Deň narodenia 4 - Vyrovnanosť

4 - Vyrovnanosť

Tarot – Cisár

Vlastnosti:
pracovitosť, praktickosť, starostlivosť, systém, vytrvalosť, telo, peniaze......
+ dary - človek s číslom 4 je veľmi pracovitý, zručný a praktický. Má logické myslenie
a organizačné schopnosti. Prirodzene vie plánovať budúcnosť.
Je zameraný na materiálne veci. Má rád stabilitu, poriadok a systém. 
Zároveň starostlivú a bezpečnú lásku potrebuje a aj  ju vytvára.
Tiež sa neho môžeme spoľahnúť.
Rád má všetko pod kontrolou, vo svojich rukách.
Vie sa postarať o seba , rodinu aj okolie. Môžeme mu veriť. Je zručný / á.
Tvrdo pracuje aby dosiahol/a  svojej istoty a stability.  
Nakoľko potrebuje cítiť pocit bezpečia.
V partnerstve prejavom lásky je starostlivá, budovateľská a bezpečná láska.
Viac ako slovo je pre neho skutok, čin.

- výzva – nepružnosť, ťažko prijíma zmeny, uzavretosť, pokora, systém a poriadok .........
Je potrebný pravidelný šport a starostlivosť o svoje telo.
Zdravo sa stravovať. Pohyb, cvičenie, alebo činnosť pri ktorej sa uvoľní.
Pozor na workoholizmus, strach z neistoty a pocit krivdy.
Nebojujem, ale budujem.

Uvedomujem si a prijímam dary  svojich predkov,
ktoré cez starostlivú lásku prinášam
sebe, rodine, mestu, krajine, planéte NÁM.

V Tarote je 4 archetyp  CISÁRA.
Cisár predstavuje archetyp fyzického muža, ktorý má krásne zdravé, pevné telo, ktoré mu
pomáha mať svoj život vo svojich .  
Pod sebou má krajinu o ktorú sa stará, vedie ju a aj ju ochraňuje.
Je to starostlivý človek.
Ako podporiť 4 v živote?
1. Tvoje telo je najvzácnejší nástroj . Tak cvič a staraj sa oň pravidelne.
2. Peniaze sú prostriedok, nie cieľ.
3. Disciplína a pokora je kľúč k úspechu.

Ďakujeme vám štvorky , za budovanie našej  istoty a stability. Za vašu  oporu a bezpečnú starostlivú lásku.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂