v živote našli svoju rovnováhu ako pracovať a kam smerovať svoju životnú energiu. Ste spoločenský, milujete ľudí, energiu života, tanec, hudbu....Túžite naplniť a zvládnuť vo svojom živote hojnosť – materiálnu, fyzickú, aktívnu, vitálnu...ale aj hojnosť emocionálnu, citovú, duchovnú. Vaša cesta je nájsť stred aj spokojného života v hmote aj duchovného života v službe.Vo vzájomných vzťahoch potrebujete cítiť vášeň, lásku, energiu. Spoločenský život a vzájomnú pomoc..

- výzva – učíte sa rozvahe a trpezlivosti, často krát túžite mať všetko hneď.
Pokiaľ nemáte rovnováhu  žijete v extrémoch ,, všetko alebo nič“ .
Často môže byť skúšaná vaša viera, preto je podstatné aby ste sa neupínali iba na fyzickú
alebo iba na duchovnú cestu. Pozor na napätie, stres, nervozitu hlavne v oblasti brucha,
trávenie, hlava......
 
Veľmi Vám pomáhajú aktivity fyzické ako je pohyb, práca, cestovanie, tvorenie, hobby ale
k životu v  rovnováhe vám pomáha aj meditácia, rozjímanie, filozofia, joga, alebo  thai-chi,
bojové umenie, služba, pomoc.....

V Tarote 17 je archetyp Šťastná hviezda.
Šťastná hviezda symbolizuje najvyššiu ochranu, pocit istoty a bezpečia.
Máme dostatok hojnosti emocionálnej aj fyzickej.
Prináša nám  uvedomiť si silu prítomnosti. Som Tu a Teraz.
Dáva nám hojnosť ako fyzickú aj duchovnú a aby bola zachovaná rovnováha prináša nám dar
rovnováhy : dávania – prijímania,
                                   fyzického života – duchovného života ,
                                   práca – oddych
                                   telo – duša ....
Prináša nám možnosť uvedomiť si svoju životnú cestu v hojnosti a rovnováhe.
Ako symbol vody  - symbol citov - nám dáva  hojnosť emócií , našich citov, lásky, dotyku,
nehy, súcitu, odpustenia, prijatia, pochopenia, liečenia ....a máme možnosť v tejto prítomnosti
sa podeliť s touto citovou láskavou  s druhými.
Mám dostatok lásky pre seba aj druhých. Je čas dávania.
Ako symbol zeme - symbol hmoty - nám dáva hojnosť na fyzickej úrovni, ako je naše
zdravie, materiálna hojnosť, fyzická energia a je čas dávať sebe aj druhým. Svoj čas, darovať darček, venovať finančnú pomoc, podporiť niekoho v pomoci v naplnení tvorivých vízií do reality.... Mám dostatok hojnosti pre seba aj druhých v tvorení.

Ako podporiť 17 v živote?
Podobne ako pri 8.
1. Prevezmi zodpovednosť za hojnosť v rovnováhe.
2. Aká je moja najvyššia predstava o mojom bytí.
3. Verím v zázraky v mojom živote. Zázrak je Tu a Teraz.

Milé sedemnástky,  ďakujeme vám za vašu vášeň nadšenie, energiu a zdatnosť. Za  silu
tvorenia, intenzitu  života v rovnováhe. Za silu vašich skúsenosti , vďaka ktorým žijete
a žijeme hojnosť tela , duše i ducha.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂