Deň narodenia 5 - Vnímavosť

5 - Vnímavosť

Tarot – Veľkňaz, Viera

Vlastnosti:
všestranný talent, dobrodružnosť, odvaha, nadšenie, odolnosť, vynaliezavosť....
+ dary - SOM UMELEC ŽIVOTA.
Osoba narodená 5 je zväčša veľmi otvorená. Má rada a potrebuje slobodu, voľnosť,
cestovanie, dobrodružstvo. 
Jej veľká vnímavosť a citlivosť súvisí aj s úzkym vzťahom k prírode a umeniu. Prírodnej medicíne, tanec, hudba, turistika......
Má rád/a hru a pokrok. Modernu a inovácie prináša do systému.
Ste slobodomyseľný/á dobrodruh, narodili ste sa pre  umenie a vnímanie života. Učíte sa prijať systém , od ktorého sa následne oslobodíte.
Ste nadšený ekológ. Ste učiteľ zo života.  
Máte schopnosť dotiahnuť veci do konca. Má rád/a úspech a ocenenie.
V partnerstve potrebuje slobodu, spontánnosť a vnímavosť.

- výzvy – využívam v pravej miere svoju slobodu. Ani veľa, ani málo. Ladím strunu života,
aby nebola príliš napätá, ani príliš voľná, pozor na precitlivenosť.
Pocit neslobody, žiarlivosť, disciplínu, stereotyp, je to čo sa učíte
uvoľniť a zvládnuť v živote.
Veľmi vám pomáhajú  prechádzky, pobyt v prírode, hudba, cestovanie , divadlo, umenie.
Máte cit pre spojenie sa s bytosťami prírody.

S nadšením prinášam dobrodružstvo a umenie všade kde som.
Prostredníctvom vôle,
sústredeného úsilia dosahujem SLOBODU.

V Tarote je 5 archetyp  VEĽKŇAZA, Múdrosť
Veľkňaz predstavuje archetyp duchovného muža, ktorý je učiteľom, poradcom na ceste nášho
života. Či už som učiteľ pre druhých, alebo hľadám  svojho učiteľa, majstra pre svoj osobný
rast. Nachádzam svoju slobodu vo svojom srdci.

Ako podporiť 5 v živote?
  1. Čo ma v živote obmedzuje, potláča ... ?
  2. Nedovoľ aby nuda prenikla do života ..
  3. Ponúkni radu, úprimne, citlivo, nenásilne.

Ďakujeme vám päťky za vašu vieru a múdrosť.  Za dary inovácie a prínos moderny pre spoločnosť a Matku Zem .

S láskou
Slnko v Srdci 🙂