Deň narodenia 23 - Samostatnosť

23 - Samostatnosť

23/5 Tarot Žezlový král

+ dary – dostali ste do vienka citlivosť, intuíciu, diplomaciu a slobodného prejavu a svojich pocitov a predstáv.
23 je zložená s energií čísel 23 / 5:
2 -  vám dáva silu intuície, spojenia, nehy, dotyku,
3 – vám dáva silu rodiny, spoločnosti, komunikácie, dar zosilnených zmyslov
5–  vám dáva energiu vnímavosti, citlivosti, bystrosti, umenia a slobody
Máte v sebe prirodzenú bystrosť, modernu, citlivosť a dar umenia. Vzťah k prírode, ekológii. Milujete slobodné rozhodnutia, cestovanie, dobrodružstvo. Keďže v dni máte ako prvú energiu 2 je pre vás dôležité spojenie, cit, dotyk a učíte sa hovoriť o svojich citoch a pocitoch.
Ste spoločenský a priateľský. Ste prirodzený učiteľ zo života. Učíte formou hry. Chápete iných, viete jednať s ľuďmi a ste pracovitý a ambiciózny.
Ste otvorený pokroku, moderne. Máte dar hovoriť a prejavovať svoje pocity aj myšlienky, predstavy verbálne aj písomne. Máte blízko k prírode, prírodnej medicíne, turistike, bylinkám, poézii, umeniu, hudbe... Máte dar prebudiť v sebe spojenie s bytosťami prírody. Ste vnímavý a pracovitý v oblasti ekológie.

- výzvy – pozor si dávajte na precitlivenosť, uzavretosť, náladovosť a výbušnosť.
Ak vám chýba disciplína, nedokážete naplno využiť svoje danosti.

Veľmi Vám pomáha pohyb, prírodná medicína, komunikácia, prechádzky, príroda.... Písanie
si denníka, svojich pocitov, predstáv, myšlienok... Čítanie aj písanie poézie.

Ako podporiť 23 v živote?
Podobné ako pri 5, 14.
1. Viem slobodne citlivo a úprimne hovoriť o svojich pocitoch.
2. Aké oblasť života ma učí trpezlivosti.
3.  V čom cítim a mám slobodu.
5. Čo ma dusí, potláča?
4. V čom potrebujem prebudiť disciplínu.
6. Komu, čomu neviem dať slobodu ?

Ďakujeme vám 22 za vašu citlivú starostlivú lásku.
Vďaka vašej vnímavosti, citlivosti, dotyku a starostlivej láske máme pocit domova a bezpečia.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂