Deň narodenia 2 - Družnosť

2 - Družnosť

Tarot – Veľkňažka

Vlastnosti:
intuícia, vnímavosť, citlivosť, spojenie, oddanosť, spolupráca,  my sme .....
+ dary – táto osoba je veľmi intuitívna a vnímavá čo súvisí s jej citlivosťou. Miluje
spájanie, družnosť, jemný dotyk a nehu.  Nemá rada samotu. Dokáže sa vcítiť do
problému  druhých ľudí a pri jednaní koná ohľaduplne. Býva veľmi diplomatická, oceňuje jemnosť. Má v sebe prirodzené kolektívne cítenie. Je šťastná, keď pomáha.
Vo vzťahoch býva romantická a veľmi rada obdarováva. Ak sa má rozhodovať
rozhoduje sa v prospech kompromisu. Dôležitá je harmónia. Dlho sa rozhoduje.
Nakoľko hľadá odpoveď v sebe.
Daj na prvý pocit.
Dôveruj svojej intuícii, vnútornému hlasu. Žijem Tu a Teraz. Načúvam znamenia.

-výzva-  precitlivenosť, seba podceňovanie, nerozhodnosť....
Pri jej veľkej zraniteľnosti prichádza do situácií, kde sa necháva ponížiť.
Je dobré ak zapracuje na odvahe a ctižiadosti.
Čo sa týka partnerstva, má sklon sa rýchlo vážne zamilovať a naviazať sa.
Tým pádom túži stáva mať toho druhého stále pri sebe a pre seba.
Učí sa povedať NIE, dať si hranice.
Neplánujem.
Riadim sa a žijem v prítomnosti.

Uvedomujem si svoje srdce, dušu ako kalich lásky, citu a vnímania pre seba aj svet.

V Tarote je 2 archetyp  VEĽKŇAŽKY 
Je to archetyp duchovne založenej láskavej liečiteľky .
Veľkňažka má v sebe čistotu a múdrosť v duši.
Objavuje a prejavuje svoju duchovnú pravdu a poznanie, ktoré má v sebe.
Odpovede nachádza v meditácii a v stíšení sa.
V spojení s Lunou , pripomína nám  silu snov a múdrosti našej minulosti.
Zavri oči a precíť, nájdi odpovede v sebe.
Uvedomujem si , že všetko mám a nachádzam v každodennosti.

Ako podporiť 2 v živote?
1. Milujme ich  a dôverujme im.
2. Nájdi si čas na spojenie, dotyk, jemnosť a vychutnávaj pokoj.
3. Tímová práca .

Ďakujeme vám dvojky, ste srdcom pre nás všetkých. Vašim spojením a láskou sa
naplníme a opäť spojíme so svojou múdrosťou. Ste tými, ktorí nás spájajú s vedomím
srdca.
 
S láskou
Slnko v Srdci 🙂