Deň narodenia 19 - Spolupráca

19 - Spolupráca

Tarot – Slnko

+ dary – 19 dostala ste do vienka  múdrosť, zodpovednosť aj trpezlivosť.
Disponuje prirodzenou inteligenciou , múdrosťou, vizionárskymi   a analytickými
schopnosťami.
19 je zložená s energií čísel 19 / 1 :
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti...
9 – analytické myslenie, zodpovednosť, múdrosť, celistvosť...
19 /1 so sebou prináša silnú energiu protikladov.
1 ako prvé jednociferné číslo prináša silnú energiu, vízií , prirodzeného sebavedomia,
potreby prejaviť sa , žiť svoj život podľa svojich predstáv  a chcete viesť druhých.
Ja a môj zámer, moja  tvorivosť, nezávislosť, vedenie.... a oproti tomu

9 ako posledné jednociferné číslo prináša energiu zodpovednosti, pravdy, hľadania hlbšieho zmyslu života, obetovania sa pre rodinu, spoločnosť, inšpirujem druhých.
A keď spočítame 1+9 = 10 , 1 + 0 = 1 je to jednotka.
19 nesie so sebou veľmi odlišné energie čísel a vďaka tomuto spojeniu sa učíte spolupráci
v odlišných energiách. Máte silnú mentálnu energiu, silu motivácie, nadšenie, elán,
pochopenie , trpezlivosť.

Túžite sa rozvíjať v spoločnosti v rodine, v službe, ale tiež potrebujete mať aj svoju
nezávislosť a priestor pre svoje tvorenie.
Tvoríte a realizujete sa len v tom, čo Vám dáva zmysel, hojnosť a nezávislosť.

Potom sa naplno a zodpovedne tomu venujete. Žijete v pravde.

Prinášate službu a pomoc všade kde ste.   Veľa nad všetkým premýšľate a keď veci pochopíte,
rozhodnete sa, potom ich aj realizujete.
Viete veci dokončovať a realizovať v hmote. Ste aktívny a cieľavedomí. Idete si za svojim cieľom.
Vo vzájomných vzťahoch potrebujete stáleho partnera. Ste oddaný a verný partner aj priateľ.
Potrebujete zodpovedného a inšpirujúceho partnera.
- výzvy - Niekedy ste v rozpore:
či si máte ísť len svojou tvorivou cestou nezávislosti a vodcovstva  alebo sa máte obetovať službe pre druhých, svetu. 
Kľúč je : Ja prinášam službu a pomoc svetu.
Pozor na príliš vysoké ego, seba vedomie. 
 Veľmi Vám pomáha byť v harmonickom spojení so svojim životom.
Hovoriť o svojich víziách predstavách, filozofia a nachádzanie súvislostí a svojej pravdy života.
Tvorenie v hmote pre svet.

V Tarote 19 je archetyp Slnko.

Slnko je symbolom hravosti. Prináša nám zdroj života a tvorenia v radosti.
Je to detská čistá a úprimná energia života. Slnko nám dáva príležitosť cítiť sa a byť  ako deti
vesmíru. Tvorivé nápady k nám prichádzajú ľahko, pretože pristupujeme k životu s úprimnou
radosťou, spontánnosťou, dôverou a ľahkosťou. Slnko je karta, ktorá nám hovorí, že máme
dostatok hojnosti za to čo robíme a tvoríme v radosti bytia.
Slnko nám dáva úspech, zdravie, cestovanie.
Slnko je symbolom šťastia, seba vyjadrenia.
Prináša jednoduchosť, nevinnosť, čistotu.

Slnečnice symbolizujú fyzickú hojnosť, plodnosť. Otáča sa neustále za slnkom, aby nečerpala
slnečnú energiu ( je to symbol hľadania svetla v živote).
Pero vo vlasoch symbolizuje vitalitu, vášeň a životnú silu.
Hovorí nám, aby sme sme tvorili , to čo nám prináša radosť. Život nás za to odmení.
Ako podporiť 19 v živote.
Podobne ako pri čísle 1, 10.
1. Čo a kedy tvorím v radosti a láske.
2. Prebúdzaj dieťa svojej duše – Ja som čistá radosť bez príčiny.
3. Priamosť, Jasnosť, Otvorenosť – Ja som slnko – SILA ŽIVOTA.
4. Kedy cítim radosť bez príčiny?

Milé devätnástky ďakujeme Vám za vašu úprimnú radosť a priamosť prejaviť svoj
názor. Za Vaše priateľstvo , pomoc , ľahkosť  a lásku.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂