Deň narodenia 3 - Kamarátstvo

3 - Kamarátstvo

Tarot – Cisárovná

Vlastnosti:
priateľstvom prinášajú radosť – každým slovom, komunikácia, otvorenosť ......
+ dary – táto osoba je veľmi tvorivá, aktívna a smelá. Zároveň je spoločenská, kamarátska.
Má veľa kontaktov a známych. Vyhľadáva priateľstvá. Má veľmi silnú myseľ a slovo.
Má bystrú myseľ a prirodzenú inteligenciu. Tú potom využíva na rôzne výuky , napr. cudzie jazyky, intelektuálne hry.... Nemá strach z iných ľudí.
Pozitívna myseľ, radostné slovo, prináša radostný život všade.
V partnerstve dáva dôraz na kamarátstvo, priateľstvo.
Nemá problém v komunikácii a je veľmi dobrý hovorca, spisovateľ IT pracovník.
Miluje úspech. Má charizmu, dobrú image a nemá problém sa vkusne obliecť.
Chce za sebou nechať stopu v spoločnosti. Pri vibrácii čísla 3 si môžeme uvedomiť obrovský dar nekonečných tvorivých myšlienok a nápadov o ktorých vie nádherne hovoriť alebo písať.

 -výzvy –  príliš veľa kritiky, uzavretosť, neúprimnosť, dokončovanie......
pozor na negatívne myslenie. Na sklon zneužívať silu svojich slov a mysle.
Slovami dokáže aj zázraky aj zraniť. Učí sa hovoriť, ale zároveň aj mlčať.

Uvedomujem si silu svojich myšlienok a slov.
Moja myseľ a slovo tvorí šťastnú rodinu,
moju realitu.
Ako myslím , tak žijem všade.

V Tarote je 3 archetyp  CISÁROVNEJ
Cisárovná predstavuje archetyp milujúcej ženy, matky, zosobňujúcej plodnosť a prekvitanie.
Je zasadená v prírode , čo symbolizuje plodnosť života, má v sebe životnú silu a vitalitu.
Dieťa symbolizuje , zhmotnené vízie a myšlienky do reality.
Ako podporiť 3 v živote?
1. Každý okamih je príležitosť pre radosť.
2. Nájdi si čas na komunikáciu, spoločné chvíle.
3. Rodina, dobré jedlo je, spoločnosť.

Ďakujeme vám trojky , za nekonečné tvorivé nápady a inšpiratívne myšlienky, ktoré nám do
života prinášajú radosť, inšpiráciu a naplnenie. Ste tými, ktorí nás spájajú so silou  rodiny a
Matky Zeme.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂