Deň narodenia 18 - Zodpovednosť

18 - Zodpovednosť

18/9 - Tarot – Luna , Minulé životy

+ dary – dostali ste do vienka silu , odvahu osmičky a hĺbku deviatky.
Disponujete prirodzenou inteligenciou , logickými aj analytickými schopnosťami.
18 je zložená s energií čísel 18 / 9 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti...
8 – vám dáva odvahu, silu, vášeň, rovnováhu....
9 – analytické myslenie, zodpovednosť, múdrosť, celistvosť...
18 / 9 so sebou prináša energiu nezávislej , tvorivej vízii jednotky.
Silu logického myslenia, organizačných schopností , mentálnej bystrosti a vášne máte v sebe cez energiu osmičky a celkovo deviatka vám prináša silu ZODPOVEDNOSTI nie len za seba, či rodinu, krajinu ale aj za Matku zem.
Myslíte vždy v širších súvislostiach.
Vo všetkom a všade hľadáte súvislosti, pravdu, a hlbší zmysel.
Pomáhate múdro, zodpovedne a ochotne druhým. Ste prirodzene aktívny, potrebujete pohyb. Vďaka pravidelnému pohybu máte potom jasnú, pokojnú a tvorivú myseľ.

Vo svojich názoroch ste zásadový, pravdivý a priamy. Kráčate životom a všetko preto robíte , aby ste mali aj fyzickú, materiálnu hojnosť a bezpečie. Ale aj duchovnú múdrosť, filozofiu, pravdu. Potom sa cítite celistvý. Cítite silu ukrytú v sebe z minulých  vtelení. Ste bojovníci z minulých životov. A tak aj teraz v tomto živote, máte v sebe prirodzenú potrebu bojovať :  
ZA pravdu, ZA spravodlivosť..... ZA .... nebojujte PROTI niekomu, niečomu...
Vo vzájomných vzťahoch ste veľmi zodpovedný a zásadový. Tým, že prirodzene veľa dávate
do vzťahu, očakávate a potrebujete aj veľa od partnera.  Dôležitá je pre Vás pravda ,
otvorenosť a úprimnosť.

- výzvy – pokiaľ nežijete v rovnováha pozor na veľa myšlienok, ktoré vám až nedajú spávať.
Máte vysokú citlivosť na reči druhých. Zvládam svoju myseľ , neberiem všetko príliš vážne.
Pozor na osamelosť.

Veľmi Vám pomáha pravidelný pohyb aj relax, meditácia, rozjímanie.  
Tvoriť a realizovať svoje vízie a ciele v praktickom živote, ale aj nachádzať svoju cestu
filozofie.
Pomáhate aj prakticky aj duševne.

V Tarote 18 je archetyp Luna.
Luna symbolizuje energiu nášho podvedomia, hĺbky poznania, pochopenia súvislostí,
nachádzania pravdy a poznania tohto života v spojení s minulými inkarnáciami. 
Luna nám dáva príležitosť ísť hlbšie do svojich pocitov, myšlienok , skúseností, zážitkov.... ,
v  ktorých máme možnosť liečenia a pochopenia súvislostí z hlbším poznaním života.
Luna nám prináša hlboké , prorocké, živé a silné sny, alebo nespavosť a prebdeté noci.
Nastal čas na rozhovor so svojou dušou cez meditáciu, písanie, maľovanie, tvorenie, umenie.
Daj von všetko čo cítiš.
Ako podporiť 18 v živote?
Podobne ako pri 9.
1. Ako vnímam samotu.
2. Cítim, teda som.
3. Cítim v sebe silu duchovného poznania.

Ďakujeme Vám za vašu energiu bojovníkov. Za váš pravdivý, zodpovedný a inšpirujúci život.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂