Deň narodenia 20 - Intuícia

20 - intuícia

Tarot – Súd – trúbenie na lepšie časy.

Vlastnosti:
intuícia, vnímavosť, citlivosť, spojenie, oddanosť, spolupráca,  my sme .....
20  je zložená s energií čísel 20 / 2 :
2 – intuícia, družnosť, spojenie, citlivosť, vnímavosť
0 – 2 posilnená  nulou

+ dary – 20 má veľmi silnú intuíciu, schopnosť vcítiť sa .   Prirodzená tolerancia, oddanosť, láskavosť. Nakoľko  2 je posilnená nulou, znamená to, že všetko prežívate intenzívnejšie, citlivejšie, vnímavejšie. V živote vám veľmi pomáha intuícia a vedie vás srdce a bystrosť načúvania. Potrebujete aj svoj kľud a harmóniu ale rovnako aj pohyb.
Máte veľmi veľa záujmov. Rozhodujete sa prvým pocitom. Ste priateľský spontánny, nápaditý.
Služba a pomoc je vaša prirodzenosť. Ste diplomat a rozhodujete sa v prospech kompromisu.  Viete jednať s ľahkosťou a vnímavosťou s ľuďmi. Dôveruj svojej intuícii, vnútornému hlasu. Máte dar vyjadrovania sa písomnou formou. Prirodzene viete rozvíjať dar  chenelingu, prijímania informácií z jemnohmotného sveta.
Cit pre umenie.

Vo vzťahoch máte srdce na dlani. Potrebujete  cítiť nehu, dotyk, spojenie , lásku a harmóniu. Máte veľmi dobré srdce. Rýchlo sa viete naviazať na druhého.

- výzva  -  precitlivenosť, seba podceňovanie, nerozhodnosť....
Je dobré ak zapracuje na odvahe a ctižiadosti. Netrpezlivosť a dokončovanie zámerov do cieľa.
Dbaj o zdravie.
Pozor na problém s prijímaním hrubých vibrácií z okolia, čo súvisí s vysokou zraniteľnosťou.

Veľmi Vám pomáha, načúvať a pracovať so svojimi pocitmi, stíšenie, komunikácia, pohyb..
Pokiaľ neviete čo je myšlienka a čo prvý pocit napíšte si pohľad na daný problém, situáciu.
Zrazu sa myseľ prečistí a duša upokojí.

V Tarote  XX.  Je  archetyp Súd – Aeon. 
Symbolom tarotovej karty  XX. Je duchovné znovuzrodenie.

Spojenie sa so svojou dušou, so svojím osudom. Otvárame sa absolútnej dôvere v život. Plávať v prúde života bez súdenia a posudzovanie. Či je to dobré, alebo zlé.
Ale dôležité je hovoriť úprimne o svojich pocitoch, emóciách.
Tento archetyp nás vedie do neutrality. Do pochopenia vzťahov v zrkadlení.
Ty si Ja  a Ja som Ty.
Polarity sú nevyhnutnou školou skúseností. Učiť sa od všetkého čo nás obklopuje a nachádzať cestu stredu. Vedie nás k spojeniu sa so svojimi radcami , anjelmi, vyšším vedením.

Ako podporiť 20 v živote?
Podobne ako pri 2, 11.
1. Neexistuje nič len láska.
2. Hovorím úprimne a svojich citoch.
3. Dôverujem vedeniu duše.

Milé dvaciatky,  ďakujeme vám za vašu  silu vnímavosti, za dušu ako kalich lásky, pre seba aj svet.

Za nehu, dotyk i spojenie.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂