Deň narodenia 21 - Pochopenie

21 - Pochopenie

21 - Tarot – Svet, Univerzum

+ dary – dostali ste do vienka dar všestrannosti. 21 /3 je zložené z energií čísel :
2 – vám dáva dar intuície, vnímavosti, družnosti, diplomacie
1-  vám dáva silu tvorivosti, vízii, nezávislosti, 
3 – vám dáva silu a potrebu rodiny, spoločnosti, komunikácie, dar zosilnených zmyslov. Je to podobná energia ako vibrácia číslo 3,12 .
Máte v sebe prirodzenú energiu súcitu, intuície, vnímavosti, družnosti a diplomacie.
Na prvé miesto dávate energiu MY – 2 a potom JA – 1 sme rodina 3 .
Ste komunikatívny , priateľský , otvorený vo svojich názoroch.  
Snažíte sa pochopiť druhých , svoje okolie spoločnosť.
Riadite sa intuíciu a pocitom. Ste optimisti s pozitívnym prístupom k životu.
Radi spolupracujete.
V komunikácii prirodzene uprednostňujete záujmy iných a potom svoje.
Vo svojom živote ste prišli  pochopiť a pracovať zo vzťahmi. To je dar aj výzva.

Energia 2 vám dodáva potrebu po láskavých a harmonických vzťahoch .  Plné priateľstva,
spoločného tvorenia a nehy, dotyku a lásky.
Základom sú spokojné a radostné vzťahy , pozitívne myslenie, komunikácia, tvorenie.

- výzvy – pozor na negatívne myslenie. Príliš veľa diplomacie a strach byť úprimný a otvorený aby sme nezranili.
Tlak , napätie a bolesti v hlave , hrdle....deje sa to vtedy pokiaľ veľa premýšľate , nekomunikujete a nie ste otvorený.
Ohováranie, intrigy, neúprimnosť.....

Pomáha vám komunikácia, spoločnosť, rodina , písanie si denníka, alebo inšpirácii či
myšlienok i nápadov...

V Tarote je 21 / 3 Univerzum, Svet.
Symbol Univerza predstavuje RADOSŤ z úspechu.
Otváram sa Svetu a dávam o sebe vedieť SVETU.
Uskutočňujem veľké ciele , ktoré sme si predsavzali. Pozerám sa do minulosti s vďačnosťou
a radosťou. Máte pocit, že Vás ŽIVOT podporuje sám aj ľudia okolo vás.
Cestovanie, do sveta, dovolenka, internet, komunikácia aj písomné aj verbálna 
Šťastné obdobie. Nekonečný tanec Života.
Ako hore – tak dole
Ako navonok – tak vo vnútri
Ako vo veľkom – tak v malom
Ako podporiť 21 /3 v živote.
Podobné ako u 3. ale aj :
1. Uvedom si o čom nie som úprimná/ý a mám strach byť otvorená / ý.
2. V čom cítim vďačnosť a radosť.
3. Kde som DOMA.

Ďakujeme Vám 21 /3 za vašu diplomaciu, radosť, citlivé, láskavé slovo, rodinu a spoločnosť.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂