Deň narodenia 22 - Vytrvalosť

22 - Vytrvalosť

22/4 Tarot – Blázon – Majstrovské číslo.
+ dary – dostali ste do vienka dar silnej intuície, citlivosti ktorú dokážete využiť
v praktickom živote.  Ste citlivý, láskavý a praktický.
22 je zložená s energií čísel 22 / 4 :
2 -  vám dáva silu intuície, spojenia, nehy, dotyku,
4 – vám dáva pracovitosť, zodpovednosť, systém, plánovanie, stereotyp...
Vďaka dvojkám máte v sebe prirodzenú energiu družnosti, spojenia, intuície, citlivosti a lásky. Potrebujete dotyk, nehu, pokoj na duši. Viete sa vcítiť a láskavo pomôcť. Energia štvorky vám prináša do života zručnosť, praktickosť, organizačné schopnosti, prejav starostlivej lásky. Preto plánujete, šetríte, budujete a staráte sa o všetkých. Máte otvorenésrdce. Vyhovujú vám pravidlá a systém pri čomkoľvek.
Nasledujete svoje pocity a realizujete ich do praktického života.
Keď sa pre niečo rozhodnete ste v tom vytrvalý a pokorný.
Kráčate celý život k SEBA ISTOTE.

Ste naše starostlivé mamy, starostlivý otcovia.
Ak spoznáte pravidlá hry zvanej ŽIVOT, ste tým najlepším radcom s ľahkosťou a humorom .
Meditujete až keď vidíte, že to funguje a pomáha vám to vo fyzickom svete.  
Vo vzájomných vzťahoch  ste verný a potrebujete citovú oporu a materiálne istoty.
Dôležitá je pre vás aj citová aj fyzická istota, bezpečie.

- výzvy –  učíte sa zvládnuť pocit neistoty, pocit krivdy. Prijať nečakané zmeny, a kritiku.
Vedieť si dať hranice. Pozor na workoholizmus, pocity úzkosti a bolesti kĺbov, neporiadok
okolo seba.

Veľmi Vám pomáha pravidelný pohyb, starostlivosť o svoje telo o svoje pocity.
Rovnováha medzi dávaním a prijímaním . Prechádzky, umenie, tanec, vedomý dych,vám
dáva pocit bezpečia.

V tarote je 22  archetyp Blázon, Brána ...
Blázon predstavuje v Tarote začiatok aj koniec cesty. Keď vykračuje na novú cestu ešte nevie
o čom to bude a na konci cesty už vie o čom to bolo. Prináša nám slobodu, kvantový skok, načúvať vnútornej pravde. Riadi sa SRDCOM.
Skok do neznáma s dôverou a pod ochranou som sám / sama sebou.
Vie, že zmena , pohyb do nového tvorenia je potrená a nevyhnutná.
A tak si nesie v batôžku svoje skúsenosti, palica symbolizuje duchovnú múdrosť, pero vo
vlasoch vášeň a nadšenie a v ruke má ruže. Prestavuje čistotu svojich zámerov, myšlienok aj
pocitov. Dôveruje životu, ochrane aj vyššiemu vedeniu. Pozerá sa do neba 🙂 a slnko mu svieti
na cestu 🙂
Ako podporiť 22 v živote?
1. Otvor sa s dôverou zmenám. 
2. Tvoje telo je najvzácnejší nástroj. Staraj sa oň s láskou.
3. Peniaze sú prostriedok nie cieľ.
4. Vytrvalosť, pokora a seba istota je kľúč k úspechu.
5. Načúvaj svoje pocity, intuíciu.

Ďakujeme vám 22 za vašu citlivú starostlivú lásku.
Vďaka vašej vnímavosti, citlivosti, dotyku a starostlivej láske máme pocit domova a bezpečia.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂